Optimálny základ zásobovania pre výrobu snehu

Montáž v teréne: silný základ pre zasnežovací systém

Veľká časť zasnežovacieho zariadenia sa nachádza v podzemí. Vodovodné potrubie, vzduchové potrubie, elektrické a dátové káble k prípojným miestam na šachtách sú uložené vo výkopoch a súčasne slúžia ako základ pre snežné delá a pevne ich ukotvujú. Na zaručenie bezporuchového zasnežovania musia terénne vedenia a šachty vyhovovať najvyšším nárokom. Potrubný systém ALPINAL od spoločnosti TechnoAlpin poskytuje maximálnu flexibilitu, robustnosť a odolnosť vďaka vysokokvalitným materiálom. Šachty od spoločnosti TechnoAlpin sa dajú optimálne prispôsobiť špecifickým požiadavkám a miestnym podmienkam a zaujmú svojou maximálnou stabilitou a používateľskou priateľskosťou.

Potrubný systém ALPINAL

Šachty

Potrubný systém ALPINAL

Obrovské a odolné vďaka vysokokvalitným materiálom

Systém vedení ALPINAL od spoločnosti TechnoAlpin zahŕňa rúry, tvarované diely a armatúry a pokrýva všetko potrebné na výstavbu vedení zariadenia technického zasnežovania. Komponenty systému ALPINAL pozostávajú z tvárnej liatiny s vnútornou vrstvou vhodnou pre pitnú vodu a vonkajšou vrstvou, ktorá slúži ako ochrana pred koróziou. Vďaka vysokej robustnosti, odolnosti a kapacite prevádzkového tlaku týchto materiálov je systém ALPINAL vhodný najmä na použitie v náročnom, vysokohorskom teréne. Vďaka špeciálnym vlastnostiam systémov ALPINAL možno montáž uskutočniť jednoducho a bez ohľadu na poveternostné podmienky priamo na mieste. Pri technológii zasúvacích nátrubkov navyše nie sú potrebné žiadne zváracie práce.

Flexibilný, zaťažiteľný a vhodný pre vysoké tlaky

Systém ALPINAL ponúka maximálnu flexibilitu pri plánovaní a implementácii. V prípade použitia pozdĺžneho silového systému liatinových potrubí nie sú potrebné žiadne betónové podpery. Systém je staticky vysoko zaťažiteľný, polohovo bezpečný a tvarovo stály, a dokáže absorbovať vznikajúce pozdĺžne a priečne posuvné sily vďaka pohyblivému silovému spoju nátrubkov. Tvárna liatina je použiteľná tak pri veľmi malých krycích výškach iba 30 cm až po hrádzové násypy až do 50 m a odolajú aj ťažkým dopravným záťažiam hmotnosti 60 ton celkovej záťaže (SLW60). Systém ALPINAL je vhodný pre prevádzkové tlaky až do 100 barov. Systémové komponenty sú dostupné od DN 80 PFA 100 po DN 300 PFA 100 cez DN 400 PFA 85 až po DN 500 PFA 63.

Šachty

Individuálne riešenia s maximálnou stabilitou

Šachty spoločnosti TechnoAlpin ponúkajú možnosť inštalácie všetkých elektrických a hydraulických komponentov na zapojenie do vodnej, elektrickej, vzduchovej a dátovej siete zasnežovacieho zariadenia. Navyše slúžia aj ako konštrukcia a starajú sa o maximálnu stabilitu a bezpečnosť podperných rúr a snežných diel. Spoločnosť TechnoAlpin ponúka šachty vyrobené z betónu, ocele a polyetylénu. Koncept šachty od spoločnosti TechnoAlpin umožňuje prispôsobené riešenia, ktoré je možné dokonale prispôsobiť miestnym podmienkam. Vyhrievanie zabudované do všetkých šácht od spoločnosti TechnoAlpin udržuje teplotu vo vnútri šachty nad bodom mrazu a zabezpečuje tak najlepšie pracovné podmienky pre bezproblémové zasnežovanie.

Betónové, oceľové alebo z polyetylénu

Šachty z betónu od spoločnosti TechnoAlpin ponúkajú spoľahlivú ochranu pred tlakom zeme a jej pohybmi, a preto predstavujú optimálny základ pevne inštalovaných snežných diel. Šachty z polyetylénu sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, a preto sú aj napriek nízkej hmotnosti veľmi stabilné a vhodné aj na prepravu vrtuľníkom. Šachty z PE udávajú vďaka svojej jednoduchej montáži a krátkej dobe inštalácie nové štandardy z hľadiska používateľskej priateľskosti. Šachty z ocele od spoločnosti TechnoAlpin boli naopak špeciálne vyvinuté pre stožiarové snežné delá. Umožňujú ľahkú inštaláciu stožiarového snežného dela priamo na mieste a minimalizujú náklady na montáž.

Zasnežovacie systémy na kľúč

Úspech našich zákazníkom je aj naším úspechom. Preto vyvíjame vo vzájomnej spolupráci individuálne zasnežovacie zariadenia pre optimálny výsledok.

Vody sa nebojte!

Čerpacie stanice, zásobné nádrže, chladiace veže a kompresory: Garantujem bezpečné napájanie vzduchu a vody pre vaše zasnežovacie zariadenie počas celého desaťročia.

Detailný celkový prehľad

Pomocou jedinečného riadiaceho softvéru pozdvihujeme technické zasnežovanie na novú úroveň a poskytujeme základ s optimálnymi zdrojmi pre úspech našich zákazníkov.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: