Najczęściej zadawane pytania dotyczące TechnoAlpin i naśnieżania technicznego

Do czego służy naśnieżanie techniczne?

Naśnieżanie techniczne jest obecnie podstawą turystyki zimowej. Bez naśnieżania ośrodki narciarskie nie byłyby w stanie spełniać rosnących oczekiwań. Badania dowodzą, że najważniejszym kryterium przy wyborze miejsca, w którym spędzimy urlop zimowy, jest gwarancja śniegu. Badania te pokazują także, że obecnie jedynie 20% urlopowiczów jest w stanie zaakceptować niewielką ilość śniegu w zamian za dodatkowe oferty lub usługi hotelowe. Z tego powodu szczególnie w przypadku zaplanowanego z wyprzedzeniem urlopu narciarskiego, urlopowicze wybierają miejsca, które w wybranym terminie mogą zapewnić wystarczającą ilość śniegu dzięki systemom naśnieżania technicznego. Gwarancja śniegu to także decydujące kryterium dla potencjalnych inwestorów. Śnieg techniczny jest nie tylko bezpośrednią wartością dodaną dla ośrodków narciarskich, umożliwiającą funkcjonowanie kolejek linowych, czy szkółek narciarskich, ale stanowi także pośrednią wartość dodaną dla całego regionu i wpływa na okoliczny przemysł hotelarski i gastronomiczny.

Na czym polega produkcja śniegu technicznego?

Śnieg techniczny, tak samo jak śnieg naturalny, składa się wyłącznie z wody i powietrza. Aby zasymulować efekt krystalizacji płatków śniegu występujący w trakcie opadów śniegu, wykorzystuje się armatki śmigłowe i lance śnieżne. W przypadku produkcji śniegu technicznego tak zwane nukleatory wytwarzają mieszankę wody i sprężonego powietrza, która w momencie rozpylenia w powietrzu tworzy jądra cząstek śniegu (nuklidy). Dysze wytwornic śniegu rozpylają wodę w formie maleńkich kropelek które łączą się z nuklidami. W drodze na ziemie zamieniają się one w zamarznięte kryształki śniegu. Proces spadania na ziemię jest symulowany przez różne wytwornice śniegu na różne sposoby: W przypadku armatek śmigłowych odbywa się to za pośrednictwem dmuchawy, w przypadku lanc śnieżnych wykorzystuje się naturalną, wynoszącą do 10 metrów wysokość z jakiej spada śnieg.

Tak jak w przypadku naturalnych opadów śniegu, przy naśnieżaniu technicznym temperatura i wilgotność powietrza muszą spełniać określone wymogi. Dlatego też w kontekście naśnieżania mówi się o tak zwanej temperaturze wilgotnego termometru, na którą składa się stosunek temperatury do względnej wilgotności powietrza. Temperatura wody także odgrywa istotną rolę. W idealnych okolicznościach powinna być wyższa niż punkt zamarzania.

Jaka jest różnica pomiędzy śniegiem technicznym a sztucznym śniegiem?

Właściwym określeniem dla śniegu wytwarzanego przez wytwornice śniegu jest „śnieg techniczny”. Składa się on wyłącznie z wody i powietrza i różni się od śniegu naturalnego wyłącznie tym, że jest wytwarzany przez maszynę. Stosowane często ogólne określenie „sztuczny śnieg” nie jest w tym kontekście prawidłowe. W ten sposób określa się raczej śnieg używany w teatrze bądź filmach, który produkuje się z plastiku lub styropianu.

Czy do produkcji śniegu technicznego wykorzystywane są środki chemiczne?

Nie. Śnieg techniczny powstaje podobnie jak ten naturalny i składa się wyłącznie z wody i powietrza. Tak jak w przypadku śniegu naturalnego, zmienia się jedynie stan skupienia wody.

Jakie są rodzaje wytwornic śniegu?

TechnoAlpin oferuje trzy rodzaje wytwornic śniegu: armatki śmigłowe, lance śnieżne oraz Snowfactory. W przypadku armatek śmigłowych i lanc śnieżnych zasada wytwarzania śniegu jest taka sama. Różnica polega na ilości produkowanego śniegu, kosztach i zakresie zastosowania. Wyboru odpowiedniej wytwornicy śniegu dokonuje się na podstawie ukształtowania i nachylenia zbocza, temperatury, szerokości stoku, wymaganej ilości śniegu, warunków wiatrowych oraz cyrkulacji powietrza. Oba urządzenia są dostępne zarówno w wersji w pełni zautomatyzowanej, jak i sterowanej ręcznie, i można je wykorzystywać do produkcji śniegu o różnych właściwościach (od całkowicie suchego do mokrego).

