Indywidualne instalacje naśnieżające dla optymalnej wydajności

Systemy naśnieżania realizowane pod klucz

Instalacje naśnieżające są bardzo złożonymi systemami technicznymi, które składają się z wielu elementów. Wszystkie podzespoły muszą być ze sobą precyzyjnie skoordynowane, aby wytwarzanie śniegu przebiegało na optymalnym poziomie. Dlatego TechnoAlpin oprócz wytwornic śniegu produkuje również wszystkie podzespoły niezbędne na wcześniejszych i późniejszych etapach procesu technologicznego. Oprócz zbiorników na wodę, stacji pomp, przewodów terenowych, stacji sprężarkowych, studzienek oraz zaworów asortyment obejmuje także system sterowania.

Z myślą o uproszczeniu konserwacji okresowej TechnoAlpin oferuje umowy o konserwację całej instalacji. Mogą być nimi objęte urządzenia naśnieżające i ich zawory, ale maszynownie także wymagają przeglądów okresowych. Urządzenia naśnieżające i pompy badane są przez przeszkolonych techników od strony elektrycznej, mechanicznej i hydraulicznej. Ewentualne wykryte nieprawidłowości usuwane są natychmiast i gwarantowana jest optymalna sprawność działania.

Doradztwo i planowanie

Realizacja

Logistyka

Doradztwo i planowanie

Indywidualne doradztwo

Firma TechnoAlpin jest przekonana, że idealnie dobrany projekt instalacji jest fundamentem wydajnego energetycznie naśnieżania. Z pomocą danego ośrodka narciarskiego dokładnie definiujemy jego indywidualne potrzeby, aby skonstruować urządzenie skrojone na miarę. Celem jest zawsze umożliwienie podstawowego naśnieżenia w przeciągu 72 godzin, aby czas przeznaczony na naśnieżanie, a dzięki temu także zasoby były wykorzystane optymalnie. Podczas projektowania instalacji wybierane jest zawsze optymalne w danej sytuacji urządzenie naśnieżające z szerokiej gamy produktów TechnoAlpin, aby uwzględnić lokalne uwarunkowania.

Projektowanie instalacji skrojonych na miarę

Dzięki intensywnej współpracy wielu działów techniczne, hydrauliczne i elektryczne elementy całej instalacji naśnieżającej są określane i dobierane indywidualnie. W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje projektanci tworzą kompleksowy plan ogólny całego systemu naśnieżania. W ramach tak zwanego planu ogólnego dobiera się i przeprowadza dokładne obliczenia dotyczące elementów instalacji obiektowej, maszynowni i elementów naśnieżających.

Osobista opieka od A do Z

Za plan operacyjny i kierownictwo projektu jest odpowiedzialny dedykowany kierownik projektu z TechnoAlpin. Jest on podstawową osobą do kontaktu dla Klientów po złożeniu przez nich zamówienia. Sporządza również specyfikacje zamówień i nadzoruje postępy budowy. Kierownik projektu współpracuje jednocześnie z Działem Logistyki, aby skoordynować dostawy podzespołów.

Realizacja

Kompetentna organizacja prac budowlanych

Firma TechnoAlpin zapewnia indywidualne podejście także na placu budowy. Prace budowlane związane z instalacją naśnieżającą są koordynowane i nadzorowane przez doświadczonych kierowników projektu. Odwiedzają oni regularnie place budowy i przejmują funkcje kierowania budową w przypadku instalacji naśnieżających pod klucz. Ponadto odpowiadają za skład zespołu i za bezpieczeństwo pracy. Po zakończeniu prac uruchomienie obiektu odbywa się pod nadzorem kierownika projektu i w obecności klienta, zapewnione jest także kompleksowe szkolenie przed ostatecznym przejęciem instalacji naśnieżającej.

Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo

TechnoAlpin szczególnie dba o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym w projekt pracownikom. W grudniu 2009 roku TechnoAlpin wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001 (dawniej OHSAS 18001) w celu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy i poprawy stanu zdrowia pracowników w miejscu pracy. Na bezpieczeństwo instalacji ma także wpływ jakość spawów przewodów tłocznych i rurociągów. W tym względzie TechnoAlpin przestrzega wymogów normy ISO 3834-2.

Logistyka

Niezawodna logistyka i dostawa

Głównym zadaniem zespołu logistycznego jest wprowadzanie do systemu zamówień oraz kontrola ich realizacji i organizacja transportu do różnych miejsc budowy. Szczególne znaczenie ma tu sprawna koordynacja zakupów, magazynowania i transportu. TechnoAlpin wszystkie wytwornice śniegu produkuje w swojej siedzibie w Bolzano (Tyrol Południowy/Włochy). Stamtąd są następnie dostarczane do klientów na całym świecie. Trudno przejezdne drogi i ograniczenia importu to tylko niektóre wyzwania, z którymi, dzięki kompetencjom i doświadczeniu, radzi sobie TechnoAlpin.

Woda w ruch!

Stacje pomp, zbiorniki wody, chłodnie kominowe i sprężarki: gwarantujemy niezawodne zasilanie instalacji naśnieżającej w wodę i powietrze przez dziesięciolecia.

Fundament każdej instalacji

Tylko przemyślana sieć zasilająca zbudowana z ułożonych pod ziemią rurociągów i przewodów systemowych stanowi optymalną podstawę działania każdej instalacji naśnieżającej.

Precyzyjny całościowy obraz

Za pomocą nowatorskiego systemu sterowania wznosimy naśnieżanie techniczne na nowy poziom i tworzymy zasobooszczędne podstawy sukcesu naszych klientów.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: