Snömaskinen för varma temperaturer

För utvalda tillämpningar när det gäller snötillverkning erbjuder TechnoAlpin Snow Factory . Speciellt nordiska centra befinner sig ofta i lägen som är för varma för snön men som kan planeras med hjälp av Snowfactory från TechnoAlpin. Här ska snömaskinen fungera mindre som en ersättning för ett klassiskt snöfall, utan snarare som komplettering och förlängning av tillämpningen av teknisk snöläggning. Denna typ av snömaskiner används därför främst i andra djupare belägna pistavsnitt eller vid evenemang i storstäder.

Snönproduktionen sker i Snowfactory genom en innovativ kylteknik. Utan kemiska tillsatser kyler en effektiv värmeväxlare ned vattnet till fryspunkten. Kylkretsloppet förblir härmed stängt och tillåter snöproduktion vid alla utetemperaturer.

Okomplicerad direktinsats

För att montera Snow Factory behövs inga genomarbetade byggnationer eller installationer. Snötillverkningssystemet levereras startklar i en container till respektive plats. Efter anslutning till el och vatten, kan snö produceras dygnet runt, oberoende av de yttre förhållandena eller vattentemperaturen på platsen.

Sålunda är Snowfactory även lämplig för tillfälliga installationer. Tack vare serietillverkning av snökanonen och väl beprövad teknik, kan en rad olika modeller och storlekar tillverkas och justeras efter individuella omständigheter. Byggstorleken är specifikt dimensionerad för de olika kylkretsloppen och användningen av högkvalitativa komponenter möjliggör snötillverkning med hög energieffektivitet i varje tillämpning och konstruktion.