Systemy naśnieżania realizowane pod klucz

Systemy naśnieżania są bardzo złożonymi instalacjami technicznymi, które składają się z wielu elementów. Wszystkie podzespoły muszą być ze sobą precyzyjnie skoordynowane, aby wytwarzanie śniegu przebiegało na optymalnym poziomie. Dlatego TechnoAlpin oprócz wytwornic śniegu produkuje również wszystkie podzespoły niezbędne na wcześniejszych i późniejszych etapach procesu technologicznego. Oprócz zbiorników na wodę, przewodów tłocznych i doprowadzających wodę, stacji kompresorów, studzienek oraz zaworów asortyment obejmuje także oprogramowanie sterujące.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu TechnoAlpin gwarantuje indywidualnie dopasowane i dokładnie skoordynowane systemy naśnieżania. Planowanie i realizacja skrojonych na miarę potrzeb systemów naśnieżania dla ośrodków narciarskich i ośrodków w krajach skandynawskich obejmuje doradztwo, projektowanie oraz uruchomienie gotowego systemu naśnieżania.

Zespół TechnoAlpin określa specyfikacje elementów każdego systemu naśnieżania w ścisłej współpracy z klientem. W szczegółowym projekcie głównym wyniki oraz planowane na przyszłość etapy rozbudowy zostają przedstawione w przejrzysty sposób. W ten sposób można optymalnie kształtować synergię w przypadku rozrastających się systemów.

Prace budowlane związane z systemem naśnieżania są koordynowane i nadzorowane przez doświadczonych kierowników projektu. TechnoAlpin szczególnie dba o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym w projekt pracownikom. W grudniu 2009 roku TechnoAlpin wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001 w celu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy i poprawy stanu zdrowia pracowników w miejscu pracy. Na bezpieczeństwo instalacji ma także wpływ jakość spawów przewodów tłocznych i rurociągów. W tym względzie TechnoAlpin przestrzega wymogów normy ISO 3834-2.

Carezza_TA 10.14 001 (38)

Systemy naśnieżania realizowane pod klucz

Systemy naśnieżania są bardzo złożonymi instalacjami technicznymi, które składają się z wielu elementów. Wszystkie podzespoły muszą być ze sobą precyzyjnie skoordynowane, aby wytwarzanie śniegu przebiegało na optymalnym poziomie. Dlatego TechnoAlpin oprócz wytwornic śniegu produkuje również wszystkie podzespoły niezbędne na wcześniejszych i późniejszych etapach procesu technologicznego. Oprócz zbiorników na wodę, przewodów tłocznych i doprowadzających wodę, stacji kompresorów, studzienek oraz zaworów asortyment obejmuje także oprogramowanie sterujące.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu TechnoAlpin gwarantuje indywidualnie dopasowane i dokładnie skoordynowane systemy naśnieżania. Planowanie i realizacja skrojonych na miarę potrzeb systemów naśnieżania dla ośrodków narciarskich i ośrodków w krajach skandynawskich obejmuje doradztwo, projektowanie oraz uruchomienie gotowego systemu naśnieżania.

Zespół TechnoAlpin określa specyfikacje elementów każdego systemu naśnieżania w ścisłej współpracy z klientem. W szczegółowym projekcie głównym wyniki oraz planowane na przyszłość etapy rozbudowy zostają przedstawione w przejrzysty sposób. W ten sposób można optymalnie kształtować synergię w przypadku rozrastających się systemów.

Prace budowlane związane z systemem naśnieżania są koordynowane i nadzorowane przez doświadczonych kierowników projektu. TechnoAlpin szczególnie dba o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym w projekt pracownikom. W grudniu 2009 roku TechnoAlpin wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001 w celu zapobiegania wypadkom w miejscu pracy i poprawy stanu zdrowia pracowników w miejscu pracy. Na bezpieczeństwo instalacji ma także wpływ jakość spawów przewodów tłocznych i rurociągów. W tym względzie TechnoAlpin przestrzega wymogów normy ISO 3834-2.

Carezza_TA 10.14 001 (38)