Bezpečné zásobovanie vodou a optimalizovaný stlačený vzduchu pre maximálny zasnežovací výkon

Spoľahlivé napájanie vzduchu a vody

Na zabezpečenie spoľahlivého zasnežovania musia byť snežné delá neustále zásobované stlačeným vzduchom a vodou. Spoločnosť TechnoAlpin zaručuje bezpečné zásobovanie vodou a vzduchu zasnežovacích zariadení po celé desaťročia. To umožňuje dokonale zladený systém pozostávajúci z optimalizovaných čerpacích staníc s technológiou IO-Link, individuálne navrhnuté zásobovacie nádrže, ekologické a energeticky efektívne kompresory, odolné ventily a inovatívne chladiace veže. Všetky komponenty musia spĺňať najvyššie technické požiadavky. Spoločnosť TechnoAlpin ponúka riešenia šité na mieru pre tie najrozmanitejšie miestne podmienky a špecifické požiadavky.

Čerpacie stanice

Zásobné nádrže

Kompresory

Chladiace veže

Ventily

Čerpacie stanice

Srdce každej výroby snehu

Precízne naplánovaná čerpacia stanica je základom spoľahlivej prevádzky zasnežovacieho zariadenia. Stanica zásobuje snežné delá vodou a vytvára potrebný tlak vody pre efektívnu prevádzku. Čerpacia stanica je preto srdcom a zároveň najsamostatnejším dielom zasnežovacieho zariadenia. Jej naplánovanie závisí od mnohých miestnych parametrov, ako je prívod vody a veľkosť zariadenia. Preto plánuje spoločnosť TechnoAlpin každú čerpaciu stanicu s ohľadom na všetky miestne danosti a upravuje ju na teritoriálne charakteristiky. Použitím vysokokvalitných komponentov a pravidelnou údržbou sa zabezpečuje spoľahlivosť čerpacej stanice a garantuje sa bezproblémová prevádzka zariadenia.

Strojovňa 4.0 so systémom IO-Link: Inteligentná, inovatívna, spoľahlivá

Systém IO-Link je prvá, svetovo štandardizovaná technológia IO (IEC 61131-9) a ďalší evolučný vývoj predtým osvedčenej technológie pripojenia snímačov a ovládačov. Údaje z inteligentných snímačov tvoria základ strojovne 4.0. Poskytujú bezchybnú reguláciu čerpacej stanice pomocou riadenia PLC. Pomocou systému IO-Link sa uskutočňuje celý prenos nameraných hodnôt digitálne, a preto už nie je potrebný prenos analógových signálov náchylných na chyby. Systém IO-Link zaujme od plánovania zariadenia cez inštaláciu až po prevádzku a údržbu vďaka zjednodušenému a udržateľnému znižovaniu nákladov. Inteligentná správa parametrov a priebežná diagnostika zariadenia minimalizujú prestoje.

Zásobné nádrže

Pripravené na celú sezónu

Na výrobu snehu sa požaduje voda s vysokým tlakom. Na dosiahnutie optimálneho a včasného výsledku zasnežovania musí byť k dispozícii dostatok vody, aby nedošlo k nepredvídateľným výpadkom zasnežovacieho zariadenia alebo hraničného zníženia zásob zdrojov. Na zabezpečenie dostatočného množstva vody pre zasnežovacie zariadenie počas celej doby zasnežovania sa zvyčajne vybudujú zásobovacie nádrže. Spoločnosť TechnoAlpin plánuje a buduje zásobovacie nádrže rôznych rozmerov, ale vždy s ohľadom na miestne podmienky a individuálne potreby každého zariadenia. Kapacita zásobovacej nádrže je prispôsobená ploche zasnežovania.

Chlad, ale bez ľadu

V ideálnom prípade sa zásobovacia nádrž vybuduje kúsok nad čerpacou stanicou. Tým sa zabezpečí, že voda sa pomocou spádu dostáva do prečerpávacej stanice vlastným tlakom, a to bez dodatočnej spotreby energie. Pri teplotách vzduchu pod teplotou vody cirkuluje voda v zásobovacej nádrži pomocou stlačeného vzduchu. Na jednej strane to zaisťuje dodatočné ochladenie vody pre optimálne zasnežovanie, na druhej strane stály pohyb vody zabraňuje zamrznutiu zásobovacej nádrži.

Kompresory

Maximálny zasnežovací výkon vďaka optimálnemu stlačenému vzduchu

Najlepší možný výkon snežného diela možno dosiahnuť iba chladením stlačeného vzduchu na optimálne teploty. Spoločnosť TechnoAlpin preto v prípade zasnežovacích zariadení vsádza na najmodernejšie kompresory s vyspelou technikou na úpravu vzduchu. Snežné delá majú na potrebný stlačený vzduch namontovaný miestny kompresor buď priamo na snežnom dele, alebo čerpajú stlačený vzduch z rozvodní v šachtách, ktoré sú napájané centrálnou kompresorovou stanicou. V kompresorovej stanici sa vyrába potrebný stlačený vzduch, ktorý sa následne prevádza cez sieť z potrubí do šácht.

