Vanliga frågor om TechnoAlpin och teknisk snöläggning.

Varför behöver vi teknisk snöläggning?

Teknisk snöläggning är nu grunden för vinterturismen. Utan snöläggningen skulle skidområden inte längre uppfylla de ökade kraven. Studier visar att snösäkerhet är det viktigaste kriteriet när man väljer en plats för vintersemestern. Brist på snö är enligt studier endast möjligt att kompensera genom extraerbjudanden eller hotelltjänster när det gäller 20 % av semesterfirarna. Speciellt vid sedan länge planerade skidresor väljer semesterfirare de skidorter som med hjälp av teknisk snöläggning kan erbjuda en snögaranti för de önskade datumen. Även för potentiella investerare är snögaranti ett avgörande kriterium. Förutom det direkta mervärdet för skidorten genom linbanor eller skidskolor, är tekniskt framställd snö därmed grunden för det indirekta värdet hos hela regioner och påverkar hotell och restauranger i området.

Hur produceras tekniskt framställd snö?

Liksom natursnö består tekniskt framställd snö uteslutande av vatten och luft. För att simulera kristallisering av snöflingor från snöfall, används propellermaskiner och snölansar. Vid konstgjord snöproduktion producerar så kallade kärnbildare en blandning av vatten och tryckluft, som vid spridning i atmosfären bildar snökärnor (nuklider). Genom snömaskinernas munstycken finfördelas vattnet i fina droppar som förbinder sig med nukliderna. På sin väg till marken fryser de sedan till snökristaller. Denna process simuleras olika av olika snömaskiner: Hos propellermaskiner görs detta via ett utblås, hos snölansar utnyttjar man den naturliga fallhöjden med upp till 10 meter.

I likhet med naturligt snöfall måste luftens temperatur och fuktighet ha rätt förutsättningar även när det gäller teknisk snöläggning. När det gäller snöläggning talar man därför om våttemperatur, vilken är sammansatt av förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet. Också vattentemperaturen spelar en viktig roll. Den bör i idealfall ligga lite över fryspunkten.

Vad är skillnaden mellan konstgjord snö och konstsnö?

Den korrekta termen för snö, som producerades med hjälp av snökanoner är "tekniskt framställd snö". Denna består uteslutande av vatten och luft och skiljer sig från den naturliga snön endast i och med den mekaniska produktionen. Den allmänna termen "konstgjord snö" som ofta används är därför inte korrekt. Den indikerar snarare en teater- och filmsnö av plast eller frigolit.

Används kemiska hjälpmedel vid teknisk snöframställning?

Nej. Tekniskt framställt snö härmar bildandet av natursnö och består enbart av vatten och luft. Liksom vid natursnö omvandlas vattnet endast till ett annat tillstånd.

Vilka olika snömaskiner finns det?

TechnoAlpin erbjuder tre typer av snömaskiner: Propellermaskiner, snölansar och Snowfactory. Hos propellermaskiner och lansar är principen för snötillverkning alltid samma, skillnaden ligger i den producerade mängden snö, i kostnaden och användningsområdet. Beroende på orienteringen och lutningen av sluttningen, temperaturen, pistbredden och behövd mängd snö, vindsituationen eller luftcirkulationen, sker valet av lämplig snömaskin. Båda snömaskinerna är helt automatiska, liksom tillgängliga i manuellt styrbara versioner och kan användas för produktion av olika snötexturer (från helt torr till våt).

Sedan 2014 erbjuder TechnoAlpin vid sidan av de två stora snömaskinerna också Snowfactory, en snömaskin för varma temperaturer. Denna snömaskin kommer mindre att fungera som ersättning för en klassisk snö, utan kompletterar och utökar användningsmöjligheterna av teknisk snöläggning.

Vad är propellermaskiner?

Propellermaskiner kallas ofta snökanoner. Under en lång tid användes propellermaskiner endast som mobila modeller. Med den pågående utvecklingen inom området snötillverkning har även permanenta installationer börjat bli vanliga för att minska byggtider. Propellersnömaskiner kännetecknas av en stor räckvidd, stor snökapacitet, låg vindkänslighet och flexibel användning. De används därför i huvudsak på breda sluttningar, i områden med högt snöbehov, på branta sluttningar eller i fri, vindutsatt terräng.

