Företagsinformation

TechnoAlpin AG/SPA

P. Agostini Street 2

I-39100 Bolzano

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Verkställande direktör

Erich Gummerer och Walter Rieder

Ges. Capital fullt betalda € 3 600 000,00

Skattenr. + Registreringsnummer i handelsregistret Bolzano 02791150218

VWV Bolzano 118.187

UID Nr. IT 02791150218

Innehålls- och pressjuridiskt ansvarig

Patrizia Pircher

Layout, design, programmering

ICC Werbeagentur GmbH & Co KG www.icc.at

"TECHNOALPIN.COM" WEBBPLATSPOLICY

Varning

Företaget TechnoAlpin AG/SPA (hädanefter kallat TechnoAlpin), har utvecklat webbplatsen www.technoalpin.com för att optimera den information företaget innehar och göra informationen gällande bolaget och de produkter som erbjuds tillgänglig via ett datoriserat nätverk. Innan man besöker denna webbplats bör besökaren noggrant läsa följande villkor, eftersom användning av webbplatsen innebär ett fullständigt accepterande av dessa villkor.

Upphovsrätt - Villkor för användning av det material som publiceras

Om inte annat anges, är allt material på denna webbplats - och därmed alla grafiska gränssnittselement och bilder som inte redan skyddas av annan upphovsrätt - TechnoAlpins egendom och upphovsrättsskyddat av TechnoAlpin. Alla rättigheter till innehållet på sidorna på denna webbplats är reserverade. Dessa får därför inte - vare sig helt eller delvis - utan skriftligt medgivande från TechnoAlpin, på något sätt kopieras, reproduceras, överföras, vidarelämnas, publiceras eller distribueras. Lagring på egen dator och utskrift av utdrag för personligt bruk är tillåtet. Varje överträdelse kommer att åtalas i enlighet med gällande lagstiftning utan förvarning. Alla varumärken och alla hänvisningar till privata industriella rättigheter som inte tillhör TechnoAlpin, citeras enbart i beskrivande syfte och respektive ägares rättigheter förblir oberörda. Benämningar, kritik och recensioner är möjliga så länge detta sker tillsammans med namnet på författaren och källan, inklusive webbadress. Innehållet som erbjuds på TechnoAlpins webbplats - som kan ändras när som helst utan förvarning vid behov - skapas med största uppmärksamhet och omsorg och kontrolleras noggrant innan publicering. TechnoAlpin tar gentemot mot användare och andra tredje parter inget ansvar för eventuella förseningar, felaktigheter, fel eller försummelser som härrör från nämnda innehåll. Vi skulle vara tacksamma om du vill berätta om eventuella fel eller felaktigheter du upptäckt för oss. Rent allmänt kan TechnoAlpin, om inte annat är lagligen föreskrivet inte - direkt eller indirekt - göras ansvariga för att webbplatsen inte fungerar eller är tillgänglig, för riktigheten hos informationen på webbplatsen eller genom användning sådan information orsakade skador av något slag. Observera att det är uttryckligen förbjudet, att använda sig av uppgifter som finns på denna sida angående företag som säljer varor som produceras av TechnoAlpin, och telefonnummer och/eller e-postadresser för kommersiella ändamål, direkt och/eller indirekt marknadsföring och/eller att använda den för marknadsanalyser.

Ansvarsbefriande för länkar

Länkar till andra webbplatser som kan hittas på första sidan på webbplatsen www.technoalpin.com eller insidorna på webbplatsen (så kallad djuplänkning) kan användas utan att erhålla tillstånd. Meddelande om länkning skulle dock uppskattas. TechnoAlpin förbehåller sig dock rätten att begära borttagning av länkar till sin egen hemsida om de är belägna på platser med innehåll som är obscent, på något sätt bryter mot god sed eller är olagligt, stötande eller skadar TechnoAlpins image. Inramning och andra liknande former av reproduktion utan skriftligt medgivande från TechnoAlpin är uttryckligen förbjudet. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte är under TechnoAlpins kontroll. TechnoAlpin tar därför inget ansvar för innehållet hos länkade sidor. Dessa länkar är avsedda enbart som en service till användarna i nätverket.

Personuppgiftsansvarig för de personuppgiftersom samlas in från webbplatsen

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in från webbplatsen är företaget TechnoAlpin AG/SpA med säte i 39100 Bolzano, P.-Agostini-Straße 2.

