Bezchybne fungujúce zasnežovacie zariadenia

Pred niekoľkými týždňami sa skončila zima na severnej pologuli, snežné delá sa prikryli a zasnežovacie zariadenia majú v nasledujúcich mesiacoch prestávku. Z tohto dôvodu nastal ten správny čas na prípravu zariadení na nasledujúcu zimnú sezónu. Komplexné technologické zariadenia pozostávajú z množstva hydraulických, mechanických a elektronických komponentov, ktoré sú navzájom optimálne zosúladené. Je potrebné ich každoročne kontrolovať, aby sa zaručila prevádzková bezpečnosť v zimnom období, ako aj energetická efektívnosť pri výrobe snehu. Ak je zariadenie optimálne udržiavané, dosiahne svoju maximálnu efektivitu. Vďaka tomu sa neušetria iba náklady, ale je možné lyžiarom poskytnúť dokonalé zjazdovky. 

Spoľahlivosť zasnežovacieho zariadenia má nesmierny význam. Je nutné, aby bolo použiteľné bez akýchkoľvek obmedzení nie len na začiatku sezóny, ale je potrebné optimálne využiť všetky teplotné okná v zimných mesiacoch a v krátkom čase reagovať na zmeny počasia. Na uľahčenie pravidelnej údržby ponúka spoločnosť TechnoAlpin zmluvy na zabezpečenie údržby celého zariadenia. Zmluvy o údržbe sa môžu napríklad uzavrieť na snežné delá a ich príslušné ventily. Pritom sú snežné delá z hľadiska elektriny, mechaniky a hydrauliky kontrolované vyškolenými technikmi. Prípadne sa vyskytujúce nepravidelnosti sa ihneď odstránia a opäť sa zaistí optimálne fungovanie. 

Aj strojovne potrebujú pravidelnú údržbu. Je potrebné nanovo nastaviť čerpadlá a zmerať vibrácie. Pomocou termokamery sa snímajú zdroje tepla. Ložiská čerpadla a motora sa nanovo namažú a skontrolujú sa ventily, filtre a posúvače. V prípade kompresorov sa vykonajú merania vibrácií a analýzy oleja, ako aj výmena filtrov.

Mnohé roky sú zamestnanci spoločnosti TechnoAlpin školení výrobcami a TechnoAlpin je autorizovanou servisnou dielňou pre Kaeser, Caprari a KSB a kladie veľký dôraz na čo najlepší zákaznícky servis a kvalitné produkty.

archív aktualít