Intuitívne. Inteligentné. Efektívne.

ATASSpro – mimoriadne presný riadiaci softvér na efektívne zasnežovanie

Plnoautomatické a inteligentné riadenie zasnežovacieho zariadenia je predpokladom energeticky efektívnej výroby snehu. Iba pomocou výkonného riadiaceho softvéru je možné optimálne využívať neustále kratšie teplotné okná, ktoré sú optimálne na zasnežovanie, alebo čo najlepšie reagovať na náhle zmeny. To má pozitívny vplyv aj na náklady. Softvér ATASSpro kombinuje najlepšie funkcie osvedčených riadiacich systémov Liberty a ATASSplus v jedinom systéme. Zároveň boli funkcie prispôsobené novému a modernému softvérovému inžinierstvu. Softvér ATASSpro tak spája overené a tradičné s novým. Jednoduchosť s jedinečnosťou.

Na uľahčenie pravidelnej údržby ponúka spoločnosť TechnoAlpin zmluvy na zabezpečenie údržby celého zariadenia. Tie môžu byť uzatvorené nielen pre snežné delá a príslušné ventily, ale aj pre strojovne, ktoré potrebujú pravidelnú údržbu. Snežné delá a čerpadlá kontrolované vyškolenými technikmi z hľadiska elektriny, mechaniky a hydrauliky. Prípadne sa vyskytujúce nepravidelnosti sa ihneď odstránia a opäť sa zaistí optimálne fungovanie.

Menej času na zaškolenie

Viac bezpečnosti

Prehľadné zobrazenie

Optimalizované využitie zdrojov

Neobmedzená kontrola

Zvýšená prevádzková bezpečnosť

Rozhodovanie na základe údajov

Žiadna strata času

Menej času na zaškolenie

Používanie softvéru ATASSpro je také jednoduché ako ešte nikdy – pre každého a všade. Aj bez akýchkoľvek znalostí iných softvérov na zasnežovanie ponúka intuitívna obsluha rýchly prístup k najdôležitejším funkciám. Bez ohľadu na to, či na ultraširokých obrazovkách, v režime viacerých obrazoviek alebo v mobilnej aplikácii: úplne nové rozhranie s revolučným konceptom navigácie umožňuje používať softvér ATASSpro tak, ako chcete. Ostáva tak viac času na to podstatné.

Viac bezpečnosti

Vďaka prístupu viacerých používateľov je pre každého používateľa systému vytvorený samostatný prístup. Rozsiahla distribúcia používateľských práv umožňuje udeliť rôznym používateľom rôzne práva na riadenie systému, a tak zároveň zabrániť neoprávnenému riadeniu systému. Každý člen zasnežovacieho tímu má možnosť prispôsobiť zobrazenie podľa svojich vlastných požiadaviek a úloh.

Prehľadné zobrazenie

Koncept navigácie v softvéri ATASSpro poskytuje prehľadný systém s rôznymi kartami, vďaka ktorým rýchlo a ľahko získate prístup k rôznym nastaveniam, ako napr. mapy, meteorologické stanice, analýzy, kamery, dokumentácia alebo strojovne. Systém umožňuje hladkú integráciu webových kamier. V prehľade systému je možné jednoducho zvoliť požadované widgety (napr. spotreba, aktívne snežné delá), pričom pre každého používateľa sa nakonfiguruje vlastný panel. Čas potrebný na ovládanie systému sa tak zreteľne skracuje.

Optimalizované využitie zdrojov

Softvér ATASSpro udržiava nepretržitý prehľad o celom zasnežovacom zariadení a umožňuje plnú automatizáciu. Celý systém je konfigurovaný a riadený pomocou tzv. SnowProcess. To znamená, že zasnežovanie sa spustí automaticky, hneď ako budú prevládať vhodné podmienky. Softvér ATASSpro prispôsobí zasnežovanie aktuálnym podmienkam a zdrojom a optimálne rozdelí vodu v lyžiarskom stredisku. Plnoautomatický systém je možné individuálne prispôsobiť pre celé lyžiarske stredisko.

Neobmedzená kontrola

Nová funkcia inšpekcie ponúka pre najlepší prehľad špeciálnu zónovú kontrolu: na základe výberu ľubovoľného polomeru je možné jednoducho a ľahko skontrolovať vybrané hodnoty pre snežné delá. Zobrazenie prehľadu poskytuje tiež komplexný prehľad všetkých strojovní, pričom je možné zvoliť a monitorovať aj jednotlivé strojovne.

Zvýšená prevádzková bezpečnosť

Integrovanie kamier a webových kamier do softvéru ATASSpro poskytuje nielen rozsiahly prehľad, ale, prirodzene, zvyšuje aj prevádzkovú bezpečnosť. Predovšetkým v strojovniach umožňujú kamery kontrolovať a súčasne reagovať na všetky dôležité udalosti. Upozornenia a push notifikácie v mobilnej aplikácii sa postarajú o to, aby ste nič nezmeškali.

Rozhodovanie na základe údajov

Softvér ATASSpro poskytuje množstvo rôzny údajov, ktoré slúžia ako základ pre rozhodnutia. Nástroje analýzy umožňujú presné a jednoduché vyhodnotenie zasnežovacej sezóny. Vylepšená predpoveď počasia navyše poskytuje presnú a lokálnu prognózu vypočítanú špeciálne pre vysoké požiadavky zasnežovania vždy na ďalších 14 dní. Predpoveď je aktualizovaná každé 2 hodiny a slúži na optimálne plánovanie a predpoveď výroby. Preto môžete jednoducho plánovať, spravovať a rozhodovať sa.

Žiadna strata času

Vďaka novej infraštruktúre je možné do systému pristupovať úplne nezávisle z viacerých miest. Prostredníctvom režimu viacerých používateľov môže softvér obsluhovať niekoľko osôb súčasne. S mobilnou aplikáciou s push notifikáciami budete mať stále prehľad o aktuálnom stave.

Budúcnosť v centre pozornosti

Spoločnosť TechnoAlpin neustále vyvíja a zdokonaľuje riadiaci softvér ATASSpro. Intenzívny výskum a neustála spätná väzba zo strany zákazníkov vytvárajú riadiaci softvér, ktorý bude lyžiarske strediská sprevádzať do budúcnosti. Nové nástroje nepretržite prinášajú nové možnosti, zlepšujú výkon a zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť zariadenia. Aktualizácie riadiaceho softvéru ponúkajú nepretržité optimalizácie a garantujú, že softvér bude vždy aktuálny.

Brožúra

Fotografie a videá

Brožúra

Fotografie a videá

Riadiaci softvér pre lyžiarske strediská

Aplikácia SNOWMASTER poskytuje manažmentu lyžiarskych stredísk kompletný prehľad o plánovaní a stave zasnežovania.

Potrebná podpora

Rôzne aplikácie pre systémy Android a iOS na podporu v oblasti technického zasnežovania zjednodušujú každodennú prácu našich zákazníkov.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: