Niezawodny dopływ wody i optymalne sprężone powietrze zapewniające maksymalną wydajność naśnieżania

Niezawodne zasilanie w wodę i powietrze

Warunkiem niezawodnego naśnieżania jest ciągłe zasilanie urządzeń naśnieżających w sprężone powietrze i wodę. TechnoAlpin gwarantuje wieloletnie sprawne działanie zasilania instalacji naśnieżających w wodę i powietrze. Umożliwia to idealnie skoordynowany system składający się ze zoptymalizowanych stacji pomp z technologią IO-Link, zbiorników wody o indywidualnie wyznaczonych wymiarach, ekologicznych i efektywnych energetycznie sprężarek, wytrzymałych zaworów i innowacyjnych chłodni kominowych. Wszystkie podzespoły muszą spełniać najbardziej wyśrubowane wymagania techniczne. TechnoAlpin oferuje skrojone na miarę rozwiązania do różnych lokalnych uwarunkowań i na indywidualne zamówienie.

Stacje pomp

Zbiorniki wody

Sprężarki

Chłodnie kominowe

Zawory

Stacje pomp

Serce każdej instalacji naśnieżającej

Skrupulatnie zaprojektowana stacja pomp jest podstawą niezawodności instalacji naśnieżającej. Tłoczy ona wodę do urządzeń naśnieżających i wytwarza niezbędne do efektywnego działania ciśnienie wody. Oznacza to, że stacja pomp jest sercem i równocześnie najbardziej indywidualną częścią instalacji naśnieżającej. Jej projekt zależy od wielu parametrów, takich jak dopływ wody i wielkość instalacji. Dlatego TechnoAlpin projektuje każdą stację pomp z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań lokalnych i dopasowuje ją do szczególnych właściwości danego terenu. Stosowanie najwyższej jakości podzespołów i konserwacje okresowe podtrzymują niezawodność działania stacji pomp i gwarantują bezproblemowe użytkowanie instalacji.

Maszynownia 4.0 z IO-Link: inteligentna, innowacyjna, niezawodna

IO-Link to pierwsza na świecie unormowana technologia IO (IEC 61131-9) i kolejna faza ewolucji wypróbowanej dotychczas techniki przyłączy czujników i elementów wykonawczych. Dane z inteligentnych czujników tworzą fundament maszynowni 4.0. Zapewniają bezbłędną regulację działania stacji pomp za pomocą sterownika PLC. Za pośrednictwem IO-Link wartości pomiarowe przesyłane są w całości w postaci cyfrowej, co eliminuje podatne na błędy przesyłanie sygnałów analogowych. IO-Link znacznie upraszcza pracę i obniża koszty na wielu etapach prac, od planowania instalacji przez montaż po eksploatację i konserwację. Inteligentne zarządzanie parametrami i diagnozowanie stanu urządzeń na bieżąco przekłada się ponadto na zminimalizowanie czasów przestoju.

Zbiorniki wody

Zasilanie na cały sezon

Do naśnieżania potrzebna jest woda pod wysokim ciśnieniem. Warunkiem optymalnego i terminowego naśnieżania jest dostępność dostatecznej ilości wody, aby nie doszło do nieprzewidzianych awarii instalacji naśnieżającej lub braków zasobów. Najczęściej stosowanym sposobem, aby zagwarantować dostępność dostatecznej ilości wody do instalacji naśnieżającej przez cały sezon naśnieżania, jest budowa zbiorników wody. TechnoAlpin planuje i buduje zbiorniki o różnych wymiarach, zawsze kierując się lokalnymi uwarunkowaniami i indywidualnymi potrzebami danej instalacji. Pojemność zbiornika wody dostosowywana jest do naśnieżanej powierzchni.

Zimne, ale bez lodu

Zbiornik wody najlepiej jest wykonać nieco powyżej stacji pomp. Wtedy woda będzie po spadku pod własnym ciśnieniem wpływała do stacji pomp, bez dodatkowego zużycia energii. Gdy temperatura powietrza jest niższa od temperatury wody, cyrkulację wody w zbiorniku wody wymusza sprężone powietrze. Służy to z jednej strony do dodatkowego chłodzenia wody w celu optymalnego naśnieżania, a z drugiej ciągły ruch wody zapobiega zamarznięciu zbiornika.

Sprężarki

Maksymalna wydajność naśnieżania dzięki optymalnemu strumieniowi sprężonego powietrza

Najlepsze rezultaty pracy wytwornic śniegu można uzyskać tylko poprzez schłodzenie sprężonego powietrza do optymalnej temperatury. Dlatego w systemach naśnieżania TechnoAlpin stawia na najnowocześniejsze sprężarki z zaawansowaną technologią oczyszczania powietrza. Urządzenia naśnieżające otrzymują niezbędne sprężone powietrze z lokalnej sprężarki zamontowanej na tej samej ramie lub pobierają je z punktów czerpalnych w studzienkach, które zasilane są z centralnej stacji sprężarkowej. W stacji sprężarkowej wytwarzane jest niezbędne sprężone powietrze, które doprowadzane jest do studzienek siecią rurociągów.

