Riktad snöläggning. Bred spridning.

Snölansen Safyr har en innovativ munstyckesteknik med variabla flöden. Denna typ av munstycke lämpar sig för snötillverkning under de mest skilda förhållanden, som inte kan täckas med den traditionella krans- eller stegtekniken.

Med snölansen kan man nå mycket stora produktionsvolymer och den är därmed lämplig för breda backar. Tack vare de låga kraven på luften kan Safyr också uppnå en utmärkt energieffektivitet.

Bilder och broschyrer
Tekniska komponenter

Bilder och broschyrer

Tekniska komponenter

Lansuppbyggnad

Snölansen är monterad på en roterbar mekanisk konstruktion, vilket innebär att snömaskinens läge kan justeras exakt. En löstagbar hydraulisk lyftcylinder gör det möjligt att föra lansen i ett vertikalt läge och sedan blockeras med en fästbult.

99_Aufbau in Leichtbauweise

Ventilteknik

Automatventilen YB av tryckklassen PN 100 reglerar vattentrycket och vattenflödet samt luftflödet hos snölansen. Öppnings. och stängningscykeln inkluderar vattendränering och avluftning. Ventilen har en patenterad låsmekanism som garanterar automatisk stängning i händelse av strömavbrott.

YB_3