Pålitlig organisation och kompetent installation av snöläggningssystem

Kärnverksamheten i logistiken är orderingången och kontrollen, samt organisationen av transporten på olika byggarbetsplatser. Den fungerande samordningen mellan inköp, lagring och spedition är här av särskild betydelse. TechnoAlpin producerar alla snömaskiner vid huvudkontoret i Bolzano (Sydtyrolen/ITA). Därifrån levereras de sedan till kunder över hela världen. Oframkomliga vägar och importrestriktioner är bara några av de utmaningar som måste övervinnas med hjälp av kompetens och erfarenhet hos TechnoAlpin.

Också på byggarbetsplatsen tillhandahåller TechnoAlpin en individuell vägledning. Projektledaren ansvarar för optimal organisation av förfarandet. Hen besöker regelbundet byggarbetsplatserna och övertar vid startklara snötillverkningssystem även byggledningen. Hen samordnar också sammansättningen av laget och ansvarar för arbetssäkerheten. Vid slutet av arbetet övertar projektledaren idrifttagningen tillsammans med kunden och garanterar en detaljerad inskolning innan det slutliga överlämnandet av snötillverkningssystemet.