Overené normy pre zasnežovanie

Osvedčená kvalita vo všetkých oblastiach

Medzi priority spoločnosti TechnoAlpin patrí dodržiavanie medzinárodných štandardov vo všetkých oblastiach. Významné opatrenia na bezpečnosť pri práci, ochrana životného prostredia a maximálna kvalita výroby sú preto základnými princípmi firmy. Z tohto dôvodu spoločnosť TechnoAlpin zaviedla systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a optimalizovala tak rad procesov. Od novembra 2007 vlastní spoločnosť TechnoAlpin okrem toho certifikát ISO 14001. Tento certifikát potvrdzuje, že sa do prevádzkových procesov integrujú požiadavky životného prostredia. Od decembra 2009 zaviedla spoločnosť TechnoAlpin systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001 (predtým OHSAS 18001) s cieľom zníženia počtu pracovných úrazov a zlepšenia zdravia zamestnancov na pracovisku. Veľkú úlohu pri bezpečnosti zariadení zohráva aj kvalita zváracích prác na čerpadlách a potrubiach. Tak rôzne prípravné zváracie práce, ako aj interné kontroly kvality pritom zaručujú dodržiavanie požiadaviek ISO 3834-2. Pritom sa predpokladá, že určitý percentuálny podiel prác sa podrobí nedeštruktívnej skúške prostredníctvom röntgenu a ultrazvuku.

Kto sme, čo robíme

Spoločnosť TechnoAlpin je expertom vo výrobe snehu. Už viac než 30 rokov poskytuje spoločnosť TechnoAlpin jedinečné snehové zážitky po celom svete.

Sme tu vždy pre vás

Spoločnosť TechnoAlpin je zastihnuteľná kedykoľvek a kdekoľvek na svete, či už písomne alebo telefonicky. Jednoducho sa obráťte na svojho kontaktného partnera.

Zasnežovacie systémy na kľúč

Úspech našich zákazníkom je aj naším úspechom. Preto vyvíjame vo vzájomnej spolupráci individuálne zasnežovacie zariadenia pre optimálny výsledok.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: