Energeticky efektívne zasnežovanie vďaka optimálnej teplote vody

Teplota vody predstavuje jeden z rozhodujúcich faktorov technického zasnežovania. Spoločnosť TechnoAlpin preto skoncipovala vlastné chladiace veže na použitie v kombinácii so zasnežovacími zariadeniami, pričom ich komponenty boli vyvinuté pre extrémne podmienky použitia.

Použitím vody s ideálnou teplotou sa optimalizuje výkon jednotlivých zasnežovacích systémov a tak sa zlepšuje energetická efektivita. Navyše možno vďaka chladeniu vody začať so zasnežovaním skôr a tým flexibilne zareagovať na poveternostné podmienky.

Optimálne riešenia pre zasnežovacie zariadenia

Chladiace veže série Cooltech disponujú systémom dutín, v ktorom sa voda obtekaním ochladzuje. Všetky vzduchové vstupy, prípojky a vedenia sú opláštené špeciálnym izolačným obložením a opatrené systémom ohrevu, vďaka čomu sú chránené, čo umožňuje spoľahlivú prevádzku. Rôzne kryty alebo drevené obloženia dodatočne minimalizujú vizuálne zásahy do okolitej krajiny.