Od 2014 r. oprócz tych dwóch cieszących się dużą popularnością wytwornic śniegu TechnoAlpin oferuje także Snowfactory – urządzenie do wytwarzania śniegu przy dodatnich temperaturach. Urządzenie to nie powinno służyć jako zamiennik klasycznych systemów naśnieżania, ale jako uzupełnienie i poszerzenie możliwości wykorzystania naśnieżania technicznego.

Czym są armatki śmigłowe?

Armatki śmigłowe często określa się mianem armatek śnieżnych. Przez wiele lat używano wyłącznie mobilnych wersji tych urządzeń. Wraz z gwałtownym rozwojem naśnieżania terenów popularność zdobyły jednak instalacje montowane na stałe, które nie potrzebują czasu na przygotowanie się do pracy. Urządzenia śmigłowe wyróżniają się daleką odległością wyrzutu, dużą wydajnością wytwarzania śniegu, małą wrażliwością na wiatr i elastycznym sposobem wykorzystania. Dlatego też stosowane są głównie na szerokich stokach, w miejscach z dużym zapotrzebowaniem na śnieg, na stromych zboczach lub odsłoniętych, wietrznych terenach.

Czym są lance śnieżne?

Lance śnieżne wytwarzają śnieg w ten sam sposób co armatki śmigłowe. W celu krystalizacji płatków śniegu potrzebna jest jednak większa wysokość, z jakiej spada śnieg, ponieważ w przeciwieństwie do armatek śmigłowych, w lancy śnieżnej nie ma turbiny. Sprawia to, że zasięg rozrzutu lancy śnieżnej jest mniejszy, a podatność na działanie wiatru większa. Umożliwia to jednak dokładniejsze naśnieżanie w danym miejscu. Ilość śniegu wytwarzana przez lancę jest porównywalna do ilości wytwarzanej przez małą armatkę śmigłową.

Czym jest Snowfactory?

Snowfactory to wytwornica śniegu, z której można korzystać także przy dodatnich temperaturach. Snowfactory stanowi uzupełnienie możliwości wykorzystania naśnieżania technicznego. Z tego względu znajduje ona zastosowanie szczególnie w przypadku położonych niżej odcinków stoku lub wydarzeń organizowanych w dużych miastach. Snowfactory wytwarza śnieg dzięki innowacyjnej technice chłodzenia bez dodatku substancji chemicznych. Montaż nie wymaga żadnych skomplikowanych prac budowlanych czy montażowych, dlatego też Snowfactory nadaje się również do montażu tymczasowego.

Czym jest ATASSplus?

ATASSplus jest inteligentnym oprogramowaniem sterującym, który służy do obsługi systemów naśnieżania. Oprogramowanie gromadzi na bieżąco aktualne dane pochodzące z wytwornic śniegu i stacji meteorologicznych, optymalizuje wytwarzanie śniegu, nadzoruje wykorzystanie zasobów oraz wyświetla przejrzyste grafiki poglądowe. ATASSplus jest aktualizowany na bieżąco i rozbudowywany o nowe funkcje.

Ile kosztuje wytwornica śniegu?

Koszty wytwornicy śniegu różnią się w zależności od wersji i zastosowania. W pełni zautomatyzowana armatka śmigłowa TF10 jest warta tyle, co samochód typu kombi klasy średniej. Lanca śnieżna kosztuje mniej więcej jedną trzecią tej wartości.

Jak długo można korzystać z wytwornicy śniegu?

Wytwornice śniegu mają bardzo długi okres eksploatacji. Wiele ośrodków narciarskich korzysta jednocześnie z urządzeń różnych generacji. Armatka śmigłowa M90 jest stosowana z powodzeniem obok najnowszych modeli już od ponad 20 lat. Decyzja o inwestycji w nowe wytwornice śniegu jest najczęściej bardziej kwestią technologii i wydajności niż złego działania urządzenia.

Ile czasu trwa wyprodukowanie urządzenia do naśnieżania?

