Utbildning för snömaskiner och programvara

Techno Alpin har under många år haft ett omfattande träningsprogram. Syftet med utbildningen är att förmedla viktig information till de 450 deltagarna som deltar i kurserna varje år om drift och underhåll av snökanoner, pumpstationer och programvara. Utbildning erbjuds för alla produkter som tillverkas av Techno Alpin. Kurserna som drivs av Techno Alpin har som mål att möjliggöra ett förebyggande arbete kring tekniska problem.

Utbildning erbjuds vanligtvis vid Techno Alpins huvudkontor i Bolzano (Sydtyrolen / IT) och nu även i mindre grupper hos dotterbolaget Techno Alpin Nordic i Sunne, Sverige. På begäran kan individuella träningstillfällen också hållas på plats i de olika skidorterna, vilket förhindrar långa resor.

För information och förfrågningar om träning, vänligen kontakta martin.bergstoem@technoalpin.com