Moderna snöläggningssystem är komplexa system som ofta består av en kombination av olika snökanoner med en grundläggande uppbyggnad från vitt skilda generationer och tillverkare. ATASSplus från TechnoAlpin är en styrprogramvara som kan användas under hela processen: snöläggning, planeringoch skötsel av skidanläggningar. Programmet möjliggör enkel och automatisk styrning av systemen och visar komplexa data på ett överskådligt sätt. De många funktionerna och gränssnitten i ATASSplus möjliggör en omfattande hantering av snöläggningssystem och effektiv snötillverkning av högsta kvalitet. TechnoAlpin erbjuder alla kunder personlig rådgivning och individuell anpassning av programvaran.

ATASS9

Optimering av resurser

ATASSplus visar relevanta värden för alla pister på ett överskådligt sätt och informerar om behovet av resurser samt den genomsnittliga temperaturen. Alla förbrukningsdata kombineras med de aktuella snödjupen i pisterna, vilket möjliggör optimal planering för produktion av snö.

Enklare beslutsfattande

Med ATASSplus kan man tillverka mer snö med bättre förutsättningar. Detta sparar inte bara värdefulla resurser och sänker kostnader, utan möjliggör också bättre planering av drifttider och personal.

ATASS2
ATASS7

Lägre kostnader

ATASSplus samlar kontinuerligt in data som kan användas för att göra analyser och optimera framtida produktion av snö. Under säsongen informerar insamlade data om driften och behovet av resurser.. I slutet av säsongen ger omfattande statistik det perfekta underlaget för beslut om potentiella insparningar och investeringsmöjligheter.

Optimerad snöläggning

För en optimal översikt definieras snömålen för den första snöfasen samt snöbehovet fram till säsongens slut. På så sätt har snöteamet alltid en överblick över hur många snötimmar som saknas innan målet är uppnått.

ATASS8
ATASS4

Användarvänlighet

ATASSplus kan även användas mobilt och levererar en komplett översikt över systemet – när som helst, var som helst. Det innebär att snökanoner och pump-stationer kan styras direkt via en smartphone. Appen skickar meddelanden med information i realtid, vilket innebär att man kan agera snabbt om ett felmeddelande visas på skärmen.

Individuella lösningar

ATASSplus kombinerar en rad olika moduler och funktioner som möjliggör enkel manövrering även av komplexa och avancerade system. Sammansättningen av modulerna anpassas till de aktuella behoven och kan därav skräddarsys efter skidanläggningen.

ATASS5
ATASS6

Mätning av snödjup

Att använda ATASSplus bidrar till att det endast tillverkas så mycket snö som faktiskt behövs. Det förkortar snöläggningstiden och minskar energi- och vattenförbruk-ningen. Programvaran har ett gränssnitt som merparten av systemför mätning av snödjup kan anslutas till.

Enkel hantering

Med ATASSplus kan parametrarna för snökanonerna ändras snabbt och enkelt. Olika snökvaliteter kan ställas in och vattenbegränsningar eller prioriteringar kan anges.

ATASS3

Utveckling.

TechnoAlpin vidareutvecklar ständigt programvaran ATASSplus. Intensiv forskning och kontinuerlig kommunikation med kunderna har skapat en styrprogramvara som leder skidorterna in i framtiden: Nya verktyg skapar ständigt nya möjligheter, förbättrar prestandan och ökar systemets driftsäkerhet. Uppdateringarna av ATASSplus innebär kontinuerliga optimeringar och garanterar att programvaran alltid är aktuell.