Efektywność energetyczna i dbałość o środowisko

Lokalne sprężarki zamontowane są bezpośrednio w urządzeniu naśnieżającym. Dzięki chłodnicy powietrza wbudowanej w sprężarkach powietrze ma zawsze optymalną temperaturę roboczą. Sprężarki są ponadto całkowicie bezolejowe, w związku z czym nie tylko są nieszkodliwe dla środowiska, ale także bardzo łatwe w konserwacji. Nowe bezolejowe sprężarki łopatkowe napędzane są tym samym silnikiem elektrycznym co turbina, dzięki czemu można obyć się bez dodatkowego silnika sprężarki.

Chłodnie kominowe

Wydajne energetycznie naśnieżanie dzięki optymalnej temperaturze wody

Temperatura wody jest jednym z kluczowych czynników technologii wytwarzania śniegu. Instalacja naśnieżająca potrzebuje zatem układu chłodzenia wody, aby zapewnić idealną temperaturę wody do naśnieżania. Firma TechnoAlpin opracowała własne chłodnie kominowe do instalacji naśnieżających, których części składowe przystosowane są do pracy w ekstremalnych warunkach. Zastosowanie wody o idealnej temperaturze pozwala zoptymalizować osiągi pojedynczych urządzeń do naśnieżania, podnosząc tym samym ich wydajność energetyczną. Ponadto dzięki chłodzeniu wody można wcześniej rozpocząć naśnieżanie i w elastyczny sposób reagować na zmiany warunków pogodowych.

Optymalne rozwiązania dla systemów naśnieżania

Nowe chłodnie kominowe serii Cooltech zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o zastosowaniu w instalacjach naśnieżających. Pomysłowa zasada działania oparta jest na chłodzeniu wody powietrzem z otoczenia: planowe przepuszczanie wody przez układ w formie plastra miodu powoduje jej chłodzenie przez zimne powietrze. Schłodzona woda spływa do misy wody zimnej pod chłodnią kominową. Wszystkie wloty powietrza, przyłącza i przewody zaizolowane są specjalną otuliną i wyposażone w system ogrzewania. Chronione są w ten sposób przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, aby zapewnić niezawodne działanie. Rozmaite pokrywy i maskownice z drewna minimalizują przy okazji wizualny wpływ instalacji na krajobraz.

Zawory

Hydromat W3: Najwyższa wytrzymałość

Zawory instalacji naśnieżającej muszą być szczególnie wytrzymałe. Oprócz mrozu, wiatru i czynników atmosferycznych muszą wytrzymywać ciśnienie wody sięgające 100 bar. TechnoAlpin konstruuje zawory na miarę najbardziej wyśrubowanych wymagań technicznych. W wytwornicach wentylatorowych montowane są zawory serii Hydromat W3. Te automatyczne zawory regulacji ciśnienia dysponują funkcją automatycznego zamykania w razie awarii i wbudowanym zaworem spustowym. Dławienie strumienia wody umożliwia dzięki zaawansowanej technologii bezstopniową regulację ciśnienia wody. Po przyłączeniu do w pełni automatycznej wytwornicy śniegu Hydromat W3 zapewnia w pełni automatyczną pracę.

Zawory YB i YC: innowacyjne i niezawodne

Lance śnieżne TechnoAlpin wyposażone są w automatyczne zawory regulacji ciśnienia typu YB lub YC. Te innowacyjne zawory są owocem prac badawczych TechnoAlpin. Dzięki inteligentnemu modułowi komunikacji można nimi sterować z poziomu systemu sterowania i wyposażone są w opatentowany mechanizm zamykający uruchamiany automatycznie w razie awarii zasilania. Skuteczne spuszczanie wody jest gwarancją bezawaryjnej pracy bez ryzyka zalodzenia. Zawór YC reguluje dopływ powietrza do lanc z lokalną sprężarką, a zawór YB dopływ wody i powietrza do lanc z powietrzem centralnym. Rozdzielenie obiegów powietrza i wody zapobiega przedostawaniu się wody do strumienia powietrza.

Systemy naśnieżania realizowane pod klucz

Sukces naszych klientów jest także naszym sukcesem. Dlatego wspólnie opracowujemy indywidualne instalacje naśnieżające, aby działały jak najlepiej.

Fundament każdej instalacji

Tylko przemyślana sieć zasilająca zbudowana z ułożonych pod ziemią rurociągów i przewodów systemowych stanowi optymalną podstawę działania każdej instalacji naśnieżającej.

Precyzyjny całościowy obraz

Za pomocą nowatorskiego systemu sterowania wznosimy naśnieżanie techniczne na nowy poziom i tworzymy zasobooszczędne podstawy sukcesu naszych klientów.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: