Sales

Lasse Nordström
M +46 (0)70 3554151
E-mail

Erik Reinholdsson
M +46 (0)70 3121242
E-mail

Tommy Åsell
M +46 (0)70 6573092
E-mail

Jan Mangborg
M +46 (0)70 5136585
E-mail

Spare parts

Martin Bergström
M +46 (0)70 5120856
E-mail

Service

Martin Bergström
M +46 (0)70 5120856
E-mail

Magnus Hedlund
M +46 (0)70 5120856
E-mail

Sofie Nilsson
M +46 (0)70 2903720
E-mail

Robert Samuelsson
M +46 (0)72 0808078
E-mail

Paolo Bagozzi
T +39 0471 550 534
E-mail