Wszystkie wytwornice śniegu TechnoAlpin są produkowane w siedzibie w Bolzano (Tyrol Południowy/Włochy). W ciągu ostatnich 25 lat hale produkcyjne opuściło ponad 30 000 urządzeń, które trafiły do ponad 1800 klientów w prawie 50 krajach. Średnio w tygodniu pracy TechnoAlpin produkuje ponad 50 armatek śmigłowych.

Ile kosztuje metr sześcienny śniegu?

Koszty wytworzenia jednego metra sześciennego śniegu zależą od indywidualnych warunków panujących w danym miejscu: Na koszty indywidualne wpływ mają między innymi doprowadzenie wody, wydajność pomp, zbiorniki wody oraz warunki naśnieżania. W publikacjach branżowych mówi się najczęściej o cenie 3,5–5 euro za metr sześcienny śniegu.

Co oznacza pojęcie temperatury wilgotnego termometru?

Najważniejszą temperaturą z punktu widzenia technicznego naśnieżania jest temperatura wilgotnego termometru. Na temperaturę wilgotnego termometru składa się stosunek temperatury powietrza do względnej wilgotności powietrza. Jest ona zawsze poniżej temperatury zewnętrznej. Im bardziej wilgotne jest powietrze, tym mniej wilgoci jest jeszcze w stanie wchłonąć. Jednocześnie, aby z kropli wody wytworzyły się kryształy śniegu, niezbędna jest niższa temperatura. Wytwornice śniegu TechnoAlpin wytwarzają śnieg od temperatury wilgotnego termometru wynoszącej -2,5°C. W przypadku bardzo niskiej wilgotności powietrza, wartość tę można osiągnąć przy lekko dodatniej temperaturze. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza niezbędna jest temperatura ujemna. Temperatury bliskie punktowi zamarzania nazywane są temperaturami marginalnymi lub granicznymi.

Ile urządzeń naśnieżających produkuje rocznie firma TechnoAlpin?

Od 2005 r. firma TechnoAlpin produkuje rocznie ponad 2000 urządzeń naśnieżających. W roku 2015 było to ponad 4500 urządzeń. Liczba wyprodukowanych lanc śnieżnych i armatek śmigłowych była mniej więcej taka sama.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące TechnoAlpin i naśnieżania technicznego

Do czego służy naśnieżanie techniczne?

Naśnieżanie techniczne jest obecnie podstawą turystyki zimowej. Bez naśnieżania ośrodki narciarskie nie byłyby w stanie spełniać rosnących oczekiwań. Badania dowodzą, że najważniejszym kryterium przy wyborze miejsca, w którym spędzimy urlop zimowy, jest gwarancja śniegu. Badania te pokazują także, że obecnie jedynie 20% urlopowiczów jest w stanie zaakceptować niewielką ilość śniegu w zamian za dodatkowe oferty lub usługi hotelowe. Z tego powodu szczególnie w przypadku zaplanowanego z wyprzedzeniem urlopu narciarskiego, urlopowicze wybierają miejsca, które w wybranym terminie mogą zapewnić wystarczającą ilość śniegu dzięki systemom naśnieżania technicznego. Gwarancja śniegu to także decydujące kryterium dla potencjalnych inwestorów. Śnieg techniczny jest nie tylko bezpośrednią wartością dodaną dla ośrodków narciarskich, umożliwiającą funkcjonowanie kolejek linowych, czy szkółek narciarskich, ale stanowi także pośrednią wartość dodaną dla całego regionu i wpływa na okoliczny przemysł hotelarski i gastronomiczny.

Na czym polega produkcja śniegu technicznego?

Śnieg techniczny, tak samo jak śnieg naturalny, składa się wyłącznie z wody i powietrza. Aby zasymulować efekt krystalizacji płatków śniegu występujący w trakcie opadów śniegu, wykorzystuje się armatki śmigłowe i lance śnieżne. W przypadku produkcji śniegu technicznego tak zwane nukleatory wytwarzają mieszankę wody i sprężonego powietrza, która w momencie rozpylenia w powietrzu tworzy jądra cząstek śniegu (nuklidy). Dysze wytwornic śniegu rozpylają wodę w formie maleńkich kropelek które łączą się z nuklidami. W drodze na ziemie zamieniają się one w zamarznięte kryształki śniegu. Proces spadania na ziemię jest symulowany przez różne wytwornice śniegu na różne sposoby: W przypadku armatek śmigłowych odbywa się to za pośrednictwem dmuchawy, w przypadku lanc śnieżnych wykorzystuje się naturalną, wynoszącą do 10 metrów wysokość z jakiej spada śnieg.

