Snömaskiner med certifierad kvalitet inom alla områden

Att följa internationella standarder inom alla områden är en viktig sak för TechnoAlpin. Höga arbetsskyddsåtgärder, skydd av miljön och den högsta kvaliteten i produktionen är därför de grundläggande principerna för företaget. Av denna anledning har TechnoAlpin infört kvalitetshanteringssystemet ISO 9001 och därmed optimerat en rad olika processer.

Sedan november 2007 är TechnoAlpin också ISO 14001-certifierade. Denna certifiering bekräftar att de miljökrav som ställs integreras i driftsprocesserna. Sedan december 2009 har TechnoAlpin infört ett arbetsskyddshanteringssystem för ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001) i syfte att minska antalet olycksfall i arbetet och förbättra de anställdas hälsa på arbetsplatsen.

En stor roll när det gäller systemets säkerhet spelar kvaliteten på svetsningen av pump- och rörledningar. Både olika försvetsarbeten, liksom de interna kvalitetskontrollerna garanterar att kraven för ISO 3834-2 följs. Det innefattar att en viss andel av arbetet utsätts för en icke-förstörande röntgen- och ultraljudsinspektion.