Individuálne zasnežovacie zariadenia pre optimálnu efektívnosť

Zasnežovacie systémy na kľúč

Zasnežovacie systémy sú veľmi komplexné technické systémy, ktoré pozostávajú z množstva komponentov. Na optimálne zasnežovanie musia byť všetky komponenty vzájomne precízne zosúladené. Spoločnosť TechnoAlpin preto okrem snežných diel vyvíja aj všetky ostatné komponenty zariadenia. Okrem zásobníkov vody, čerpacích staníc, terénnych vedení, kompresných staníc, šácht a ventilov sortiment zahŕňa aj riadiaci softvér.

Na uľahčenie pravidelnej údržby ponúka spoločnosť TechnoAlpin zmluvy na zabezpečenie údržby celého zariadenia. Tie môžu byť uzatvorené nielen pre snežné delá a príslušné ventily, ale aj pre strojovne, ktoré potrebujú pravidelnú údržbu. Snežné delá a čerpadlá kontrolované vyškolenými technikmi z hľadiska elektriny, mechaniky a hydrauliky. Prípadne sa vyskytujúce nepravidelnosti sa ihneď odstránia a opäť sa zaistí optimálne fungovanie.

Poradenstvo a plánovanie

Realizácia

Logistika

Poradenstvo a plánovanie

Individuálne poradenstvo

Spoločnosť TechnoAlpin je presvedčená, že základným kameňom energeticky efektívneho zasnežovania je perfektne zosúladené plánovanie systému. Preto sa spoločne s príslušným lyžiarskym strediskom presne definujú špeciálne požiadavky, aby sa správne dimenzoval systém ušitý na mieru. Cieľom je pritom vždy umožniť základné zasnežovanie v priebehu 72 hodín, aby sa optimálne využili zasnežovacie obdobia so šetrným využívaním zdrojov. Pri plánovaní systému zasnežovania sa zakaždým vyberie optimálne snežné delo zo širokej škály výrobkov spoločnosti TechnoAlpin, aby sa prihliadalo aj na územné podmienky.

Plánovanie systému ušitého na mieru

Intenzívnou spoluprácou rôznych oddelení sa špecifikujú a individuálne vyhľadávajú technické, hydraulické a elektrické komponenty celého zasnežovacieho systému. Na základe týchto informácií zostavia technickí návrhári rozsiahly prehľadný plán pre celý zasnežovací systém. V týchto takzvaných masterplánoch sa presne spisujú a navzájom zosúlaďujú vonkajšie inštalácie, strojovne a zasnežovacie komponenty.

Osobná starostlivosť od A po Z

Za operatívne plánovanie a riadenie projektov je zodpovedný osobný projektový manažér TechnoAlpin. Po udelení zákazky je projektový manažér primárnym kontaktným partnerom pre zákazníka. On zostavuje zoznamy objednávok a kontroluje pokrok výroby. Pritom úzko spolupracuje s oddelením logistiky, aby sa skoordinovala dodávka komponentov.

Realizácia

Kompetentná organizácia stavebných prác

TechnoAlpin sa aj na stavenisku postará o individuálny prístup. Stavebné práce zasnežovacích zariadení sú koordinované a monitorované skúsenými vedúcimi projektov. Pravidelne navštevujú staveniská a pri zasnežovacích systémoch na kľúč preberajú aj vedenie staveniska. Okrem toho koordinujú zostavenie tímu a zodpovedajú za bezpečnosť pri práci. Na konci prác preberá projektový manažér uvedenie do prevádzky spoločne so zákazníkom a zabezpečuje podrobné zaškolenie pred konečným odovzdaním zasnežovacieho systému.

Bezpečnosť na prvom mieste

Spoločnosti TechnoAlpin zvlášť ležia na srdci najvyššie bezpečnostné štandardy pre všetkých zúčastnených zamestnancov. Od decembra 2009 zaviedla spoločnosť TechnoAlpin systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 (predtým OHSAS 18001) s cieľom zabrániť pracovným úrazom a zlepšiť zdravie zamestnancov na pracovisku. K bezpečnosti zariadenia prispieva výraznou mierou aj kvalita zváracích prác na čerpacích a potrubných vedeniach. Pritom sa spoločnosť TechnoAlpin riadi predpismi normy ISO 3834-2.

Logistika

Spoľahlivá logistika a dodávka

Hlavnou úlohou logistiky je zadávanie a kontrola, ako aj organizácia dopravovania na rôznych staveniskách. Veľký význam má pritom fungujúca koordinácia medzi nákupom, skladom a špedíciou. TechnoAlpin vyrába všetky snežné delá v hlavnom sídle spoločnosti v Bolzane (Južné Tirolsko/ITA). Odtiaľ sa následne dodáva zákazníkom na celom svete. Nezjazdné cesty a obmedzenia dovozu sú pritom len niektoré z výziev, ktoré TechnoAlpin zdoláva vďaka svojej kompetencii a skúsenostiam.

Vody sa nebojte!

Čerpacie stanice, zásobné nádrže, chladiace veže a kompresory: Garantujem bezpečné napájanie vzduchu a vody pre vaše zasnežovacie zariadenie počas celého desaťročia.

Základ každého zariadenia

Iba prepracovaná napájacia sieť potrubí a systémových vedení pod zemou poskytuje optimálny základ pre každé zasnežovacie zariadenie.

Detailný celkový prehľad

Pomocou jedinečného riadiaceho softvéru pozdvihujeme technické zasnežovanie na novú úroveň a poskytujeme základ s optimálnymi zdrojmi pre úspech našich zákazníkov.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: