Niezawodna organizacja i kompetencje podczas montażu systemów naśnieżania.

Głównym zadaniem zespołu logistycznego jest wprowadzanie do systemu zamówień oraz kontrola ich realizacji i organizacja transportu do różnych miejsc budowy. Szczególne znaczenie ma tu sprawna koordynacja zakupów, magazynowania i transportu. TechnoAlpin wszystkie wytwornice śniegu produkuje w swojej siedzibie w Bolzano (Tyrol Południowy/Włochy). Stamtąd są następnie dostarczane do klientów na całym świecie. Trudno przejezdne drogi i ograniczenia importu to tylko niektóre wyzwania, z którymi, dzięki kompetencjom i doświadczeniu, radzi sobie TechnoAlpin.

Firma TechnoAlpin zapewnia indywidualne podejście także na placu budowy. Za optymalną realizację prac na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik projektu. Regularnie odwiedza on place budowy i dokonuje odbiorów zakończonych systemów naśnieżania. Dodatkowo odpowiada też za skład zespołu i za bezpieczeństwo pracy. Po zakończeniu prac uruchomienie obiektu odbywa się pod nadzorem kierownika projektu i w obecności klienta, zapewnione jest także kompleksowe szkolenie przed ostatecznym przejęciem systemu naśnieżania.

Niezawodna organizacja i kompetencje podczas montażu systemów naśnieżania.

Głównym zadaniem zespołu logistycznego jest wprowadzanie do systemu zamówień oraz kontrola ich realizacji i organizacja transportu do różnych miejsc budowy. Szczególne znaczenie ma tu sprawna koordynacja zakupów, magazynowania i transportu. TechnoAlpin wszystkie wytwornice śniegu produkuje w swojej siedzibie w Bolzano (Tyrol Południowy/Włochy). Stamtąd są następnie dostarczane do klientów na całym świecie. Trudno przejezdne drogi i ograniczenia importu to tylko niektóre wyzwania, z którymi, dzięki kompetencjom i doświadczeniu, radzi sobie TechnoAlpin.

Firma TechnoAlpin zapewnia indywidualne podejście także na placu budowy. Za optymalną realizację prac na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik projektu. Regularnie odwiedza on place budowy i dokonuje odbiorów zakończonych systemów naśnieżania. Dodatkowo odpowiada też za skład zespołu i za bezpieczeństwo pracy. Po zakończeniu prac uruchomienie obiektu odbywa się pod nadzorem kierownika projektu i w obecności klienta, zapewnione jest także kompleksowe szkolenie przed ostatecznym przejęciem systemu naśnieżania.