Sekretess

SEKRETESSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN "TECHNOALPIN.COM"

Dessa sidor innehåller en beskrivning av de metoder för underhåll av webbplatsen när det gäller behandlingen av personuppgifter från användare som konsulterar webbplatsen. I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) tillhandahålls också denna information till alla som interagerar med TechnoAlpins webbtjänster, vilka kan nås via adressen www.technoalpin.com. Det gäller i synnerhet villkoren, tiderna och vilken typ av information den personuppgiftsansvariga måste meddela användarna när de besöker en webbplats, oavsett syftet med anslutningen.

Platsen för databearbetningen

Databehandlingen som sker i samband med webbtjänsterna på denna webbplats sker vid TechnoAlpins säte och utförs endast av behörig personal. Vissa underhållsarbeten kan utföras av inhyrda personer. De data som erhållits genom dessa webbtjänster sprids inte vidare. De personuppgifter som användarna ställer till förfogande via e-post, kommer att användas i detta sammanhang enbart för utförandet av de begärda tjänsterna och förmånerna.

Typ av data som bearbetas

Navigeringsdata

Systemen och mjukvaruprocesserna på denna webbplats samlar vid normal användning in en del personuppgifter, detta inkluderar överlämnande av informationen för normal användning av internet-kommunikationsprotokollen. Detta är information som inte samlas in i syfte att identifiera en berörd person, dock möjliggörs identifiering av användare i och med bearbetningen och sammanfattningen av data som delas med tredje part. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användare av webbplatsen, URI-adresserna till de begärda resurserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, den metod som används i begäran till servern, storleken på filen som erhållits, informationen om status som ges av servern (framgångsrikt, felslaget, etc.) som en numerisk kod, och andra parametrar relaterade till operativsystemet och datormiljön hos användaren. Dessa data används endast för statistiska ändamål och administreras endast i anonymiserad form på webbplatsen för att se till att den fungerar korrekt. Uppgifterna kan också användas för bestämning av ansvar vid hypotetiska IT-rättsöverträdelser som skadar webbplatsen.

Uppgifter som användaren lämnar frivilligt

Det valfria, uttryckliga och frivilliga sändandet av e-post till de adresser som finns på denna webbplats leder automatiskt till förvärvet av avsändaradressen, vilket är viktigt för ett svar på dess begäran, liksom annan information personuppgifter som finns i meddelandet. Om användaren inte - delvis själv - överlämnar dessa uppgifter kan det under vissa omständigheter leda till att användarens förfrågan inte kan bearbetas.

Metoder för databearbetning

Personuppgifterna behandlas av automatiserade verktyg och behålls endast så länge som det är absolut nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in. Särskilda säkerhetsåtgärder är utformade för att förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig användning av data och obehörig åtkomst till dem.

Cookies

Cookies och andra spårningstekniker samt funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics (se nedan) kan användas på en rad olika sätt på vår internetplattform.

Cookies är små textfiler som gör det möjligt att känna igen en användare och göra en analys av hur användaren nyttjar webbplatsen. Den information som samlas in i samband med detta överförs till leverantörens server och lagras där. Vi använder dem för att göra vår närvaro på internet mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies används även för att mäta hur ofta en sida visas samt för allmän navigering.

När du besöker vår hemsida samtycker du till att vi använder cookies. I dina webbläsarinställningar kan du välja att inte tillåta cookies. Hur du gör detta kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör. Om du väljer att inte tillåta vissa tekniska och/eller funktionella cookies kan det innebära en begränsning av vissa funktioner på vår webbplats. Vissa cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem.

Din IP-adress registreras men anonymiseras direkt. Det innebär att det bara går att göra en ospecifik lokalisering.

Databehandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i § 96 avsnitt 3 i Telekommunikationslagen (Telekommunikationsgesetz – TKG) samt artikel 6 i Dataskyddsförordningen (GDPR) (i synnerhet samtycke). Våra användares integritet är viktig för oss och därför anonymiserar vi användarinformationen.

I samband med detta samlas inga personuppgifter om användarna in från webbplatsen. Inga ihållande cookies av något slag eller system för att spåra användare används. För cookies av typen "session" (som inte permanent lagras på användarens dator och försvinner när webbläsaren stängs) undviks å andra sidan tillgripande av andra IT-tekniker som visserligen inte tillåter förvärv av personuppgifter vilket skulle kunna leda till en identifiering av användaren, men som potentiellt kunde vara till skada för användarens sekretess.

