Aktualizácia ATASSplus 2017

Každoročne čelia lyžiarske strediská výzve perfektného jesenného využitia zasnežovacieho obdobia. ATASSplus je optimálny riadiaci softvér na efektívnu výrobu snehu najvyššej kvality. Pravidelnou spätnou väzbou od zákazníkov a neustálymi analýzami je spoločnosť TechnoAlpin v stave svoje procesy neustále optimalizovať a zasnežovací softvér každoročne prispôsobovať potrebám zákazníkov.

 

Vďaka aktualizácii 2017 je softvér ATASSplus rýchlejší, ako kedykoľvek predtým, jeho obsluha je ešte jednoduchšia, pričom bol softvér navyše rozšírený o inovatívne dodatočné funkcie. Tým pomáha ATASSplus ešte jednoduchšie kontrolovať riadenie zasnežovacieho zariadenia.


Optimalizovaná používateľská plocha

 

Základné prepracovanie používateľskej plochy je ukončené práve aktualizáciou 2017. Nové grafické zameranie prenáša dôležité obsahy ešte viac do popredia a zaručuje jednoduchšiu obsluhu. Nový dizajn pracovnej plochy bol prispôsobený novým štandardnom bežných programov a zaručuje bezproblémové používanie.

Nové grafické možnosti prispôsobenia

Vďaka aktualizácii 2017 je možné prispôsobiť farebnú škálu rôznych modulov. Vďaka tomu sú farby snehového rastra teraz ľubovoľne voliteľné. Tak môžno všetky farby prispôsobiť obvyklej farebnej schéme individuálneho programu na meranie výšky snehu. To uľahčuje prehľad a umožňuje intuitívnu obsluhu.

 

Ďalšia novinka sa týka vizualizácie hospodárenia s vodou. Rozvetvujúca sa schéma čerpacích staníc pomocou grafického znázornenia okamžite zobrazuje aj stav vody rezervoárového jazera. Pri náraste alebo úbytku aktuálneho stavu vody v jazere sa tieto údaje v reálnom čase premietnu aj do systému ATASSplus. To zjednodušuje prehľad o hospodárení s vodou. Taktiež je teraz možné zvoliť používateľom definovaný výber farieb pre alarmujúcu hladinu vody. V prípade, že vodná hladina klesne pod túto úroveň, to tak bude možné okamžite spozorovať.


Rozsiahla správa zjazdoviek (PistenManager)

ATASSplus teraz disponuje novou správou zjazdoviek (PistenManager). Táto zobrazuje prehľad všetkých zjazdoviek, poskytuje všetky relevantné hodnoty, ako je spotreba vody, energie alebo vzduchu, a tieto dáva do súvislosti s priemernou teplotou na zjazdovke. Správa zasnežovania (SnowManager) systému ATASSplus bola integrovaná do tohto nového náhľadu. Bola od základov prepracovaná a teraz okrem grafického znázornenia ponúka aj aktualizované snímanie dát. Dodatočne sa v rovnaký čas zobrazuje aj výška snehu a spotreba vody, čo prehľad ešte zlepšuje. 

Prepracované zobrazenia prehľadov

Aktualizovaný bol prehľad zdrojov, ako aj prehľad správ. V značnej miere boli zlepšené automatické rutiny plnoautomatickej zasnežovacej prevádzky pomocou ATASSplus, ktoré teraz umožňujú zobrazenie aktuálnych vyťažení vodných a vzduchových línií. Taktiež sa v tomto zobrazení zohľadňujú kolektory. Grafický pruh postupu procesu prehľadne zobrazuje spotrebu zdrojov vody a vzduchu, vďaka čomu možno kedykoľvek skontrolovať aktuálny stav zdrojov.

 

Aktualizovaný bol aj prehľad oblastí. V náhľade kariet ho možno zvýrazniť dynamicky alebo fixne. Predovšetkým v prípade veľkých monitorov je tak možné mať prehľad o celkovom zariadení. Prehľad oblastí sa delí na tri oblasti: prehľad zjazdoviek vrátane systému SnowManager, rozvetvujúca sa schéma čerpacích staníc, ako aj nový prehľad zdrojov.


Podpora dnešných generácií monitorov

 

Na základe prispôsobenia obslužných prvkov sa aktualizáciou 2017 zlepšila podpora 34-palcových monitorov. Dodatočne teraz ATASSplus možno použiť aj na 4K displejoch vo vysokom rozlíšení a softvér teraz funguje aj na najnovších tabletoch a smartfónoch.

archív aktualít