Predpoveď počasia je už dostupná aj na Liberty!

 

Kvalitný sneh nepotrebuje len efektívne zariadenia, snežné delá, strojovne... no aj veľmi presnú miestnu predpoveď počasia. Prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk pomáhajú predpovede pri rozhodovaní o prípravách na umelé zasnežovanie: Zasnežovanie 5 hodín alebo 15 hodín v danom sektore môže predstavovať skutočný rozdiel. Pre prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk sú presné odhady vývoja krátkodobých poveternostných podmienok dôležité obzvlášť na začiatku.

Predpovedanie najlepších príležitostí na výrobu

 

Doteraz sa prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska musel spoliehať len na regionálne správy. No s týmito regionálnymi predpoveďami nemusí byť presnosť na miestnej úrovni, napríklad v danom sektore lyžiarskeho strediska, postačujúca na optimálnu výrobu snehu. Keďže sa do predpovede počasia musí zahrnúť viacero kritérií, a to najmä v horských oblastiach, je logické, že jedine miestne merania poskytujú presné miestne predpovede.

Práve toto TechnoAplin ponúka vo svojej aplikácií Predpoveď počasia.

V podstate využíva údaje namerané poveternostnými senzormi systémov zasnežovania a historické údaje kontrolného systému, ktoré potom kombinuje do niekoľkých komplexných výkonných modelov počasia. Táto kombinácia zaručuje veľmi presnú miestnu predpoveď až na 10 dní. Na dosiahnutie tohto cieľa sa spoločnosť TechnoAlpin spojila s najväčším poskytovateľom predpovedí počasia v Európe, MeteoGroup. Aplikácia je k dispozícií od začiatku roka na zariadeniach, ktoré spravuje ATASSplus, a teraz je dostupná už aj na zariadeniach so softvérom Liberty! Všetci prevádzkovatelia, ktorí používajú zariadenia TechnoAlpin, tak môžu využívať výhody tejto inovácie a ďalej zlepšovať výkonnosť svojich zariadení a zasnežovania v budúcej lyžiarskej sezóne! Umožní sa tak väčšie zabezpečenie zasnežovania už na začiatku výrobnej sezóny a dodržanie dátumu otvorenia svahov. Pre prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk je to naozaj významný nástroj na rozhodovanie, najmä ak zvážime aj neisté poveternostné podmienky na začiatku zimnej sezóny 2015/2016!

archív aktualít