Onlineinsamling av personuppgifter - Valfri överföring av data

Med avseende på insamling av data direkt från webbplatsen anges härmed att i samband med insamlandet, samlas endast uppgifter som endast är strikt nödvändiga för bearbetningen in (z. B. vid slutet av varje registreringsformulär). Det är dock alltid möjligt att få mer fullständig information om sekretess på webbplatsen. Överföringen av de begärda uppgifterna är frivillig, men kan vara absolut nödvändig för att det ska vara möjligt att använda de tjänster som tillhandahålls av TechnoAlpin. Om dessa data inte överförs, är det därför kanske inte möjligt att användaren får det som hen efterfrågat. Observera: När du frivilligt skickar e-post till info@technoalpin.com eller en annan av företagets e-postadresser, eller fyller i formulären ”Begagnat”, ”Finansiell information om leverantören” eller gör förfrågningar via webbshopen på webbplatsen technoalpin.com, innebär det att avsändarens e-postadress och andra personuppgifter som anges i meddelandet registreras automatiskt. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna svara på dessa förfrågningar.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies (se ovan). Den information som registreras om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) med hjälp av cookies överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen till webbplatsens ägare samt för att leverera andra tjänster kopplade till användningen av webbplatsen och internet. Google kan också komma att överlämna denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om denna tredje part behandlar data på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter från Google Inc. Du kan förhindra att cookies installeras med hjälp av en inställning i din webbläsare. Tänk dock på att detta kan innebära att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. När du använder denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som har samlats in om dig på det sätt och i det syfte som nämns ovan.

Du kan förhindra att den information som samlas in med hjälp av cookies och genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till och behandlas av Google genom att ladda ner och installera ett insticksprogram till webbläsaren från följande länk: Opt Out Google Analytics

Vi vill påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()” och att IP-adresser därför endast behandlas i förkortad form för att utesluta att personer kan identifieras utifrån dem.

Tillägg

Du kan förhindra insamlingen av data genom Google Analytics genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-cookie aktiveras då som förhindrar att dina uppgifter samlas in när du besöker denna webbplats i framtiden: Inaktivera Google Analytics

Google Maps

På vår webbplats använder vi komponenten ”Google Maps” från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hädanefter ”Google”.

Varje gång ”Google Maps”-komponenten används sparar Google en cookie för att kunna behandla användarinställningar och användaruppgifter vid visningen av sidan som komponenten ”Google Maps” är integrerad på. Denna cookie raderas normalt sett inte när webbläsaren stängs, utan går ut efter en viss tid om du inte väljer att radera den manuellt.

Om du inte samtycker till denna behandling av dina uppgifter kan du inaktivera tjänsterna från ”Google Maps” och på så sätt förhindra att informationen överförs till Google. Du måste också inaktivera JavaScript-funktionen i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i detta fall inte kan använda ”Google Maps” alls eller endast i begränsad utsträckning.

Användningen av ”Google Maps” och den information som ”Google Maps” samlar in sker i enlighet med Googles användarvillkor.

Googles användarvillkor

samt ytterligare användarvillkor för ”Google Maps”

Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth

Nyhetsbrev

På hemsidan kan du registrera dig för vårt nyhetsbrev. Detta sker genom dubbel opt-in. När du har registrerat dig får du ett e-postmeddelande där du måste bekräfta att du har registrerat dig. Du måste göra detta för att kunna få vårt nyhetsbrev. Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänken som du hittar längst ner i varje meddelande.

Databehandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 punkt 1a (samtycke) i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Datasäkerhet

TechnoAlpin vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de lagrade personuppgifterna mot oavsiktlig eller uppsåtlig manipulation, förlust eller radering samt mot att obehöriga personer får åtkomst till dem. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingen.

Samtycke och rätt till återkallande

Om ditt samtycke krävs för behandling av dina uppgifter behandlar vi dem först när du har lämnat ditt uttryckliga samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på följande e-postadress: privacy@technoalpin.com.

Dina rättigheter – Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst få information från den personuppgiftsansvariga om personuppgifter som rör dig, varifrån de kommer, mottagare av uppgifterna samt ändamålet med behandlingen. Om det inte finns någon lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna har du rätt att få dessa uppgifter raderade samt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Du har dessutom rätt att få uppgifterna rättade, rätt att begära begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet samt rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet.

För frågor angående dina rättigheter, kontakta oss på privacy@technoalpin.com.