Intuicyjny. Inteligentny. Wydajny.

ATASSpro – precyzyjny system sterowania do wydajnego naśnieżania

W pełni automatyczny i inteligentny system sterowania instalacją naśnieżającą to wymóg wydajnego energetycznie naśnieżania. Tylko dzięki bardzo sprawnemu oprogramowaniu sterującemu możliwe jest optymalne wykorzystanie do naśnieżania coraz krótszych okienek temperaturowych, a także jak najlepsze reagowanie na zmieniające się warunki. Ma to pozytywny wpływ na koszty. Oprogramowanie ATASSpro łączy w sobie najlepsze funkcje sprawdzonych rozwiązań sterowania Liberty i ATASSplus w jednym systemie. Jednocześnie funkcje zostały zmienione od podstaw i dostosowane do nowoczesnej inżynierii oprogramowania. ATASSpro łączy w sobie rozwiązania sprawdzone z innowacyjnymi. Prostotę z wyjątkowością.

Z myślą o uproszczeniu konserwacji okresowej TechnoAlpin oferuje umowy o konserwację całej instalacji. Mogą być nimi objęte urządzenia naśnieżające i ich zawory, ale maszynownie także wymagają przeglądów okresowych. Urządzenia naśnieżające i pompy badane są przez przeszkolonych techników od strony elektrycznej, mechanicznej i hydraulicznej. Ewentualne wykryte nieprawidłowości usuwane są natychmiast i gwarantowana jest optymalna sprawność działania.

Krótszy czas programowania

Większe bezpieczeństwo

Przejrzysty wyświetlacz

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów

Nieograniczona kontrola

Zwiększone bezpieczeństwo pracy

Podstawa decyzji oparta na danych

Bez straty czasu

Krótszy czas programowania

Korzystanie z ATASSpro nigdy nie było prostsze – dla każdego i wszędzie. Nawet bez wcześniejszej znajomości innego oprogramowania do naśnieżania, intuicyjna obsługa umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Na ekranie ultrapanoramicznym, w trybie wieloekranowym lub w aplikacji mobilnej: zupełnie nowy interfejs z rewolucyjną koncepcją nawigacji pozwala korzystać z ATASSpro w wybrany przez siebie sposób. Dzięki temu pozostaje więcej czasu na to, co istotne.

Większe bezpieczeństwo

Dzięki funkcji Multiuser Access każdy użytkownik systemu otrzymuje własny dostęp. Kompleksowy podział uprawnień użytkowników umożliwia nadawanie różnym użytkownikom zróżnicowanych uprawnień do sterowania instalacją, a tym samym zapobiega nieuprawnionemu sterowaniu instalacją. Każdy członek zespołu naśnieżającego ma możliwość dostosowania widoku do swoich osobistych potrzeb i zadań.

Przejrzysty wyświetlacz

Koncepcja nawigacji ATASSpro zapewnia przejrzysty system z różnymi zakładkami, dzięki czemu możliwy jest szybki i łatwy dostęp do różnych ustawień, takich jak mapa, stacje meteorologiczne, analiza, kamery, dokumentacja lub maszynownia. Integracja kamer internetowych w systemie jest możliwa i nie stwarza problemu. W przeglądzie systemu można łatwo wybrać żądane widżety (np. zużycie, aktywne urządzenia naśnieżające), konfigurując oddzielny pulpit dla każdego użytkownika. W ten sposób znacznie skraca się czas potrzebny do sterowania instalacją.

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów

ATASSpro umożliwia nieprzerwany podgląd całej instalacji naśnieżającej i całkowitą automatyzację. Cała instalacja jest konfigurowana i sterowana za pomocą tzw. SnowProcess. Oznacza to, że naśnieżanie uruchamia się automatycznie, gdy tylko pojawią się odpowiednie warunki. ATASSpro dostosowuje naśnieżanie do panujących warunków i zasobów oraz optymalnie rozprowadza wodę w ośrodku narciarskim. Automatykę można indywidualnie dostosować dla całego ośrodka narciarskiego.

Nieograniczona kontrola

Nowy Inspector oferuje specjalną kontrolę strefową w celu uzyskania najlepszego przeglądu naśnieżania: po wybraniu dowolnego promienia można w prosty sposób sprawdzić wybrane wartości dla urządzeń naśnieżających. Wyświetlacz przeglądowy oferuje ponadto kompleksowy przegląd wszystkich maszynowni, można także wybierać i obserwować poszczególne pomieszczenia.

Zwiększone bezpieczeństwo pracy

Integracja kamer i kamer internetowych w ATASSpro nie tylko zapewnia kompleksowy przegląd, ale także zwiększa bezpieczeństwo pracy. Szczególnie w maszynowniach kamery umożliwiają jednoczesne kontrolowanie i reagowanie na wszystkie ważne zdarzenia. Dzięki powiadomieniom i informacjom push w aplikacji mobilnej użytkownik zyskuje pewność, że nic go nie ominie.

Podstawa decyzji oparta na danych

ATASSpro dostarcza szereg kompleksowych danych, które służą jako podstawa do podejmowania decyzji. Narzędzia analityczne umożliwiają precyzyjną i łatwą analizę sezonu naśnieżania. Ponadto usprawnione przewidywanie pogody zapewnia precyzyjną, lokalną i obliczoną specjalnie pod kątem wysokich wymagań naśnieżania prognozę na najbliższe 14 dni. Jest ona aktualizowana co 2 godziny i służy do optymalnego planowania i prognozowania produkcji. Można zatem w prosty sposób planować, zarządzać i podejmować decyzje.

Bez straty czasu

Dzięki nowej infrastrukturze można zupełnie niezależnie uzyskiwać dostęp do systemu z kilku lokalizacji. Tryb obsługujący wielu użytkowników umożliwia obsługę oprogramowania kilku osobom jednocześnie. Dzięki aplikacji MobileAPP z powiadomieniami nowej generacji użytkownik jest zawsze na bieżąco.

Koncentracja na przyszłości

TechnoAlpin nieustannie rozwija oprogramowanie ATASSpro. Dzięki intensywnym pracom badawczym i nieustannemu wsłuchiwaniu się w opinie klientów stworzyliśmy oprogramowanie sterujące, z którym ośrodki narciarskie wkraczają w przyszłość. Nowe narzędzia dają nowe możliwości, polepszają obsługę i podnoszą bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. Aktualizacje nieustannie wprowadzają ulepszenia i dają gwarancję korzystania zawsze z aktualnej wersji oprogramowania.

Broszury

Zdjęcia i filmy

Zdjęcia i filmy

Oprogramowanie do zarządzania dla ośrodków narciarskich

Aplikacja SNOWMASTER umożliwia osobom zarządzającym ośrodkami narciarskimi nieograniczony wgląd w planowanie i postęp naśnieżania.

Przydatna pomoc

Różne aplikacje na Androida i iOS do obsługi sztucznego naśnieżania upraszczają codzienną pracę naszych klientów.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: