Nieustanna optymalizacja efektywnego wykorzystania zasobów w technologii naśnieżania TechnoAlpin

Od początku istnienia firmy optymalizacja istniejących rozwiązań naśnieżających i rozwijanie nowych jest głównym polem aktywności TechnoAlpin. Każdego roku w badania i rozwój nowych Technologii inwestujemy około sześciu milionów euro. Dwa centra kompetencji gwarantują optymalne zogniskowanie prac badawczych nad rozwojem armatek śmigłowych i lanc śnieżnych. Dzięki ciągłej wymianie informacji pomiędzy oboma ośrodkami badawczymi, możemy korzystać z pełnego spektrum specjalistycznej wiedzy.

W ścisłej współpracy z uniwersytetami, instytutami badawczymi i wyspecjalizowanymi firmami partnerskimi, TechnoAlpin stale opracowuje coraz lepsze rozwiązania także na przyszłość. Dzięki tym nieustannie prowadzonym badaniom, zarówno wytwornice śniegu, jak i inne elementy, na przykład stacje pomp czy oprogramowanie stają się coraz lepsze. Zimowe miesiące umożliwiają dokładne przetestowanie różnych wytwornic śniegu. Symulowanie rozmaitych warunków gwarantuje niezawodność maszyn TechnoAlpin w każdych warunkach. Produkcję seryjną rozpoczynamy dopiero po przeprowadzeniu skrupulatnych testów. Tylko nieustanna optymalizacja i rozwój pozwalają sprostać rosnącym oczekiwaniom zarówno operatorów wyciągów, jak i sportowców uprawiających sporty zimowe.

Wydajność energetyczna

Niewiele dyscyplin jest tak blisko związanych z naturą, jak sporty zimowe. Dlatego też TechnoAlpin tak bardzo dba o korzystanie z dostępnych zasobów w sposób przyjazny dla środowiska. Na pierwszym miejscu znajduje się zawsze podnoszenie wydajności wszystkich elementów systemów naśnieżania. Obejmuje ono przede wszystkim projektowanie instalacji, budowę stacji pomp, koncepcję wytwornic śniegu, ale także optymalne wykorzystanie zasobów poprzez zastosowanie inteligentnych sterowników. Dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów naśnieżania TechnoAlpin bilans energetyczny ulegał w ostatnich latach ciągłej poprawie.

Nieustanna optymalizacja efektywnego wykorzystania zasobów w technologii naśnieżania TechnoAlpin

Od początku istnienia firmy optymalizacja istniejących rozwiązań naśnieżających i rozwijanie nowych jest głównym polem aktywności TechnoAlpin. Każdego roku w badania i rozwój nowych Technologii inwestujemy około sześciu milionów euro. Dwa centra kompetencji gwarantują optymalne zogniskowanie prac badawczych nad rozwojem armatek śmigłowych i lanc śnieżnych. Dzięki ciągłej wymianie informacji pomiędzy oboma ośrodkami badawczymi, możemy korzystać z pełnego spektrum specjalistycznej wiedzy.

W ścisłej współpracy z uniwersytetami, instytutami badawczymi i wyspecjalizowanymi firmami partnerskimi, TechnoAlpin stale opracowuje coraz lepsze rozwiązania także na przyszłość. Dzięki tym nieustannie prowadzonym badaniom, zarówno wytwornice śniegu, jak i inne elementy, na przykład stacje pomp czy oprogramowanie stają się coraz lepsze. Zimowe miesiące umożliwiają dokładne przetestowanie różnych wytwornic śniegu. Symulowanie rozmaitych warunków gwarantuje niezawodność maszyn TechnoAlpin w każdych warunkach. Produkcję seryjną rozpoczynamy dopiero po przeprowadzeniu skrupulatnych testów. Tylko nieustanna optymalizacja i rozwój pozwalają sprostać rosnącym oczekiwaniom zarówno operatorów wyciągów, jak i sportowców uprawiających sporty zimowe.

Wydajność energetyczna

Niewiele dyscyplin jest tak blisko związanych z naturą, jak sporty zimowe. Dlatego też TechnoAlpin tak bardzo dba o korzystanie z dostępnych zasobów w sposób przyjazny dla środowiska. Na pierwszym miejscu znajduje się zawsze podnoszenie wydajności wszystkich elementów systemów naśnieżania. Obejmuje ono przede wszystkim projektowanie instalacji, budowę stacji pomp, koncepcję wytwornic śniegu, ale także optymalne wykorzystanie zasobów poprzez zastosowanie inteligentnych sterowników. Dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów naśnieżania TechnoAlpin bilans energetyczny ulegał w ostatnich latach ciągłej poprawie.