Tak jak w przypadku naturalnych opadów śniegu, przy naśnieżaniu technicznym temperatura i wilgotność powietrza muszą spełniać określone wymogi. Dlatego też w kontekście naśnieżania mówi się o tak zwanej temperaturze wilgotnego termometru, na którą składa się stosunek temperatury do względnej wilgotności powietrza. Temperatura wody także odgrywa istotną rolę. W idealnych okolicznościach powinna być wyższa niż punkt zamarzania.

Jaka jest różnica pomiędzy śniegiem technicznym a sztucznym śniegiem?

Właściwym określeniem dla śniegu wytwarzanego przez wytwornice śniegu jest „śnieg techniczny”. Składa się on wyłącznie z wody i powietrza i różni się od śniegu naturalnego wyłącznie tym, że jest wytwarzany przez maszynę. Stosowane często ogólne określenie „sztuczny śnieg” nie jest w tym kontekście prawidłowe. W ten sposób określa się raczej śnieg używany w teatrze bądź filmach, który produkuje się z plastiku lub styropianu.

Czy do produkcji śniegu technicznego wykorzystywane są środki chemiczne?

Nie. Śnieg techniczny powstaje podobnie jak ten naturalny i składa się wyłącznie z wody i powietrza. Tak jak w przypadku śniegu naturalnego, zmienia się jedynie stan skupienia wody.

Jakie są rodzaje wytwornic śniegu?

TechnoAlpin oferuje trzy rodzaje wytwornic śniegu: armatki śmigłowe, lance śnieżne oraz Snowfactory. W przypadku armatek śmigłowych i lanc śnieżnych zasada wytwarzania śniegu jest taka sama. Różnica polega na ilości produkowanego śniegu, kosztach i zakresie zastosowania. Wyboru odpowiedniej wytwornicy śniegu dokonuje się na podstawie ukształtowania i nachylenia zbocza, temperatury, szerokości stoku, wymaganej ilości śniegu, warunków wiatrowych oraz cyrkulacji powietrza. Oba urządzenia są dostępne zarówno w wersji w pełni zautomatyzowanej, jak i sterowanej ręcznie, i można je wykorzystywać do produkcji śniegu o różnych właściwościach (od całkowicie suchego do mokrego).

Od 2014 r. oprócz tych dwóch cieszących się dużą popularnością wytwornic śniegu TechnoAlpin oferuje także Snowfactory – urządzenie do wytwarzania śniegu przy dodatnich temperaturach. Urządzenie to nie powinno służyć jako zamiennik klasycznych systemów naśnieżania, ale jako uzupełnienie i poszerzenie możliwości wykorzystania naśnieżania technicznego.

Czym są armatki śmigłowe?

Armatki śmigłowe często określa się mianem armatek śnieżnych. Przez wiele lat używano wyłącznie mobilnych wersji tych urządzeń. Wraz z gwałtownym rozwojem naśnieżania terenów popularność zdobyły jednak instalacje montowane na stałe, które nie potrzebują czasu na przygotowanie się do pracy. Urządzenia śmigłowe wyróżniają się daleką odległością wyrzutu, dużą wydajnością wytwarzania śniegu, małą wrażliwością na wiatr i elastycznym sposobem wykorzystania. Dlatego też stosowane są głównie na szerokich stokach, w miejscach z dużym zapotrzebowaniem na śnieg, na stromych zboczach lub odsłoniętych, wietrznych terenach.

Czym są lance śnieżne?

Lance śnieżne wytwarzają śnieg w ten sam sposób co armatki śmigłowe. W celu krystalizacji płatków śniegu potrzebna jest jednak większa wysokość, z jakiej spada śnieg, ponieważ w przeciwieństwie do armatek śmigłowych, w lancy śnieżnej nie ma turbiny. Sprawia to, że zasięg rozrzutu lancy śnieżnej jest mniejszy, a podatność na działanie wiatru większa. Umożliwia to jednak dokładniejsze naśnieżanie w danym miejscu. Ilość śniegu wytwarzana przez lancę jest porównywalna do ilości wytwarzanej przez małą armatkę śmigłową.

