China

Beijing Bayi Ski Resort
Beijing Hot Spring Leisure City
Beijing Jundushan Ski Resort
Beijing Nanshan Ski Resort
Beijing Wendu Water City
Beijing Yuyang Ski Resort
Chengdu Xiling Snow-capped Mountain
Hebei Zhangjiakou Wanlong Ski Resort
Heilongjiang Harbin Pingshan Ski Resort
Jilin Beidahu Skiing

Kelamayi Jurassic Ski World
Mylin Ski Resort
Shangdong Zibo Baoshan Ski Resort
Xi Ling Mountain Ski Resort
Xinjiang Silk Road Ski Resort
Jinwuxing Hot-Spring Conference Ski Resort
Actissim
Anhui Xiaolongshan Shentai Tourst Develop Co.,Ltd
Badaling
Changbaishan International Tourism Development

Huai Bei
Shijinglong
Taiziling
Wujimi
Yaoshan Ski Resort
Yulong
Yunju Ski Resort
Beijing Secret Garden