Utvecklingen av framsteg

Florian Schwalt var ledande ingenjör i utvecklingen av den nya propellermaskinen TR8 från TechnoAlpin. Tillsammans med sitt team arbetade han på förenkling av snötillverkningen och revolutionerade slutligen med TR8 snötillverkningssektorn. I intervjun ger Florian Schwalt en inblick i utvecklingen av den nya innovationen från TechnoAlpin.

Vad var grundidén vid utvecklingen av TR8?

Grundtanken för att utveckla TR8 var en ny fläktkanon i medeleffektområdet med en måttlig varvhastighet och robust konstruktion och som hade en högre motståndskraft för drift vid obalans och som släpper ifrån sig mindre ljud.

Med varje ny utveckling av en snömaskin finns tre huvudmål. Den första är att snötillverkningsprestandan maximeras. För oss innebär detta att framställa optimal snökvalitet i varje temperaturområde, särskilt vid gränstemperaturer.

Den andra hörnstenen är att förbättra energieffektiviteten hos en snömaskin. Det betyder att producera så mycket och så torr snö som möjligt med så lite el som möjligt.

Inte minst är det också viktigt att bullernivån hålls så låg som möjligt. Inte bara ljudtrycksnivån skall sänkas, utan även maskinens ljud ska hållas inom en angenäm gräns.

TR8-010
Florian_Schwalt

Uppstår också tekniska fördelar genom den nya designen?

I vårt utvecklingsarbete handlar det alltid om den tekniska fördelen. Ett snyggt utseende kommer först senare, när vi redan är relativt långt fram i den tekniska utvecklingen. I det här fallet var vårt mål att minska snöansamlingar och isbildning. Dessutom förenklas transporten om det inte finns några utskjutande delar. På samma sätt kan presenningarna monteras mycket enklare på sommaren.

Hur kan man tänka sig processerna när det gäller utvecklingen av en ny produkt?

I början av ett projekt är det viktigt att veta vart resan ska gå. Det måste därför noggrant anges vilka egenskaper produkten ska ha. När detta står fast måste det kontrolleras vilka resurser som finns tillgängliga. Tekniken förändras mycket snabbt - så det är viktigt att alltid hålla sig uppdaterad. För en kostnadsoptimerad utformning av produkterna, sörjer det ”strategiska inköpet" som redan under konstruktionsfasen hjälper till att finna effektiva lösningar och söker lämpliga leverantörer för respektive komponenter. För att säkerställa produktsäkerheten från början finns det en så kallad ”CE-kommissionär”. Denna person bistår projektledaren med råd och stöd när det gäller riskbedömning, standarder och certifieringar .

När man utvecklar en ny propellermaskin är det viktigt att från början koordinera mekaniken, elektriciteten, elektroniken och mjukvaran med varandra och att samordna de enskilda utvecklingsstegen . Normalt tar det två till tre vintersäsonger, tills vi når förproduktionen. I december 2016 kunde vi ställa 50 förproduktionsmodeller av TR8 till förfogande för försäljning för kunddemonstrationer . Dessa kunddemonstrationer är oerhört viktiga för oss, så att vi får feedback från så många kunder och så många förhållanden som möjligt innan serieproduktionen påbörjas så att vi kan införliva feedbacken i vidareutvecklingen.

TR8_Obereggen

Hur många människor arbetar på ett sådant projekt?

Det måste alltid vara ett starkt team för att man ska bli framgångsrik. Vi har ungefär 30 anställda vid produktutvecklingsavdelningen. Teamet i Bolzano (Italien) inleder utvecklingen av propellermaskiner, ett ytterligare i Nantes (Frankrike) är huvudsakligen verksamt när det gäller utvecklingen av snölansar . Rent konkret har tio personer arbetat på TR8, men i slutändan finns det knappast en person i produktutvecklingen som inte bidrar på något sätt till förverkligandet av ett projekt.

Vad är förhållandet mellan utvecklingen vid datorn och på fältet?

Numera kan naturligtvis mycket göras på datorn. I 3D-modellen kan man se den fysiska strukturen exakt. I olika simuleringar kan anspråken på alla komponenter bestämmas liksom flödesprocesserna och de ömsesidiga effekterna hos av varandra beroende komponenter simuleras. Problemet är att 3D-modeller och datorsimuleringar är förenklade modeller och för närvarande fortfarande inte återspeglar alla faktorer hos verkligheten på något sätt. Speciellt fortfarande processer i snöframställningen som inte är helt utforskade ännu framställs inte realistiskt. Därför är montering av prototyper och fälttester när det gäller optimering av snömaskiner viktiga. Endast i fältet visar det sig om idéer och teorier också fungerar i praktiken. De många snötesten är naturligtvis endast möjliga genom stöd från våratestområden . Vi är oerhört tacksamma för det goda samarbetet.