Často kladené otázky týkajúce sa spoločnosti TechnoAlpin a technického zasnežovania

Načo potrebujeme technické zasnežovanie?

Technické zasnežovanie je dnes základom zimného cestovného ruchu. Bez zasnežovania by lyžiarske strediská nedokázali spĺňať neustále stúpajúce požiadavky, ktoré sú na ne kladené. Štúdie dokazujú, že dostatok snehu je najdôležitejším kritériom pri výbere miesta trávenia zimnej dovolenky. Naopak, nedostatok snehu sa podľa štúdií dnes dá vykompenzovať dodatočnou ponukou alebo hotelovými službami iba v prípade 20 % dovolenkárov. Predovšetkým v prípade dlhodobo plánovaných lyžiarskych dovolenkách preto zimní dovolenkári volia také lyžiarske destinácie, ktoré pomocou zariadení technického zasnežovania dokážu zaručiť dostatok snehu v požadovanom časovom období. Aj pre potenciálnych investorov je dostatok snehu rozhodujúcim kritériom. Okrem priamej tvorby hodnôt pre lyžiarske stredisko formou lyžiarskych vlekov alebo lyžiarskych škôl je tak technický sneh základom nepriamej tvorby hodnôt pre celé regióny a má významný dopad na hotelierstvo a gastronómiu v okolí.

Ako funguje technické zasnežovanie?

Ako aj prírodný sneh, aj technický sneh pozostáva výlučne z vody a vzduchu. Na simuláciu vykryštalizovania snehových vločiek snežením sa používajú vrtuľové a stožiarové snežné delá. Pri technickej výrobe snehu vyrábajú tzv. nukleátory zmes vody a stlačeného vzduchu, vďaka ktorej sa pri vypustení do atmosféry tvoria jadrá snehu (nuklidy). Tryskami snehových diel sa voda rozprašuje v najjemnejších kvapkách, ktoré sa spájajú s nuklidmi. Pri svojej ceste padania na zem následne zamŕzajú vo forme snehových kryštálov. Tento spôsob výroby simulujú rozličné snežné delá rôznym spôsobom: V prípade vrtuľových snežných diel sa to deje pomocou ventilátora, v prípade stožiarových snežných diel sa využíva prirodzená padacia výška až do desať metrov.

Tak ako v prípade prirodzeného sneženia, aj v prípade technického zasnežovania musia teplota a vlhkosť vzduchu vykazovať potrebné predpoklady. Pri zasnežovaní sa preto hovorí o tzv. teplote vlhkého teplomeru, ktorá sa skladá z pomeru teploty a relatívnej vlhkosti. Rovnako hrá podstatnú úlohu aj teplota vody. V ideálnom prípade by sa mala nachádzať mierne nad bodom mrazu.

Aký je rozdiel medzi technickým snehom a umelým snehom?

Správne označenie snehu, ktorý sa vyrába pomocou snežných diel, je „technický sneh“. Tento sa skladá výlučne z vody a vzduchu, pričom sa od prírodného snehu odlišuje iba svojou strojovou výrobou. Často používaný všeobecný pojem „umelý sneh“ preto nie je správny. Ten označuje skôr divadelný a filmový sneh vyrobený z plastu alebo polystyrénu.

Primiešavajú sa pri výrobe technického snehu do neho aj pomocné chemické zložky?

Nie. Technický sneh napodobňuje vznik prírodného snehu a skladá sa výlučne z vody a vzduchu. Tak ako pri prirodzenom snehu, aj tu sa voda iba premieňa na iné skupenstvo.

Aké rôzne snežné delá existujú?

Spoločnosť TechnoAlpin ponúka tri rôzne druhy snežných diel: vrtuľové snežné delá, stožiarové snežné delá a zariadenia Snowfactory. V prípade vrtuľových a stožiarových snežných diel je princíp výroby snehu vždy rovnaký, rozdiel je vo vyrobenom množstve snehu, nákladoch a oblasti použitia. Voľba vhodného snežného dela závisí od nasmerovania a sklonu svahu, teploty, šírky zjazdovky, potrebného množstva snehu, poveternostnej situácie alebo cirkulácie vzduchu. Obe snežné delá sú dostupné tak v plnoautomatickom, ako aj manuálne ovládateľnom prevedení a možno ich použiť pri vytváraní rôznych snehových podmienok (od celkom suchých až po mokré).

Od roku 2014 ponúka spoločnosť TechnoAlpin okrem týchto bežných snežných diel aj zariadenie Snowfactory, snežné delo pre vyššie teploty. Toto snežné delo nemá primárne slúžiť ako náhrada klasického zasnežovania, ale dopĺňať a rozširovať možnosti využitia technického zasnežovania.

Čo sú to vrtuľové snežné delá?