Energeticky efektívne a ekologické

Lokálne kompresory sú nainštalované priamo na snežnom dele. Pri použití kompresorov s integrovaným chladičom vzduchu má vzduch vždy optimálnu prevádzkovú teplotu. Kompresory sú tiež úplne bez oleja, a preto sú nielen veľmi ekologické, ale aj mimoriadne nenáročné na údržbu. Nový bezolejový kompresor s otočným regulátorom je pritom poháňaný tým istým elektrickým motorom, ako turbína, takže kompresor nepotrebuje žiaden ďalší motor.

Chladiace veže

Energeticky efektívne zasnežovanie vďaka optimálnej teplote vody

Teplota vody predstavuje jeden z rozhodujúcich faktorov technického zasnežovania. Na zabezpečenie ideálnej teploty vody na zasnežovanie potrebuje zasnežovacie zariadenie vodný chladiaci systém. Spoločnosť TechnoAlpin preto skoncipovala vlastné chladiace veže na použitie v kombinácii so zasnežovacími zariadeniami, pričom ich komponenty boli vyvinuté pre extrémne podmienky použitia. Použitím vody s ideálnou teplotou sa optimalizuje výkon jednotlivých zasnežovacích systémov a tak sa zlepšuje energetická efektivita. Ochladením vody môže navyše zasnežovanie začať skôr a vy môžete pohotovo reagovať na poveternostné podmienky.

Optimálne riešenia pre zasnežovacie zariadenia

Nové chladiace veže série Cooltech boli špeciálne navrhnuté na použitie v zasnežovacích zariadeniach. Dômyselný funkčný princíp je založený na ochladzovaní vody okolitým vzduchom: Vďaka cielenému obtekaniu cez systém dutín sa voda ochladzuje studeným vzduchom. Ochladená voda sa zhromažďuje v nádrži na studenú vodu pod chladiacou vežou. Všetky prívody vzduchu, prípojky a vedenia sú opláštené špeciálnym izolačným obložením a opatrené systémom ohrevu. Tým sú chránené pred nepriaznivými prevádzkovými podmienkami a umožňujú spoľahlivú prevádzku. Rôzne kryty alebo drevené obloženia dodatočne minimalizujú vizuálne zásahy do okolitej krajiny.

Ventily

Hydromat W3: Najvyššia odolnosť

Ventily zasnežovacieho zariadenia musia byť mimoriadne odolné. Okrem odolnosti proti chladu, vetru a poveternostným podmienkam musia ventily zasnežovacieho zariadenia odolať vodnému tlaku až do 100 barov. Spoločnosť TechnoAlpin vyvíja ventily, ktoré spĺňajú najvyššie technické požiadavky. V prípade turbínových snežných diel sa používajú ventily série Hydromat W3. V ich prípade ide o plnoautomatické regulačné ventily tlaku s automatickou funkciou zatvárania v prípade poruchy a s integrovaným vyprázdňovacím ventilom. Škrtením objemu prúdu vody umožňujú vďaka svojej sofistikovanej technológii plynulú reguláciu tlaku vody. Pri pripojení na plnoautomatické snežné delo zaručuje Hydromat W3 plnoautomatickú prevádzku.

Ventily YB a YC: Inovatívne a spoľahlivé

Tyčové snežné delá od spoločnosti TechnoAlpin sú vybavené plne automatickými regulačnými ventilmi tlaku typu YB alebo YC. Inovatívne ventily sú výsledkom výskumu spoločnosti TechnoAlpin. Vďaka inteligentnému komunikačnému režimu ich možno ovládať pomocou riadiaceho softvéru a sú vybavené patentovaným automatickým zatváracím mechanizmom v prípade výpadku napätia. Optimalizované vypúšťanie vody zaručuje bezproblémovú prevádzku bez rizika námrazy. Ventil YC reguluje prívod vody pre stožiarové snežné delá s miestnym kompresorom. Naopak, ventil YB reguluje prívod vody a vzduchu pre stožiarové snežné delá s centrálnym prívodom vzduchu. Oddelením obvodov vzduchu a vody sa zabraňuje tomu, aby voda prenikla do prúdu vzduchu.

Zasnežovacie systémy na kľúč

Úspech našich zákazníkom je aj naším úspechom. Preto vyvíjame vo vzájomnej spolupráci individuálne zasnežovacie zariadenia pre optimálny výsledok.

Základ každého zariadenia

Iba prepracovaná napájacia sieť potrubí a systémových vedení pod zemou poskytuje optimálny základ pre každé zasnežovacie zariadenie.

Detailný celkový prehľad

Pomocou jedinečného riadiaceho softvéru pozdvihujeme technické zasnežovanie na novú úroveň a poskytujeme základ s optimálnymi zdrojmi pre úspech našich zákazníkov.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: