Hög motståndskraft hos ventiler

Snötillverkningen kräver högsta motståndskraft hos alla komponenter. Därför utvecklar TechnoAlpin ventiler för högsta tekniska krav som klarar av de mest skilda anspråk. Förutom kyla, vind och väder, måste ventilerna i ett snötillverkningssystem klara ett vattentryck på upp till 100 bar.

Hydromat W3

Hos propellermaskiner används ventiler från serien Hydromat W3. Dessa är helautomatiska tryckregleringsventiler med automatisk låsfunktion i händelse av olyckor och en integrerad utloppsventil. Ventilen reglerar vattentrycket på snökanonen via en dosering av vattenflödet och tack vare en sofistikerad teknik en steglös styrning av vattentrycket. Vid anslutning till en helautomatisk snömaskin garanterar Hydromat W3 en helautomatisk drift. Det slutna oljekretsloppet drivs med biologiskt nedbrytbar hydraulolja och är därmed också miljövänligt.

YB-ventil och YC-ventil

Snölansar TechnoAlpin är beroende på modell utrustade med helautomatiska tryckreglerventiler av typ YB eller YC . Den automatiska vatten- och luftventilen YB är resultatet av innovations- och forskningsarbete från utvecklingsteamet hos TechnoAlpin. Den kombinerar därmed avancerade funktioner för förenkling av snötillverkning: Så kan det bland annat tack vare en intelligent kommunikationsmodul samordnas med styrprogrammen ATASSplus eller Liberty. YB ventilen är extremt kompakt, utrustad med en patenterad automatisk låsmekanism i händelse av strömavbrott, och reglerar både vattentrycket och vatten- och luftflöde. Genom att skilja kretsarna hos luft och vatten förhindras också att vatten kan strömma in i luftströmmen. Öppnings- och stängningscykler för tömning av ventilen garanterar optimal drift utan risk för isbildning. Strömförsörjningen med 24 V höjer säkerheten ytterligare.

YC-ventilen är en vattenreglerande ventil för lansar med lokal kompressor, som är baserad på samma teknologi som YB-ventilen. Precis som YB-ventilen har YC-ventilen en patenterad låsmekanism vid strömavbrott, en optimerad vattendränering och arbetar med 24 V strömförsörjning.