Exakt avstämd programvara för effektiv snötillverkning

Ett helautomatiskt och intelligent styrsystem i snöläggningssystemet är förutsättningen för en energieffektiv snötillverkning. Endast med ett kraftfull styrprogram, är det möjligt att utnyttja det allt kortare temperaturfönstret optimalt för snötillverkning och på bästa sätt reagera på förändringar. TechnoAlpin erbjuder med ATASSpro avancerad teknik, med vilken snöläggningssystem kan kontrolleras enkelt och exakt. SNOWMASTER-appen ger dig en överblick över skidområdet och har utvecklats för hantering av skidområden. Den markerar nästa steg mot en digitalisering av skidanläggningarna.

SNOWMASTER
ATASSpro