Högsta prestanda. Garanterad snökvalitet.

Snölansen TL6 har 4 munstyckesringar med 6 kombinationsmöjligheter. Varje munstyckesring har tre munstycken. Därmed har lansen en enorm snötillverkningskapacitet och producerar högsta snökvalitet. Även vid extrema gränstemperaturer kan TL6 startas och alstrar vid kalla temperaturer en mycket stor mängd snö. Genom att använda innovativa kärnbildareförhindras återflöde av vatten i luftkretsen i den osannolika händelsen av ett tryckbortfall i luftkretsloppet. Således garanterar TL6 tillförlitlig snökvalitet i varje situation och förhindrar isbildning i pisterna.

Snölansar på hög teknisk nivå

Öppning och stängning av munstycket, liksom kontroll av kombinationerna är möjligt genom en motor som sitter direkt i lanshuvudet. Via detta motoriserade huvud kan TL6 klara sig utan dyra ventillösningar på snölansen eller i schaktet. Den nya designen tillåter en fullständig sänkning av lansen, utan att man behöver ta bort anslutningarna för vatten och luft. Följaktligen är underhållet mycket förenklat.

Bilder och broschyrer
Tekniska komponenter

Bilder och broschyrer

Tekniska komponenter

Motoriserat lanshuvud

Det motoriserade lanshuvudet TL6 har fyra munstycksringar med sex möjliga kombinationer. Den bästa prestandan är möjlig genom kärnbildare av den senaste generationen, i kombination med den beprövade huvudformen hos Rubis Evolution.

Kärnbildarna utmärker sig för det första med låg luftförbrukning, vilket gör lansen till den effektivaste på marknaden. Dessutom förhindras ett återflöde av vatten in i luftkretsen i händelse av att tryckluften skulle slå fel, tack vare innovativ design. Därmed ökas driftsäkerheten hos lansen avsevärt. Ett speciellt värmesystem säkerställer också att huvudet förblir isfritt även under ogynnsamma förhållanden.

Vid stängning av munstyckena i munstycksringen, töms det befintliga vattnet med hjälp av tryckluft. Därmed förblir snökvaliteten genomgående hög och en nedisning av lansen motverkas också. Öppning och stängning av munstyckena och styrningen av kombinationerna är möjligt genom en motor direkt i lanshuvudet. Därmed är inga ventillösningar i schaktet nödvändiga.

TA 01.2015 001

Lansuppbyggnad

Konstruktionen består av en fast bas, en roterande kolonn och en valfri cylinder för höjdjusteringen. Så kan lansröret sänkas ned helt utan att man behöver ta bort luft och vattenslangar. Konstruktionen gör det möjligt att integrera ett valfritt filter och underhåll blir mycket lättare.

TA. Lanze 011

Ventilteknik

Automatventilen YB av tryckklassen PN 100 reglerar vattentrycket och vattenflödet samt luftflödet hos snölansen. Öppnings. och stängningscykeln inkluderar vattendränering och avluftning. Ventilen har en patenterad låsmekanism som garanterar automatisk stängning i händelse av strömavbrott.

YB_3

Filter

För ökad driftsäkerhet har TL6 ett valfritt filter som är fäst på konstruktionen. Så kan filtret rengöras lätt utan att behöva sänkas ned i schaktet.

43_Ventilblock in Aluguss mit integriertem Wasserfilter, T-Klasse

Väderstation

För att snökanonen ska kunna justeras optimalt till rådande parametrar behövs aktuella väderdata. I väderstationen mäts och bearbetas därför den aktuella lufttemperaturen och den relativa fuktigheten alltid. Dessutom kan en vindriktnings-, en vindhastighet- och en snödjupssensor anslutas.

image_manager__right_img_tf10_piano_meteo