SLOVAKIA
DEUTSCH
ITALIANO
FRANCAIS
ENGLISH

Všeobecné informácie o stožiarovom dele TL6

Stožiarové snežné delo TL6 disponuje 4 tryskovými kruhmi, ktoré predpokladajú 6 úrovní nastavenia. Umožňuje to používať ho v zmysle kvality snehu, ale aj zasnežovacieho výkonu v oblastiach, ktoré doteraz klasická  technika nedokázala pokryť. Stožiarové delo TL6 je možné spúšťať pri extrémnych medzných teplotách, pričom pri nízkych teplotách dokáže vyrábať enormné množstvo snehu.

Otváranie a zatváranie trysiek, ako aj ovládanie ich úrovní umožňuje motor nachádzajúci sa priamo v hlave stožiarového dela. Prostredníctvom tejto motorizovanej hlavy nepotrebuje TL6 žiadne finančne náročné riešenia, ktoré predpokladajú ventily buď na stožiarovom dele  alebo v šachte.

Nová štruktúra umožňuje úplné zníženie stožiarového dela bez toho, aby sa museli odstrániť prípojky vody alebo vzduchu. Tým sa podstatne zjednodušuje údržba.

Stožiarové snežné delo sa dodáva v dĺžke 6 m alebo 10 m.