Zasnežovacie systémy na kľúč

Zasnežovacie systémy sú veľmi komplexné technické systémy, ktoré pozostávajú z množstva komponentov. Na optimálne zasnežovanie musia byť všetky komponenty vzájomne precízne zosúladené. Spoločnosť TechnoAlpin preto okrem snežných diel vyvíja aj všetky ostatné komponenty zariadenia. Okrem zásobníkov vody, čerpacích a terénnych vedení, kompresných staníc, šácht a ventilov sortiment zahŕňa aj riadiaci softvér.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam zaručuje spoločnosť TechnoAlpin individuálne upravený a puntičkársky zosúladený zasnežovací systém. Plánovanie a realizácia zasnežovacích zariadení vyrobených na kľúč pre lyžiarske strediská a severské centrá pritom zahŕňa poradenstvo, plánovanie a realizáciu hotového zasnežovacieho zariadenia.

V úzkej spolupráci so zákazníkom tím TechnoAlpin špecifikuje komponenty príslušného zasnežovacieho zariadenia. Výsledky sa prehľadne zobrazujú a budúce stupne výstavby plánujú v detailnom hlavnom pláne. Tak možno pre rozrastajúce sa zariadenia optimálne zoskupovať synergie.

Stavebné práce zasnežovacích zariadení sú koordinované a monitorované skúsenými vedúcimi projektov. Spoločnosti TechnoAlpin pritom na srdci ležia zvlášť najvyššie bezpečnostné štandardy pre všetkých zúčastnených zamestnancov. Od decembra 2009 zaviedla spoločnosť TechnoAlpin systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001 s cieľom zníženia počtu pracovných úrazov a zlepšenia zdravia zamestnancov na pracovisku. K bezpečnosti zariadenia prispieva výraznou mierou aj kvalita zváracích prác na čerpacích a potrubných vedeniach. Pritom sa spoločnosť TechnoAlpin riadi predpismi normy ISO 3834-2.

Carezza_TA 10.14 001 (38)