Energieffektiv snötillverkning genom optimal vattentemperatur

Vattentemperaturen är en av de avgörande faktorerna för den konstgjorda snötillverkningen. TechnoAlpin har därför tagit fram egna kyltorn för användning i snötillverkningssystem och deras komponenter har utvecklats för extrema förhållanden.

Genom användning av perfekt tempererat vatten blir prestandan hos de enskilda snömaskinerna optimerad och sålunda ökas energieffektiviteten . Dessutom kan snöläggningen påbörjas tidigare genom vattenkylning och därför vara flexibel inför väderförhållandena.

Optimala lösningar för snöbeläggningssystem

Kyltornen i serien Cooltech har ett honeycomb-system, i vilket vattnet kyls genom att avledning. Alla luftintag, kontakter och ledningar är belagda med en speciell, isolerande kropp och utrustade med värmesystem, därigenom skyddas de och en tillförlitlig drift möjliggörs. Diverse skydd eller träpaneler minimerar härutöver de visuella ingreppen i landskapet.