Czym jest Snowfactory?

Snowfactory to wytwornica śniegu, z której można korzystać także przy dodatnich temperaturach. Snowfactory stanowi uzupełnienie możliwości wykorzystania naśnieżania technicznego. Z tego względu znajduje ona zastosowanie szczególnie w przypadku położonych niżej odcinków stoku lub wydarzeń organizowanych w dużych miastach. Snowfactory wytwarza śnieg dzięki innowacyjnej technice chłodzenia bez dodatku substancji chemicznych. Montaż nie wymaga żadnych skomplikowanych prac budowlanych czy montażowych, dlatego też Snowfactory nadaje się również do montażu tymczasowego.

Czym jest ATASSplus?

ATASSplus jest inteligentnym oprogramowaniem sterującym, który służy do obsługi systemów naśnieżania. Oprogramowanie gromadzi na bieżąco aktualne dane pochodzące z wytwornic śniegu i stacji meteorologicznych, optymalizuje wytwarzanie śniegu, nadzoruje wykorzystanie zasobów oraz wyświetla przejrzyste grafiki poglądowe. ATASSplus jest aktualizowany na bieżąco i rozbudowywany o nowe funkcje.

Ile kosztuje wytwornica śniegu?

Koszty wytwornicy śniegu różnią się w zależności od wersji i zastosowania. W pełni zautomatyzowana armatka śmigłowa TF10 jest warta tyle, co samochód typu kombi klasy średniej. Lanca śnieżna kosztuje mniej więcej jedną trzecią tej wartości.

Jak długo można korzystać z wytwornicy śniegu?

Wytwornice śniegu mają bardzo długi okres eksploatacji. Wiele ośrodków narciarskich korzysta jednocześnie z urządzeń różnych generacji. Armatka śmigłowa M90 jest stosowana z powodzeniem obok najnowszych modeli już od ponad 20 lat. Decyzja o inwestycji w nowe wytwornice śniegu jest najczęściej bardziej kwestią technologii i wydajności niż złego działania urządzenia.

Ile czasu trwa wyprodukowanie urządzenia do naśnieżania?

Wszystkie wytwornice śniegu TechnoAlpin są produkowane w siedzibie w Bolzano (Tyrol Południowy/Włochy). W ciągu ostatnich 25 lat hale produkcyjne opuściło ponad 30 000 urządzeń, które trafiły do ponad 1800 klientów w prawie 50 krajach. Średnio w tygodniu pracy TechnoAlpin produkuje ponad 50 armatek śmigłowych.

Ile kosztuje metr sześcienny śniegu?

Koszty wytworzenia jednego metra sześciennego śniegu zależą od indywidualnych warunków panujących w danym miejscu: Na koszty indywidualne wpływ mają między innymi doprowadzenie wody, wydajność pomp, zbiorniki wody oraz warunki naśnieżania. W publikacjach branżowych mówi się najczęściej o cenie 3,5–5 euro za metr sześcienny śniegu.

Co oznacza pojęcie temperatury wilgotnego termometru?

Najważniejszą temperaturą z punktu widzenia technicznego naśnieżania jest temperatura wilgotnego termometru. Na temperaturę wilgotnego termometru składa się stosunek temperatury powietrza do względnej wilgotności powietrza. Jest ona zawsze poniżej temperatury zewnętrznej. Im bardziej wilgotne jest powietrze, tym mniej wilgoci jest jeszcze w stanie wchłonąć. Jednocześnie, aby z kropli wody wytworzyły się kryształy śniegu, niezbędna jest niższa temperatura. Wytwornice śniegu TechnoAlpin wytwarzają śnieg od temperatury wilgotnego termometru wynoszącej -2,5°C. W przypadku bardzo niskiej wilgotności powietrza, wartość tę można osiągnąć przy lekko dodatniej temperaturze. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza niezbędna jest temperatura ujemna. Temperatury bliskie punktowi zamarzania nazywane są temperaturami marginalnymi lub granicznymi.

Ile urządzeń naśnieżających produkuje rocznie firma TechnoAlpin?

Od 2005 r. firma TechnoAlpin produkuje rocznie ponad 2000 urządzeń naśnieżających. W roku 2015 było to ponad 4500 urządzeń. Liczba wyprodukowanych lanc śnieżnych i armatek śmigłowych była mniej więcej taka sama.