ATASSpro – precyzyjne oprogramowanie sterujące dla wydajnego naśnieżania

W pełni automatyczny i inteligentny system sterowania instalacją naśnieżającą to wymóg wydajnego energetycznie naśnieżania. Tylko dzięki bardzo sprawnemu oprogramowaniu sterującemu możliwe jest optymalne wykorzystanie do naśnieżania coraz krótszych okienek temperaturowych, a także jak najlepsze reagowanie na zmieniające się warunki. Ma to pozytywny wpływ na koszty. Oprogramowanie ATASSpro łączy w sobie najlepsze funkcje sprawdzonych rozwiązań sterowania Liberty i ATASSplus w jednym systemie. Jednocześnie funkcje zostały zmienione od podstaw i dostosowane do nowoczesnej inżynierii oprogramowania. ATASSpro łączy w sobie rozwiązania sprawdzone z innowacyjnymi. Prostotę z wyjątkowością.

Nowoczesne systemy naśnieżania są złożonymi systemami, łączącymi urządzenia do naśnieżania i infrastrukturę różnych generacji pochodzące od różnych producentów. ATASSpro oferuje możliwość łatwego, elastycznego i niezawodnego sterowania instalacjami naśnieżającymi i w przejrzysty sposób prezentuje złożone dane. Liczne funkcje i interfejsy pozwalają na kompleksowe zarządzanie śniegiem oraz wydajne wytwarzanie śniegu najwyższej jakości. Zarówno zużycie zasobów, jak i sama produkcja są dopasowywane do warunków pogodowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu praca instalacji naśnieżającej jest wydajna pod względem energetycznym.

Przegląd zalet ATASSpro

 • Krótszy czas programowania

  Korzystanie z ATASSpro nigdy nie było prostsze – dla każdego i wszędzie. Nawet bez wcześniejszej znajomości innego oprogramowania do naśnieżania, intuicyjna obsługa umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji. Na ekranie ultrapanoramicznym, w trybie wieloekranowym lub w aplikacji mobilnej: zupełnie nowy interfejs z rewolucyjną koncepcją nawigacji pozwala korzystać z ATASSpro w wybrany przez siebie sposób. Dzięki temu pozostaje więcej czasu na to, co istotne. 
 • Większe bezpieczeństwo
  Dzięki funkcji Multiuser Access każdy użytkownik systemu otrzymuje własny dostęp. Kompleksowy podział uprawnień użytkowników umożliwia nadawanie różnym użytkownikom zróżnicowanych uprawnień do sterowania instalacją, a tym samym zapobiega nieuprawnionemu sterowaniu instalacją. Każdy członek zespołu naśnieżającego ma możliwość dostosowania widoku do swoich osobistych potrzeb i zadań. 
 • Przejrzysty wyświetlacz
  Koncepcja nawigacji ATASSpro zapewnia przejrzysty system z różnymi zakładkami, dzięki czemu możliwy jest szybki i łatwy dostęp do różnych ustawień, takich jak mapa, stacje meteorologiczne, analiza, kamery, dokumentacja lub maszynownia. Integracja kamer internetowych w systemie jest możliwa i nie stwarza problemu. W przeglądzie systemu można łatwo wybrać żądane widżety (np. zużycie, aktywne urządzenia naśnieżające), konfigurując oddzielny pulpit dla każdego użytkownika. W ten sposób znacznie skraca się czas potrzebny do sterowania instalacją. 
 • Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów
  ATASSpro umożliwia nieprzerwany podgląd całej instalacji naśnieżającej i całkowitą automatyzację. Cała instalacja jest konfigurowana i sterowana za pomocą tzw. SnowProcess. Oznacza to, że naśnieżanie uruchamia się automatycznie, gdy tylko pojawią się odpowiednie warunki. ATASSpro dostosowuje naśnieżanie do panujących warunków i zasobów oraz optymalnie rozprowadza wodę w ośrodku narciarskim. Automatykę można indywidualnie dostosować dla całego ośrodka narciarskiego. 
 • Nieograniczona kontrola
  Nowy Inspector oferuje specjalną kontrolę strefową w celu uzyskania najlepszego przeglądu naśnieżania: po wybraniu dowolnego promienia można w prosty sposób sprawdzić wybrane wartości dla urządzeń naśnieżających. Wyświetlacz przeglądowy oferuje ponadto kompleksowy przegląd wszystkich maszynowni, można także wybierać i obserwować poszczególne pomieszczenia. 
 • Zwiększone bezpieczeństwo pracy
  Integracja kamer i kamer internetowych w ATASSpro nie tylko zapewnia kompleksowy przegląd, ale także zwiększa bezpieczeństwo pracy. Szczególnie w maszynowniach kamery umożliwiają jednoczesne kontrolowanie i reagowanie na wszystkie ważne zdarzenia. Dzięki powiadomieniom i informacjom push w aplikacji mobilnej użytkownik zyskuje pewność, że nic go nie ominie. 
 • Podstawa decyzji oparta na danych
  ATASSpro dostarcza szereg kompleksowych danych, które służą jako podstawa do podejmowania decyzji. Narzędzia analityczne umożliwiają precyzyjną i łatwą analizę sezonu naśnieżania. Ponadto usprawnione przewidywanie pogody zapewnia precyzyjną, lokalną i obliczoną specjalnie pod kątem wysokich wymagań naśnieżania prognozę na najbliższe 14 dni. Jest ona aktualizowana co 2 godziny i służy do optymalnego planowania i prognozowania produkcji. Można zatem w prosty sposób planować, zarządzać i podejmować decyzje. 
 • Bez straty czasu
  Dzięki nowej infrastrukturze można zupełnie niezależnie uzyskiwać dostęp do systemu z kilku lokalizacji. Tryb obsługujący wielu użytkowników umożliwia obsługę oprogramowania kilku osobom jednocześnie. Dzięki aplikacji MobileAPP z powiadomieniami nowej generacji użytkownik jest zawsze na bieżąco.

Koncentracja na przyszłości

TechnoAlpin nieustannie rozwija oprogramowanie ATASSpro. Dzięki intensywnym pracom badawczym i nieustannemu wsłuchiwaniu się w opinie klientów stworzyliśmy oprogramowanie sterujące, z którym ośrodki narciarskie wkraczają w przyszłość. Nowe narzędzia dają nowe możliwości, polepszają obsługę i podnoszą bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. Aktualizacje nieustannie wprowadzają ulepszenia i dają gwarancję korzystania zawsze z aktualnej wersji oprogramowania.