Softvér je určený na riadenie lyžiarskych stredísk

Aplikácia SNOWMASTER od spoločnosti TechnoAlpin

Aplikácia SNOWMASTER predstavuje ďalší krok smerom k digitalizácii lyžiarskych stredísk. Tato aplikácia poskytuje manažmentu lyžiarskych stredísk kompletný prehľad o plánovaní a stave zasnežovania.

TechnoAlpin je prvou a jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka lyžiarskym strediskám predpovede výroby snehu. Je to možné vďaka dlhoročnej expertíze a presným výpočtom. Táto nová služba spoločnosti TechnoAlpin významným a trvalým spôsobom zmení manažment lyžiarskych stredísk.

Predpoveď výroby

Prehľad údajov

Informácie v reálnom čase

Prehľad cieľov zasnežovania

Prispôsobiteľnosť

Zdarma k dispozícii

Predpoveď výroby

Po zohľadnení podrobných predpovedí počasia, vytvára aplikácia SNOWMASTER predpovede na ďalšie dni týkajúce sa nutnej spotreby vody a množstva snehu, ktoré možno vyprodukovať. Detailné informácie o budúcich nákladoch, potrebe zdrojov a teplotách sú pre nadchádzajúcu optimalizáciu procesov plánovania lyžiarskych stredísk jednoducho nevyhnutnosťou. Umožňujú to údaje, ktoré pochádzajú zo softvéru ATASSplus.

Prehľad údajov

Aplikácia SNOWMASTER má prístup k mnohým údajom zo softvéru ATASSplus. Týka sa to množstva vyrobeného snehu, vyťaženia, spotreby vody alebo údajov o teplote. Celý systém riadi vedúci zasnežovania prostredníctvom systému ATASSplus a všetky údaje potrebné k rozhodnutiam sa v reálnom čase rýchlo a prehľadne zobrazujú v aplikácii SNOWMASTER.

Informácie v reálnom čase

Koľko snehu je na zjazdovke? Koľko hodín sa zasnežovalo? Koľko snežných diel bolo v prevádzke? A predovšetkým: Kedy môžem otvoriť lyžiarske stredisko? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky poskytne aplikácia SNOWMASTER rýchlo a prehľadne a zoradí ich podľa zjazdoviek. Aplikácia tak zjednodušuje komunikáciu medzi manažmentom a zasnežovacím tímom.

Prehľad cieľov zasnežovania

Aplikácia SNOWMASTER Vám ponúka jednoduchý prehľad definovaných cieľov a fáz zasnežovania. Celkom jasne zobrazuje, v ktorej fáze sa zasnežovanie momentálne nachádza a ako možno čo najlepšie využiť zdroje, pri zvážení predpovedí. Vďaka tomu budete mať prehľad aj o tom, do akej miery boli doposiaľ dosiahnuté zasnežovacie resp. sezónne ciele.

Prispôsobiteľnosť

V aplikácii SNOWMASTER je možné zobraziť rôzne lyžiarske oblasti a pre každú jednotlivú lyžiarsku oblasť zadať rôzne skupiny zjazdoviek, čo umožňuje rýchlejší prístup k informáciám o osobných prioritách. Všetky údaje aplikácie SNOWMASTER, akými sú prognózy, potreba zdrojov a výroba snehu, sa okrem toho odvíjajú aj od nadmorskej výšky.

Zdarma k dispozícii

K zmluve o aktualizácii softvéru ATASSplus Vám prislúcha aj bezplatná licencia aplikácie SNOWMASTER. Môžete si ju jednoducho aktivovať a okamžite získať prístup ku všetkým informáciám v reálnom čase.

Urobte rozhodnutia zajtrajška už dnes

Údaje aplikácie SNOWMASTER spolu tvoria spoľahlivý základ pri rozhodovaní sa o ďalších krokoch, ktoré sa týkajú otvorenia sezóny a plánovania zdrojov. Aplikácia je ďalším krokom k inteligentnej komunikácii lyžiarskych stredísk. Spoločnosť TechnoAlpin tým opäť dokazuje dôležitosť neustáleho procesu inovácie týkajúceho sa budúcich riešení v oblasti zasnežovania.

Brožúra

Fotografie a videá

Brožúra

Fotografie a videá

Detailný celkový prehľad

Pomocou jedinečného riadiaceho softvéru pozdvihujeme technické zasnežovanie na novú úroveň a poskytujeme základ s optimálnymi zdrojmi pre úspech našich zákazníkov.

Zasnežovacie systémy na kľúč

Úspech našich zákazníkom je aj naším úspechom. Preto vyvíjame vo vzájomnej spolupráci individuálne zasnežovacie zariadenia pre optimálny výsledok.

Potrebná podpora

Rôzne aplikácie pre systémy Android a iOS na podporu v oblasti technického zasnežovania zjednodušujú každodennú prácu našich zákazníkov.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: