Cervinia: Snötillverkning med femdubbel prestanda

Sedan flera år tillbaka har skidorten Cervinia gjort stora investeringar för att modernisera sitt snöläggningssystem. Hela snöläggningstekniken, från leverans av ledningar och kablar och installation av snökanoner till anläggning av pump- och kompressorstationer, har sedan 2015 tillhandahållits av TechnoAlpin.

Efter bara tre års anläggningsarbete kunde TechnoAlpin, tillsammans med partnerföretaget IVIES, förstärka snöläggningssystemet avsevärt. Sedan den senaste utökningen 2018 har Cervinia femdubblat snöproduktionen jämfört med 2015, vilket innebär att snöläggningen i pisterna går betydligt snabbare. ”Snöfönstren” kan dessutom utnyttjas ännu mer effektivt med hjälp av styrsystemet ATASSplus. Sedan utbyggnaden är det möjligt att förse 80 % av skidområdet med snö med hjälp av teknisk snöläggning. 

I Cervinia har dessutom en av Europas högst belägna snökanoner installerats på 3 320 meters höjd. TechnoAlpin garanterar därmed en snösäker förbindelse till Zermatt och kopplar ihop Italien och Schweiz. På denna höjd kommer den revolutionerande fläktkanonen TR8 att sörja för optimal snökvalitet framöver – oberoende av spänningsvariationer eller spänningsfall som beror på elnätet och som kan uppstå på grund av elledningens längd. Även snöläggningen av den tredje nedfarten till dalen i zonen Cielo Alto har fått en helt ny utformning. Detta innebär att det nu finns en förbindelse till skidområdet Cervinia från tre olika punkter, som tack vare TechnoAlpin är snösäkra sedan vintersäsongen 2018/2019. 

Ytterligare referenser