Ständig optimering för resurseffektiv snötillverkningsteknik från TechnoAlpin

Sedan starten är optimering av befintliga och utvecklingen av nya lösningar för snötillverkning ett nyckelområde hos TechnoAlpin. Årligen investeras därför omkring sex miljoner Euro på forskning och utveckling av ny teknik. Två kompetenscentra garanterar en optimal fokusering för forskningsarbetet vid utvecklingen av fläktkanoner och snölansar. Genom det pågående kunskapsutbytet mellan de två forskningscentra kan man också dra nytta av en helomfattande know-how.

I nära samarbete med universitet, forskningsinstitut och specialiserade partnerföretag kan TechnoAlpin erbjuda allt bättre lösningar även i framtiden. Både snömaskiner, liksom andra komponenter, såsom pumpstationer eller programvara, drar nytta av denna pågående forskning. Under vintermånaderna kan de olika snömaskinerna testas utförligt. Simuleringen av de mest skiftande förhållanden garanterar tillförlitligheten hos utrustningen från TechnoAlpin under olika förhållanden. Först efter att ha klarat noggranna testkörningar påbörjas massproduktionen. Endast genom ständig optimering och nyutveckling kan de ökande kraven från liftoperatörer samt vintersport, tillgodoses.

Energieffektivitet

Nästan inga andra sporter är så nära kopplade till naturen som vintersporter. Av denna anledning är för TechnoAlpin miljövänlig användning av tillgängliga resurser en särskild hjärtefråga. Fokus ligger alltid på att förbättra effektiviteten hos alla delar av snötäckningssystemet. Detta innefattar bland annat anläggningens planering, tillverkningen av pumpstationer, utvecklandet av snömaskiner, men också försiktig användning av resurser genom att använda en intelligent styrningsmjukvara. Tack vare de intelligenta snötillverkningssystemen från TechnoAlpin, kunde energibalansen förbättras avsevärt under de senaste åren.