Exakt avstämd programvara för effektiv snötillverkning

En helautomatisk och intelligent kontroll av snöläggningssystemet är en förutsättning för energieffektiv snötillverkning. Endast med ett kraftfull styrprogram, är det möjligt att utnyttja det allt kortare temperaturfönstret optimalt för snötillverkning och på bästa sätt reagera på förändringar. TechnoAlpin erbjuder med ATASSplus och Liberty avancerad teknik, med vilken snöläggningssystem kan kontrolleras enkelt och exakt.

ATASSplus

Programvaran ATASSplus från TechnoAlpin samlar in data från snökanoner och mätstationer och optimerar snöproduktionen enligt de rådande förhållandena. Resursanvändningen följs upp och utvärderas och ett sofistikerat vatten- och lufthanteringssystem möjliggör betydande resursbesparingar.

Tack vare en översikt över temperaturerna i hela området är genom ATASSplus en energieffektiv snötillverkning möjlig på enskilda pister. Statistiken i realtid tillåter en fortlöpande övervakning av vatten och energiförbrukning och förhindrar överskridande av den maximalt tillgängliga elbehovet. Den enkla analysen av data möjliggör en noggrann och effektiv planering av snötillverkning. Med ATASSplus är det möjligt att uppgifter analyseras och att svara på kortsiktiga förhållanden. SnowManager hos ATASSplus designades så att den även visar snöhöjdsavmätningar i centimeter. Genom detta innovativa inslag beräknar SnowManager enligt definitionen av minimimängder snö, automatiskt önskad restmängd snö på sluttningarna. När denna gräns är nådd, informeras snöteamet och snötillverkningen stoppas automatiskt på begäran. Med hjälp av ATASSplus är det möjligt att undvika överproduktion av snö och bara distribuera den mängd som faktiskt behövs. Denna kostnad kan optimeras och hela pistlängden kan beläggas med en konstant, resurssnål och miljövänlig snö av hög snökvalitet.

TechnoAlpins programvara uppdateras och optimeras fortlöpande i nära samarbete med skidorter. Dessutom förbättras systemguiden kontinuerligt med nya funktioner. De årliga uppdateringarna av ATASSplus gör styrningen av ett snötillverkningssystem ännu enklare.

Vädermodul

Genom samarbetet med Europas största privata vädertjänst MeteoGroup, kan de väderdata som samlas in, med hjälp av ATASSplus analyseras professionellt och kombineras med meteorologiska modelldata. Detta resulterar i exakta och korrekta väderprognoser särskilt för användning av snömaskiner, även vid temperaturskillnader inom skidområdet. De exakta väderprognoserna för upp till tio dagar fungerar som beslutsstöd för ett effektivt utnyttjande av resurser.

ATASSplus_1

Liberty

Styrprogramvaran Liberty från TechnoAlpin erbjuder möjligheten att styra snöläggningssystem enkelt, flexibelt och tillförlitligt. Den kan enkelt integreras i dataoperativsystemet och innehåller ett antal applikationer för att styra hela snötillverkningssystemet.

TechnoAlpin garanterar med Liberty härmed individuell styrning och optimal användning av tillgängliga resurser. Programvaran är lämplig för alla system och kan noggrant styra alla komponenter och resurser som krävs. Här anpassas resurser och produktion i realtid till väderförhållandena så att snöläggningssystemet används energieffektivt .

För bästa snöresultat måste alla driftsparametrar lagras och användas för produktion av statistik och grafik. Liberty möjliggör därmed en helhetsbild av alla mätningar som görs på sluttningarna och i maskinrummet och tillåter tillsammans med et fjärrunderhållssystem den mycket noggranna övervakning av anläggningen.