Individuell planering av snötillverkningssystem för optimal effektivitet

TechnoAlpin är övertygade om att en perfekt matchad systemplanering är grunden för en energieffektiv snötillverkning. De särskilda behoven definieras därför exakt tillsammans med respektive skidområde för att dimensionera det anpassade systemet på rätt sätt. Målet är här alltid att möjliggöra en grundsnöläggning inom 72 timmar för att optimalt utnyttja snöfönstret och sålunda spara resurser .

TechnoAlpin erbjuder ett brett utbud av produkter när det gäller propellermaskiner och snölansar för olika applikationer. I planeringen av systemet kan därför optimala snömaskiner väljas för att beakta de territoriella omständigheterna.

Skräddarsydd systemplanering

Genom det intensiva samarbetet mellan de olika avdelningarna blir de tekniska, hydrauliska och elektriska komponenterna i hela snötillverkningssystemet individuellt valda och specificerade. Baserat på denna information tas av arkitekterna en omfattande översiktsplan fram för hela snötillverkningssystemet. I dessa så kallade översiktsplaner listas fältinstallationer, maskinrum och snötillverkningskomponenter mycket noggrant och matchas med varandra.

För den operativa planeringen och styrning av projekt är en personlig projektledare ansvarig från TechnoAlpin. Efter beställning är projektledaren den primära kontakten för kunden. Hen skapar orderlistor och övervakar utvecklingen av byggnationen. Hen arbetar nära tillsammans med logistikavdelningen för att samordna leveranser av komponenter.