Åre: Snö av bästa kvalitet, utan undantag

En stor del av skidanläggningen i Åre består av ett fast installerat system med lansar. De senaste åren har skidorten förstärkt sitt system med bland annat fläktkanoner av typen TF10 och TR8. De båda fläktkanonerna kännetecknas av sina unika fördelar.

Inför det stora evenemanget förnyades och moderniserades en del av herrarnas störtloppsbacke. Kapaciteten för pumpstationen utökades avsevärt genom att två av de tre befintliga pumparna byttes ut. Den har nu en total kapacitet på över 330 l/s och säkerställer en optimal vattenförsörjning till området.

Ytterligare referenser