TL4: Bästa snökvalitet även vid gränstemperaturer.

TL4 från TechnoAlpin är baserad på den beprövade och tillförlitliga Rubis Evo-teknologin och ger förbättrad snökvalitet tack vare ett extra tredje munstycke på varje ring.

Seriemässigt utrustad med keramiska munstycken och tre EDA-nukleatorer, kännetecknas TL4 även av den kontrollerade luftförbrukningen. Därmed garanterar snölansen förbättrad snökvalitet i hela driftsområdet, i synnerhet vid gränstemperaturer, nämligen också vid lågt drifttryck.

Bilder och broschyrer
Tekniska komponenter

Bilder och broschyrer

Tekniska komponenter

Lanshuvud

Formen på huvudet gör TL4 okänsligare för vind och frost och möjliggör snöläggning av smala och breda pister, vid låga bulleremissioner. Detta har en positiv inverkan framför allt på pister i närheten av bostadsområden. Dessutom garanterar keramikinsatserna i de slitstarka munstyckena att snö av högsta kvalitet levereras konstant, säsong efter säsong. TL4 finns i en version för varmt klimat och i en standardversion för att komma till rätta med de olika väderleksförhållanden som råder lokalt

TL4-002

Lansuppbyggnad

Den robusta mekaniska konstruktionen av härdat stål garanterar hög stabilitet och underlättar en enkel montering genom kontaktdonen. Med hjälp av den hydrauliska lyftcylindern justeras lansens höjd. Styrskåpet är kompakt och lättillgängligt.

TA. Lanze 005

Ventilteknik

Automatventilen YB av tryckklassen PN 100 reglerar vattentrycket och vattenflödet samt luftflödet hos snölansen. Öppnings. och stängningscykeln inkluderar vattendränering och avluftning. Ventilen har en patenterad låsmekanism som garanterar automatisk stängning i händelse av strömavbrott.

YB_3

Ventilblock

Ventilblocket på ovansidan kännetecknas av en särskilt god tillgänglighet som tillåter snabb och enkel rengöring av filter och avlopp utan att behöva stiga ned i schaktet. Vatten och luft kan anslutas lätt och utan risk för förväxling på grund av olika anslutningsstorlekar hos Camlock-kopplingarna.

TA. Lanze 002

Instickssockel

De enkla och stabila instickskopplingarna på den mekaniska konstruktionen möjliggör snabb och effektiv initial installation och en lika enkel borttagning. Instickssockeln har ett dubbelt hålmönster och en plan botten och är därför lämplig för olika schakt- och betongfundament.

TA. Lanze 005

Vattenfilter

Vattenfiltret med svetsfritt filter av kromnickelstål av typen WEDGE WIRE säkerställer problemfri drift, enkel rengöring och en lång livslängd.

TA. Lanze 004