Indywidualne projektowanie systemów naśnieżania dla optymalnej wydajności

Firma TechnoAlpin jest przekonana, że idealnie dobrany projekt instalacji jest fundamentem wydajnego energetycznie naśnieżania. Z pomocą danego ośrodka narciarskiego dokładnie definiujemy jego indywidualne potrzeby, aby skonstruować urządzenie skrojone na miarę. Celem jest zawsze umożliwienie podstawowego naśnieżenia w przeciągu 72 godzin, aby czas przeznaczony na naśnieżanie, a dzięki temu także zasoby były wykorzystane optymalnie.

TechnoAlpin oferuje szeroki wachlarz produktów do różnych zastosowań, od armatek śmigłowych po lance śnieżne. Dzięki temu podczas projektowania instalacji można wybrać optymalną wytwornicę śniegu z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Projektowanie instalacji skrojonych na miarę

Dzięki intensywnej współpracy wielu działów, techniczne, hydrauliczne i elektryczne elementy całego systemu naśnieżania są określane i dobierane indywidualnie. W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje projektanci tworzą kompleksowy plan ogólny całego systemu naśnieżania. W ramach tak zwanego planu ogólnego dobiera się i przeprowadza dokładne obliczenia dotyczące elementów instalacji obiektowej, maszynowni i elementów naśnieżających.

Za plan operacyjny i kierownictwo projektu jest odpowiedzialny dedykowany kierownik projektu z TechnoAlpin. Jest on podstawową osobą do kontaktu dla Klientów po złożeniu przez nich zamówienia. Sporządza również specyfikacje zamówień i nadzoruje postępy budowy. Kierownik projektu współpracuje jednocześnie z Działem Logistyki, aby skoordynować dostawy podzespołów.

Indywidualne projektowanie systemów naśnieżania dla optymalnej wydajności

Firma TechnoAlpin jest przekonana, że idealnie dobrany projekt instalacji jest fundamentem wydajnego energetycznie naśnieżania. Z pomocą danego ośrodka narciarskiego dokładnie definiujemy jego indywidualne potrzeby, aby skonstruować urządzenie skrojone na miarę. Celem jest zawsze umożliwienie podstawowego naśnieżenia w przeciągu 72 godzin, aby czas przeznaczony na naśnieżanie, a dzięki temu także zasoby były wykorzystane optymalnie.

TechnoAlpin oferuje szeroki wachlarz produktów do różnych zastosowań, od armatek śmigłowych po lance śnieżne. Dzięki temu podczas projektowania instalacji można wybrać optymalną wytwornicę śniegu z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Projektowanie instalacji skrojonych na miarę

Dzięki intensywnej współpracy wielu działów, techniczne, hydrauliczne i elektryczne elementy całego systemu naśnieżania są określane i dobierane indywidualnie. W oparciu o uzyskane w ten sposób informacje projektanci tworzą kompleksowy plan ogólny całego systemu naśnieżania. W ramach tak zwanego planu ogólnego dobiera się i przeprowadza dokładne obliczenia dotyczące elementów instalacji obiektowej, maszynowni i elementów naśnieżających.

Za plan operacyjny i kierownictwo projektu jest odpowiedzialny dedykowany kierownik projektu z TechnoAlpin. Jest on podstawową osobą do kontaktu dla Klientów po złożeniu przez nich zamówienia. Sporządza również specyfikacje zamówień i nadzoruje postępy budowy. Kierownik projektu współpracuje jednocześnie z Działem Logistyki, aby skoordynować dostawy podzespołów.