Startklara snöanläggningssystem

Snötillverkningssystem är mycket komplexa tekniska system som består av en mängd olika komponenter. För optimal snötillverkning måste alla ingredienser vara exakt anpassade. TechnoAlpin utvecklar därför parallellt vid sidan av snömaskiner också alla för- och efterlagrade maskinkomponenter. Vid sidan av vattenbehållare, pump- och fördelningsledningar, kompressorstationer, schakt och ventiler, innefattar sortimentet också styrmjukvaran.

Tack vare många års erfarenhet garanterar TechnoAlpin ett personligt och ett i detalj anpassat snötillverkningssystem. Planeringen och genomförandet av startklara snötillverkningssystem för skidområden och nordiska centra innefattar konsultation, planering och genomförande av det färdiga snötillverkningssystemet.

I nära samarbete med kunden specificerar TechnoAlpin komponenterna i respektive snötillverkningssystem. I en detaljerad översiktsplan planeras resultaten överskådligt och framtida utbyggnader planeras in. Så kan synergier buntas ihop optimalt för växande anläggningar.

Byggandet av snötillverkningssystem samordnas och övervakas av erfarna projektledare. De högsta säkerhetsnormerna för alla deltagande anställda är särskilt viktigt för TechnoAlpin. Sedan december 2009 har TechnoAlpin introducerat arbetssäkerhetssystemet Arbetssäkerhetssystem enligt OHSAS 18001, detta syftar till att undvika olyckor i arbetet och förbättra de anställdas hälsa på arbetsplatsen. Svetsarbetet på pump- och rörsystemen bidrar i hög grad till säkerheten och kvaliteten hos anläggningen. Här håller sig TechnoAlpin till bestämmelserna i ISO 3834-2.

Carezza_TA 10.14 001 (38)