Zasnežovacie zariadenia komplexnej kvality

Pre optimálnu snehovú kvalitu a efektivitu daného zariadenia je nevyhnutné, aby sa zasnežovacie zariadenie ešte pred začiatkom čo najpresnejšie naplánovalo, jeho množstvo komponentov optimálne zosúladilo, a aby sa zohľadnili individuálne požiadavky daného lyžiarskeho strediska. Pritom ide o zohľadnenie miestnych daností a možností, ale aj o budúce stupne výstavby. Spoločnosť TechnoAlpin preto celosvetovo realizuje komplexné riešenia projektov. Od poradenstva a fázy plánovania zariadenia až po jeho realizáciu sa zasnežovacie zariadenia budujú vo všetkých projektových úsekoch a zákazníkom poskytujeme individuálnu a kompetentnú starostlivosť. Aj po dokončení príslušného zasnežovacieho systému je spoločnosť TechnoAlpin spoľahlivým kontaktným partnerom. Servisní zamestnanci sú kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom e-mailu alebo servisnej horúcej linky, prípadne v prípade potreby dokážu pomôcť priamo na mieste, a to na celom svete a v každom lyžiarskom stredisku.