Individuella schakt med maximal stabilitet hos snömaskiner

Schakten från TechnoAlpin erbjuder möjlighet till installation av alla elektriska och hydrauliska komponenter för anslutning till vatten-, el-, luft- och datanätverken hos ett snöläggningssystem. De tjänar också som en bas och garanterar maximal stabilitet och säkerhet hos stödrören och snömaskinerna.

TechnoAlpin erbjuder både schakt av betong, och PE-schakt. Varenda schakt utformas utifrån en noggrann analys av individuella omständigheter, så att det kan bli helt anpassat till lokala behov.

PE-schakt

För konstruktionen av PE-schakt använder TechnoAlpin material av hög kvalitet så att de trots låg vikt har en mycket hög stabilitet och som dessutom är flygdugliga . På grund av sin enkla installation kännetecknas PE-schakt också av mycket korta monteringstider. Schaktets uppvärmning och belysning säkerställer goda arbetsförhållanden och möjliggör problemfri snöläggning.

Betongschakt

Schakt av betong ger ett tillförlitligt skydd mot stentryck och jordskred och är därför optimala fundament för fasta snömaskiner. Betongschakt kan liksom PE-schakt anpassas individuellt och möjliggör tack vare en upphettning inuti schaktet en konstant temperatur över fryspunkten.