Śnieg techniczny podstawą sportów zimowych

Naśnieżanie techniczne jest obecnie podstawą turystyki zimowej. Bez naśnieżania stoki narciarskie nie byłyby w stanie spełniać rosnących oczekiwań. Dlatego też TechnoAlpin gwarantuje optymalną jakość śniegu na stokach i duże możliwości elastycznego planowania otwarcia sezonu w ośrodkach narciarskich.

Śnieg techniczny składa się wyłącznie z wody i powietrza. Dzięki temu nie różni się od naturalnego śniegu. Aby zasymulować efekt krystalizacji płatków śniegu występujący w trakcie opadów śniegu, wykorzystuje się wytwornice śniegu. Firma TechnoAlpin oferuje trzy różne rodzaje urządzeń naśnieżających: Armatka śnieżna, lanca śnieżna oraz wytwornica śniegu przeznaczona do pracy w dodatnich temperaturach – Snowfactory.

W przypadku produkcji śniegu technicznego tak zwane nukleatory wytwarzają mieszankę wody i sprężonego powietrza, która w momencie rozpylenia w powietrzu tworzy jądra cząstek śniegu (nuklidy). Dysze wytwornic śniegu rozpylają wodę w formie maleńkich kropelek które łączą się z nuklidami. W drodze na ziemie zamieniają się one w zamarznięte kryształki śniegu. Proces spadania na ziemię jest symulowany przez różne wytwornice śniegu na różne sposoby: W przypadku armatek śmigłowych odbywa się to za pośrednictwem dmuchawy, w przypadku lanc śnieżnych wykorzystuje się naturalną, wynoszącą do 10 metrów wysokość z jakiej spada śnieg.

21_Colfosco
83_Colfosco

Tak jak w przypadku naturalnych opadów śniegu, przy naśnieżaniu technicznym temperatura i wilgotność powietrza muszą spełniać określone wymogi. Dlatego też w kontekście naśnieżania mówi się o tak zwanej temperaturze wilgotnego termometru, na którą składa się stosunek temperatury do względnej wilgotności powietrza. Temperatura wilgotnego termometru jest zawsze niższa niż temperatura otoczenia. Im bardziej wilgotne jest powietrze, tym mniej wilgoci jest jeszcze w stanie wchłonąć. Jednocześnie, aby z kropli wody wytworzyły się kryształy śniegu, niezbędna jest niższa temperatura.

Wytwornice śniegu TechnoAlpin wytwarzają śnieg od temperatury wilgotnego termometru wynoszącej -2,5°C. W przypadku bardzo niskiej wilgotności powietrza, wartość tę można osiągnąć przy lekko dodatniej temperaturze. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza niezbędna jest temperatura ujemna. Temperatury bliskie punktowi zamarzania nazywane są temperaturami marginalnymi lub granicznymi. Decydującym czynnikiem dla temperatur granicznych jest również temperatura wody. Dlatego też stosuje się chłodnie kominowe, aby zapewnić optymalną temperaturę wody i zwiększyć wydajność systemu naśnieżania.

Urządzenia naśnieżające są tylko częścią składającego się z wielu elementów systemu do naśnieżania. Konieczne jest przy tym optymalne dobranie do siebie poszczególnych podzespołów, tak aby wytwornica śniegu pracowała w odpowiednim momencie z odpowiednim ciśnieniem i była zasilana odpowiednią ilością wody.

Odpowiednia wytwornica śniegu w odpowiednim miejscu

Dobór właściwej wytwornicy śniegu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnego wykorzystania ukształtowania terenu i dostępnych zasobów. W zależności od temperatury, szerokości stoku, potrzebnej ilości śniegu, nachylenia oraz warunków wiatrowych podejmuje się decyzję o wyborze armatek śnieżnych albo lanc śnieżnych. Oba urządzenia są dostępne zarówno w wersji w pełni zautomatyzowanej, jak i sterowanej ręcznie, i można je wykorzystywać do produkcji śniegu o różnych właściwościach (od całkowicie suchego do mokrego). Dział badawczy TechnoAlpin cały czas pracuje nad tym, aby zwiększać wydajność wytwornic śniegu TechnoAlpin. Jednocześnie zastosowane urządzenia powinny produkować więcej śniegu, aby obniżać koszty i chronić środowisko.

Od 2014 r. oprócz tych dwóch cieszących się dużą popularnością urządzeń naśnieżających firma TechnoAlpin oferuje także Snowfactory – maszynę do wytwarzania śniegu przy dodatnich temperaturach. Urządzenie to nie powinno służyć jako zamiennik klasycznych systemów naśnieżania, ale jako uzupełnienie i poszerzenie możliwości wykorzystania naśnieżania technicznego. Snowfactory nadaje się idealnie do wykorzystania podczas wszystkich wydarzeń, naśnieżania małych odcinków stoku oraz w ośrodkach skandynawskich.

