Informacja prawna

Właściciel i podmiot odpowiedzialny za treść

TechnoAlpin SpA
Via P.-Agostini 2
I-39100 Bolzano, Italy
Tel. +39 0471 550 550
Fax +39 0471 200 441
info@technoalpin.com

Prezes zarządu
Erich Gummerer i Walter Rieder
Kapitał zakładowy 3 600 000,00 euro, wpłacony w całości
NIP oraz nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Bolzano 02791150218
Nr wpisu do Rejestru Gospodarczo-Administracyjnego w Bolzano 118187
Nr identyfikacji VAT IT 02791150218

Redaktion
marketing@technoalpin.com

Informacje obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 524/2013
Platforma Komisji Europejskiej służąca do internetowego rozstrzygania sporów (ODR): ec.europa.eu/consumers/odr

Koncepcja, projekt strony internetowej i programowanie

hantha - Web Agency Typo3
Dick 48/B - 39058 Sarntal (BZ) Italy
T. +39 0471 623 721
info@hantha.com - www.hantha.com

Zdjęcia

  • © TechnoAlpin
  • © Hannes Niederkofler
  • © Woolrich
  • © Enrico Langer
  • © Michael Schmidt
  • © Jürgen Benitz
  • © SC Willingen
  • © Luca Zuccolo
  • freepik.com: ©d3images, ©onlyyouqj, ©rawpixel.com, ©originalmockup, ©pmvchamara, ©ebhy

Polityka strony internetowej „Technoalpin.com"

Ostrzeżenie
Firma TechnoAlpin SpA (zwana dalej dla zwięzłości TechnoAlpin) stworzyła witrynę internetową www.technoalpin.com w celu optymalizacji posiadanych informacji oraz udostępniania informacji dotyczących spółki i oferowanych produktów za pośrednictwem sieci wspomaganej komputerowo. Przed zapoznaniem się z treścią witryny internetowej odwiedzający powinien uważnie przeczytać poniższe warunki, ponieważ korzystanie z witryny oznacza ich pełną akceptację.

Prawa autorskie – Warunki korzystania z opublikowanych materiałów
Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej – a w związku z tym również wszelkie elementy graficzne interfejsu użytkownika i ilustracje, które nie są chronione na mocy innych praw autorskich – stanowią własność TechnoAlpin i są przedmiotem praw autorskich przysługujących TechnoAlpin. Wszelkie prawa do treści podstron niniejszej witryny są zastrzeżone. W związku z tym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin treści te nie mogą być w całości ani częściowo kopiowane, powielane, przekazywane, przesyłane, publikowane ani rozpowszechniane. Dozwolone jest jednak przechowywanie ich fragmentów na własnym komputerze oraz drukowanie w celach prywatnych. Każdy przypadek naruszenia powyższych postanowień będzie ścigany prawnie bez powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego. 
Wszelkie znaki towarowe oraz wszelkie odniesienia do praw własności, które nie stanowią własności TechnoAlpin, są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla praw przysługującym ich właścicielom. Cytowanie, opiniowane i recenzowanie treści jest dopuszczalne, jeżeli następuje z podaniem imienia i nazwiska autora oraz źródła wraz z adresem strony internetowej. 
Treści zawarte w witrynie internetowej TechnoAlpin – które w razie konieczności mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia – są tworzone w sposób uważny i staranny, a przed publikacją są poddawane dokładnej kontroli. Mimo to TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników i osób trzecich za opóźnienia, nieścisłości, błędy lub pominięcia, które wynikają z takich treści. Będziemy jednakże wdzięczni za wszelkie informacje o ewentualnych błędach lub nieścisłościach w treściach. 
Ogólnie rzecz biorąc, firma TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności – chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek odwiedzenia witryny internetowej, niezdolności lub niemożliwości jej odwiedzenia, polegania na prawidłowości informacji na niej zawartych lub korzystania z takich informacji. 
Prosimy wziąć pod uwagę, że wyraźnie zabronione jest wykorzystywanie zawartych w witrynie internetowej danych dotyczących przedsiębiorstw, które sprzedają towary produkowane przez TechnoAlpin, oraz powiązanych z nimi numerów telefonów lub adresów e-mail w jakichkolwiek celach komercyjnych, w celu bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży lub w celu przeprowadzenia analiz rynku.

Wyłączenie odpowiedzialności za odnośniki
Publikowanie odnośników do strony głównej witryny www.technoalpin.com lub do jej podstron (tzw. deep linking) na innych witrynach internetowych jest dozwolone bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Będziemy jednak wdzięczni za wszelkie informacje o takich odnośnikach. TechnoAlpin zastrzega sobie jednakże prawo żądania usunięcia odnośników do swojej witryny internetowej z witryn zawierających treści obsceniczne, w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego lub niezgodne z prawem, obraźliwe bądź naruszające wizerunek TechnoAlpin. Framing oraz wszelkie inne, zbliżone formy powielania treści bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin są wyraźnie zabronione. Nasza witryna internetowa zawiera odnośniki do innych witryn, nad którymi TechnoAlpin nie ma żadnej kontroli. W związku z tym TechnoAlpin nie bierze odpowiedzialności za treść takich witryn. Takie odnośniki należy traktować wyłącznie jako usługę na rzecz użytkowników sieci.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowychzgromadzonych podczas odwiedzin witryny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych podczas odwiedzin witryny i w trakcie korzystania z niej jest firma TechnoAlpin SpA z siedzibą pod adresem Bolzano, 39100, Via P.-Agostini 2. Więcej informacji znajduje się w naszych wytycznych dotyczących prywatności.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: