Precyzyjne oprogramowanie sterujące dla wydajnego naśnieżania.

W pełni automatyczneinteligentne sterowanie systemem naśnieżania to wymóg wydajnego energetycznie naśnieżania. Tylko dzięki bardzo sprawnemu oprogramowaniu sterującemu możliwe jest optymalne wykorzystanie do naśnieżania coraz krótszych okienek temperaturowych, a także jak najlepsze reagowanie na zmieniające się warunki. TechnoAlpin oferuje nowoczesną technologię systemów ATASSplus Liberty, dzięki którym sterowanie systemami naśnieżania staje się proste i precyzyjne.

ATASSplus

Oprogramowanie ATASSplus firmy TechnoAlpin gromadzi dane z urządzeń do naśnieżania i stacji pogodowych i dostosowuje wytwarzanie śniegu do panujących warunków. Wykorzystanie zasobów jest na bieżąco monitorowane i analizowane, zaś elastyczne zarządzanie zużyciem wody i powietrza pozwala na istotne oszczędności zasobów.

Kontrolowanie temperatury na terenie całego ośrodka za pośrednictwem programu ATASSplus umożliwia wydajne energetycznie naśnieżanie pojedynczych tras narciarskich. Statystyki prowadzone w czasie rzeczywistym umożliwiają bieżący nadzór nad zużyciem wody i energii oraz zapobiegają przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego poboru prądu. Prosta analiza danych umożliwia dokładne i wydajne planowanie naśnieżania. Dzięki systemowi ATASSplus możliwe jest dodatkowe analizowanie danych i reagowanie na krótkotrwałe zmiany warunków. SnowManager ATASSplus zaprojektowano tak, że pokazuje pomiary grubości pokrywy śnieżnej w centymetrach. Dzięki tej innowacyjnej funkcji, na podstawie zadanej minimalnej ilości śniegu SnowManager automatycznie oblicza niezbędną pozostałą ilość śniegu dla konkretnych tras. Gdy żądana wartość zostanie osiągnięta, system przekazuje informację zespołowi naśnieżającemu, a naśnieżanie może zostać automatycznie wstrzymane. ATASSplus umożliwia także uniknięcie nadprodukcji śniegu i wytworzenie go tylko w takiej ilości, w jakiej jest rzeczywiście potrzebny. W ten sposób koszty pracy systemu są optymalizowane, a trasy są na całej długości pokryte jednakowo pokryte śniegiem wysokiej jakości, co ma pozytywny wpływ na oszczędzanie zasobów i ochronę środowiska.

Oprogramowanie TechnoAlpin jest na bieżąco aktualizowane i optymalizowane w ścisłej współpracy z ośrodkami narciarskimi. System sterowania jest przy tym stale rozszerzany o nowe funkcje. Coroczne aktualizacje systemu ATASSplus nieustannie ułatwiają sterowanie instalacją naśnieżającą.

Moduł pogodowy

Dzięki współpracy z największą europejską służbą pogodową MeteoGroup uzyskane dane pogodowe zostają profesjonalnie przetworzone przez ATASSplus i połączone z danymi z modelu pogodowego. W rezultacie otrzymujemy bardzo dokładne prognozy pogody opracowane specjalnie pod kątem urządzeń do naśnieżania, również w przypadku różnic temperatur w obrębie danego ośrodka narciarskiego. Precyzyjne dziesięciodniowe prognozy pogody ułatwiają podejmowanie decyzji przekładających się na efektywne gospodarowanie zasobami.

ATASSplus_1

Liberty

Oprogramowanie sterujące Liberty firmy TechnoAlpin daje możliwość łatwego, elastycznego i niezawodnego sterowania systemami naśnieżania. Zawiera liczne aplikacje do sterowania całym systemem naśnieżania i można je łatwo zintegrować z systemem operacyjnym komputera.

Dzięki LibertyTechnoAlpin może zagwarantować indywidualną kontrolęoptymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Oprogramowanie współpracuje ze wszystkimi systemami i precyzyjnie steruje wszystkimi podzespołami, jak również zużyciem niezbędnych zasobów. Zarówno zużycie zasobów, jak i sama produkcja są dopasowywane do warunków pogodowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu praca systemu naśnieżania jest wydajna pod względem energetycznym.

Wszystkie parametry pracy są zapisywane i przetwarzane w formie statystyk i wykresów w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów w naśnieżaniu. W ten sposób Liberty umożliwia ogólne monitorowanie wszystkich pomiarów dokonywanych na trasach i w maszynowni, co w połączeniu z systemem zdalnej konserwacji, pozwala na skrupulatny nadzór nad systemem.

Precyzyjne oprogramowanie sterujące dla wydajnego naśnieżania.

W pełni automatyczneinteligentne sterowanie systemem naśnieżania to wymóg wydajnego energetycznie naśnieżania. Tylko dzięki bardzo sprawnemu oprogramowaniu sterującemu możliwe jest optymalne wykorzystanie do naśnieżania coraz krótszych okienek temperaturowych, a także jak najlepsze reagowanie na zmieniające się warunki. TechnoAlpin oferuje nowoczesną technologię systemów ATASSplus Liberty, dzięki którym sterowanie systemami naśnieżania staje się proste i precyzyjne.

ATASSplus

Oprogramowanie ATASSplus firmy TechnoAlpin gromadzi dane z urządzeń do naśnieżania i stacji pogodowych i dostosowuje wytwarzanie śniegu do panujących warunków. Wykorzystanie zasobów jest na bieżąco monitorowane i analizowane, zaś elastyczne zarządzanie zużyciem wody i powietrza pozwala na istotne oszczędności zasobów.

Kontrolowanie temperatury na terenie całego ośrodka za pośrednictwem programu ATASSplus umożliwia wydajne energetycznie naśnieżanie pojedynczych tras narciarskich. Statystyki prowadzone w czasie rzeczywistym umożliwiają bieżący nadzór nad zużyciem wody i energii oraz zapobiegają przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego poboru prądu. Prosta analiza danych umożliwia dokładne i wydajne planowanie naśnieżania. Dzięki systemowi ATASSplus możliwe jest dodatkowe analizowanie danych i reagowanie na krótkotrwałe zmiany warunków. SnowManager ATASSplus zaprojektowano tak, że pokazuje pomiary grubości pokrywy śnieżnej w centymetrach. Dzięki tej innowacyjnej funkcji, na podstawie zadanej minimalnej ilości śniegu SnowManager automatycznie oblicza niezbędną pozostałą ilość śniegu dla konkretnych tras. Gdy żądana wartość zostanie osiągnięta, system przekazuje informację zespołowi naśnieżającemu, a naśnieżanie może zostać automatycznie wstrzymane. ATASSplus umożliwia także uniknięcie nadprodukcji śniegu i wytworzenie go tylko w takiej ilości, w jakiej jest rzeczywiście potrzebny. W ten sposób koszty pracy systemu są optymalizowane, a trasy są na całej długości pokryte jednakowo pokryte śniegiem wysokiej jakości, co ma pozytywny wpływ na oszczędzanie zasobów i ochronę środowiska.

Oprogramowanie TechnoAlpin jest na bieżąco aktualizowane i optymalizowane w ścisłej współpracy z ośrodkami narciarskimi. System sterowania jest przy tym stale rozszerzany o nowe funkcje. Coroczne aktualizacje systemu ATASSplus nieustannie ułatwiają sterowanie instalacją naśnieżającą.

Moduł pogodowy

Dzięki współpracy z największą europejską służbą pogodową MeteoGroup uzyskane dane pogodowe zostają profesjonalnie przetworzone przez ATASSplus i połączone z danymi z modelu pogodowego. W rezultacie otrzymujemy bardzo dokładne prognozy pogody opracowane specjalnie pod kątem urządzeń do naśnieżania, również w przypadku różnic temperatur w obrębie danego ośrodka narciarskiego. Precyzyjne dziesięciodniowe prognozy pogody ułatwiają podejmowanie decyzji przekładających się na efektywne gospodarowanie zasobami.

ATASSplus_1

Liberty

Oprogramowanie sterujące Liberty firmy TechnoAlpin daje możliwość łatwego, elastycznego i niezawodnego sterowania systemami naśnieżania. Zawiera liczne aplikacje do sterowania całym systemem naśnieżania i można je łatwo zintegrować z systemem operacyjnym komputera.

Dzięki LibertyTechnoAlpin może zagwarantować indywidualną kontrolęoptymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Oprogramowanie współpracuje ze wszystkimi systemami i precyzyjnie steruje wszystkimi podzespołami, jak również zużyciem niezbędnych zasobów. Zarówno zużycie zasobów, jak i sama produkcja są dopasowywane do warunków pogodowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu praca systemu naśnieżania jest wydajna pod względem energetycznym.

Wszystkie parametry pracy są zapisywane i przetwarzane w formie statystyk i wykresów w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów w naśnieżaniu. W ten sposób Liberty umożliwia ogólne monitorowanie wszystkich pomiarów dokonywanych na trasach i w maszynowni, co w połączeniu z systemem zdalnej konserwacji, pozwala na skrupulatny nadzór nad systemem.