Śnieg techniczny podstawą sportów zimowych

Naśnieżanie techniczne jest obecnie podstawą turystyki zimowej. Bez naśnieżania stoki narciarskie nie byłyby w stanie spełniać rosnących oczekiwań. Dlatego też TechnoAlpin gwarantuje optymalną jakość śniegu na stokach i duże możliwości elastycznego planowania otwarcia sezonu w ośrodkach narciarskich.

Śnieg techniczny składa się wyłącznie z wody i powietrza. Dzięki temu nie różni się od naturalnego śniegu. Aby zasymulować efekt krystalizacji płatków śniegu występujący w trakcie opadów śniegu, wykorzystuje się wytwornice śniegu. Firma TechnoAlpin oferuje trzy różne rodzaje urządzeń naśnieżających: Armatka śnieżna, lanca śnieżna oraz wytwornica śniegu przeznaczona do pracy w dodatnich temperaturach – Snowfactory.

W przypadku produkcji śniegu technicznego tak zwane nukleatory wytwarzają mieszankę wody i sprężonego powietrza, która w momencie rozpylenia w powietrzu tworzy jądra cząstek śniegu (nuklidy). Dysze wytwornic śniegu rozpylają wodę w formie maleńkich kropelek które łączą się z nuklidami. W drodze na ziemie zamieniają się one w zamarznięte kryształki śniegu. Proces spadania na ziemię jest symulowany przez różne wytwornice śniegu na różne sposoby: W przypadku armatek śmigłowych odbywa się to za pośrednictwem dmuchawy, w przypadku lanc śnieżnych wykorzystuje się naturalną, wynoszącą do 10 metrów wysokość z jakiej spada śnieg.

21_Colfosco
83_Colfosco

Tak jak w przypadku naturalnych opadów śniegu, przy naśnieżaniu technicznym temperatura i wilgotność powietrza muszą spełniać określone wymogi. Dlatego też w kontekście naśnieżania mówi się o tak zwanej temperaturze wilgotnego termometru, na którą składa się stosunek temperatury do względnej wilgotności powietrza. Temperatura wilgotnego termometru jest zawsze niższa niż temperatura otoczenia. Im bardziej wilgotne jest powietrze, tym mniej wilgoci jest jeszcze w stanie wchłonąć. Jednocześnie, aby z kropli wody wytworzyły się kryształy śniegu, niezbędna jest niższa temperatura.

Wytwornice śniegu TechnoAlpin wytwarzają śnieg od temperatury wilgotnego termometru wynoszącej -2,5°C. W przypadku bardzo niskiej wilgotności powietrza, wartość tę można osiągnąć przy lekko dodatniej temperaturze. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza niezbędna jest temperatura ujemna. Temperatury bliskie punktowi zamarzania nazywane są temperaturami marginalnymi lub granicznymi. Decydującym czynnikiem dla temperatur granicznych jest również temperatura wody. Dlatego też stosuje się chłodnie kominowe, aby zapewnić optymalną temperaturę wody i zwiększyć wydajność systemu naśnieżania.

Urządzenia naśnieżające są tylko częścią składającego się z wielu elementów systemu do naśnieżania. Konieczne jest przy tym optymalne dobranie do siebie poszczególnych podzespołów, tak aby wytwornica śniegu pracowała w odpowiednim momencie z odpowiednim ciśnieniem i była zasilana odpowiednią ilością wody.

Odpowiednia wytwornica śniegu w odpowiednim miejscu

Dobór właściwej wytwornicy śniegu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnego wykorzystania ukształtowania terenu i dostępnych zasobów. W zależności od temperatury, szerokości stoku, potrzebnej ilości śniegu, nachylenia oraz warunków wiatrowych podejmuje się decyzję o wyborze armatek śnieżnych albo lanc śnieżnych. Oba urządzenia są dostępne zarówno w wersji w pełni zautomatyzowanej, jak i sterowanej ręcznie, i można je wykorzystywać do produkcji śniegu o różnych właściwościach (od całkowicie suchego do mokrego). Dział badawczy TechnoAlpin cały czas pracuje nad tym, aby zwiększać wydajność wytwornic śniegu TechnoAlpin. Jednocześnie zastosowane urządzenia powinny produkować więcej śniegu, aby obniżać koszty i chronić środowisko.

Od 2014 r. oprócz tych dwóch cieszących się dużą popularnością urządzeń naśnieżających firma TechnoAlpin oferuje także Snowfactory – maszynę do wytwarzania śniegu przy dodatnich temperaturach. Urządzenie to nie powinno służyć jako zamiennik klasycznych systemów naśnieżania, ale jako uzupełnienie i poszerzenie możliwości wykorzystania naśnieżania technicznego. Snowfactory nadaje się idealnie do wykorzystania podczas wszystkich wydarzeń, naśnieżania małych odcinków stoku oraz w ośrodkach skandynawskich.