Vad är snölansar?

Hos snölansen sker snötillverkning enligt samma princip som propellersnömaskiner. Emellertid behövs en större fallhöjd för kristalliseringen av snöflingorna jämfört med propellermaskiner eftersom turbinen saknas. Därför är räckvidden mindre hos snölansar och vindkänsligheten är högre, men en mer riktad snöläggning blir härigenom möjlig. Den producerade snömängden hos en lans liknar den hos en liten propellermaskin.

Vad är Snowfactory?

Snowfactory är en snömaskin som kan användas även vid varma temperaturer. Genom Snowfactory kompletteras teknisk snöläggning, den används därför främst i lågt belägna pistavsnitt eller vid events i stora städer. Snöproduktionen sker i Snowfactory genom en innovativ kylteknik utan kemiska tillsatser. Inga omfattande byggarbeten eller installationer behövs för montering, vilket är varför den även är lämplig för tillfälliga installationer.

Vad ATASSplus?

ATASSplus är en intelligent styrprogram, som används för att styra snöläggningssystem. Programmet samlar in den kontinuerligt uppdaterade datan från snömaskiner och väderstationer och optimerar snöproduktionen, övervakar användningen av resurser och beräknar sammanfattande översiktsgrafer. ATASSplus uppdateras ständigt och utökas med nya funktioner.

Hur mycket kostar en snömaskin?

Kostnaden för snömaskiner varierar beroende på modell och tillämpning. En helautomatisk propellermaskin TF10 har värdet av en medelstor kombi. I jämförelse kostar en snölans ungefär en tredjedel.

Hur lång tid kan en snömaskin användas?

Snömaskiner har en mycket lång livslängd, i många skidorter finns det nu en samexistens mellan olika generationer. Vid sidan av den senaste modellen är även propellermaskinen M90 i insats sedan över 20 år nu. Satsningen på nya snömaskiner är oftast mer en fråga om teknik och effektivitet, snarare än om att de slutat fungera.

Hur lång tid tar det att producera en snömaskin?

Alla snökanoner från TechnoAlpin tillverkas vid huvudkontoret i Bolzano (Sydtyrolen/ITA). Under de senaste 25 åren har mer än 30 000 enheter levererats till fler än 1 800 kunder i nästan 50 länder. Under en genomsnittlig arbetsvecka tillverkas mer än 50 propellersnömaskiner hos TechnoAlpin.

Hur mycket kostar en kubikmeter snö?

Kostnaden för tillverkning av en kubikmeter snö beror på de individuella förhållandena på platsen: Bland annat avgör vattenförsörjning, pumptjänster, lagringsdammar och snöförhållandena de enskilda kostnaderna. I facktidskrifter talar man vanligtvis om 3,5 till 5 euro/m³ snö.

Vad betyder begreppet våttemperatur?

Våttemperaturen är den temperatur som är relevant för teknisk snöläggning . Den består av förhållandet mellan lufttemperatur och relativ fuktighet tillsammans och alltid är lägre än utetemperaturen. Ju fuktigare luften är, desto mindre fukt kan den absorbera. Samtidigt är lägre temperaturer nödvändiga för att snökristaller ska kunna bildas av vattendropparna. Snömaskiner från TechnoAlpin producerar snö från en våttemperatur på -2,5 °C. Vid mycket låg luftfuktighet, kan denna redan nås vid lätta plusgrader, vid hög luftfuktighet är det minusgrader som behövs för detta. Vid temperaturer runt fryspunkten talar man om marginal- eller gränstemperaturer.

Hur många snömaskiner bygger TechnoAlpin per år?

Sedan 2005 bygger TechnoAlpin över 2 000 snömaskiner årligen. 2015 var det över 4500 stycken och propellermaskiner och snölansar står för ungefär hälften vardera.