Vrtuľové snežné delá sa často označujú jednoducho ako „snežné delá“. Po dlhý čas boli vrtuľové snežné delá používané iba ako prenosné modely. Pokrokom vo vývoji plošného zasnežovania sa však presadili aj ako pevné inštalácie s cieľom skrátiť čas na prípravu. Vrtuľové snežné delá sa vyznačujú veľkým dosahom zasnežovania, veľkým zasnežovacím výkonom, nízkou citlivosťou na vietor a flexibilným použitím. Preto sa používajú predovšetkým na širokých zjazdovkách, na miestach s potrebou veľkého množstva snehu, na strmých svahoch alebo vo voľnom, vetru vystavenom teréne.

Čo sú to stožiarové snežné delá?

V prípade stožiarového snežného dela sa výroba snehu uskutočňuje podľa rovnakého princípu ako v prípade vrtuľového snežného dela. Na vykryštalizovanie snehových vločiek sa však požaduje vyššia padacia výška, keďže v porovnaní s vrtuľovým snežným delom stožiarovému chýba turbína. Tým je dosah zasnežovania stožiarových snežných diel síce menší a citlivosť na vietor vyššia, možné je však priestorovo presnejšie zasnežovanie. Vyrobené množstvo snehu jedného stožiarového snežného dela je porovnateľné s malým vrtuľovým snežným delom.

Čo je zariadenie Snowfactory?

Zariadenie Snowfactory je snežné delo, ktoré možno použiť aj pri vyššej teplote. Zariadením Snowfactory sa majú doplniť možnosti využitia technického zasnežovania, preto nájde využitie predovšetkým v nižšie položených zjazdovkových úsekoch alebo počas podujatí vo veľkých mestách. Výroba snehu sa v prípade Snowfactory realizuje vďaka inovatívnej chladiacej technike bez chemických prímesí. Montáž si nevyžaduje žiadne náročné stavebné práce ani inštalácie, vďaka čomu sa hodí aj na dočasné inštalácie.

Čo je ATASSplus?

ATASSplus je inteligentný riadiaci softvér, ktorí slúži na ovládanie zasnežovacích zariadení. Softvér pritom priebežne zhromažďuje aktuálne údaje od snežných diel a meteorologických staníc a optimalizuje výrobu snehu, monitoruje použitie zdrojov a vypočítava grafické prehľady s významnou výpovednou hodnotou. ATASSplus sa priebežne aktualizuje a rozširuje o nové funkcie.

Koľko stojí snežné delo?

Náklady na snežné delo sa odlišujú v závislosti od prevedenia a aplikácie. Plnoautomatické vrtuľové snežné delo TF10 má hodnotu osobnej dodávky strednej triedy. V porovnaní s tým stojí stožiarové snežné delo len asi tretinu.

Ako dlho možno snežné delo používať?

Snežné delá majú veľmi dlhú životnosť, v mnohých lyžiarskych strediskách sa medzičasom nachádzajú snežné delá rôznych generácií. Okrem najnovšieho modelu sa ešte stále používa ja vrtuľové snežné delo M90, a to už vyše 20 rokov. Investícia do nových snežných diel je zvyčajne skôr otázka techniky a efektivity ako chybnej funkcie.

Ako dlho trvá výroba snežného dela?

Všetky snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sa vyrábajú v hlavnom sídle v meste Bozen (Južné Tirolsko/ITA). V uplynulých 25 rokoch sa v tamojších halách vyrobilo viac ako 30 000 kusov, ktoré boli dodané viac ako 1 800 zákazníkom v takmer 50 krajinách sveta. Počas bežného pracovného týždňa sa v spoločnosti TechnoAlpin vyrobí viac ako 50 vrtuľových snežných diel.

Koľko stojí kubický meter snehu?

Náklady na výrobu snehu v objeme jedného kubického metra závisia od individuálnych podmienok priamo na mieste: okrem iného rozhodujú o individuálnych nákladoch prívody vody, výkon čerpadla, zásobníky vody a snehové podmienky. V odborných publikáciách sa najčastejšie hovorí o cene 3,5 – 5 eur/m³ snehu.

Čo znamená pojem „teplota vlhkého teplomeru“?

Teplota vlhkého teplomeru je teplota, ktorá je dôležitá pre technické zasnežovanie. Skladá sa z pomeru teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu a vždy je nižšia ako vonkajšia teplota. Čím je vzduch vlhkejší, tým menej vlhkosti ešte dokáže prijať. Zároveň sú potom potrebné nižšie teploty, aby sa z kvapiek vody mohli vytvoriť snehové kryštály. Snežné delá spoločnosti TechnoAlpin vyrábajú sneh od teploty vlhkého teplomeru od -2,5 stupňa Celzia. Pri veľmi nízkej vlhkosti vzduchu možno túto dosiahnuť už pri miernych plusových teplotách, pri vysokej vlhkosti vzduchu sa nato vyžadujú mínusové teploty. Pri teplotách okolo bodu mrazu hovoríme o medzných alebo hraničných teplotách.

Koľko snežných diel vyrobí spoločnosť TechnoAlpin za rok?

Od roku 2005 vyrába spoločnosť TechnoAlpin ročne vyše 2 000 snežných diel. V roku 2015 to bolo vyše 4 500 kusov, pričom pomer výroby vrtuľových a stožiarových snežných diel je približne rovný.