Budúca výstavba

Spoločnosť TechnoAlpin v súčasnosti pracuje na výstavbe novej výrobnej budovy v Bolzane, aby sa vyrovnala so stúpajúcim počtom objednávok. V roku 2019 bude celá výroba celosvetového lídra v inováciách presunutá. Nová budova v priemyselnej zóne bude mať rozlohu takmer 110 000 m³ a nachádzať sa v areáli veľkosti 14 500 m². Na celkovo štyroch podlažiach (jedno z nich podzemné) sa tu v budúcnosti bude nachádzať celé výrobné stredisko, sklad snežných diel, ako aj kancelárie a zasadacie miestnosti. 

Presne podľa harmonogramu

Stavebné práce na novej budove bežia na plné obrátky. O niekoľko dní sa ukončia práce na hrubej stavbe administratívnej časti. V súčasnosti sa už dokončila hrubá stavba dvoch z celkovo štyroch poschodí (jedno z nich sa nachádza pod zemou). Celá hrubá stavba bude postavená do 30. septembra a následne sa začne s technickou inštaláciou. 

Najvyššia kvalita vo všetkých projektových úsekoch

V blízkosti nového výrobného strediska sa nachádza zváračská dielňa spoločnosti TechnoAlpin, ktorá sa novo získala v roku 2016. Rozsiahly areál ponúka dostatok miesta nato, aby sa podarilo vyhovieť veľkému počtu objednávok. Prostredníctvom tejto dielne spoločnosť zabezpečuje vyššiu kvalitu výroby technických zariadení, projektovania a výrobkov. Okrem iného sa vo zváračskej dielni vyrábajú výsuvné podpery, ramená a mobilné čerpadlá spoločnosti TechnoAlpin. Ďalšou a veľmi významnou súčasťou prác, ktoré sa vykonávajú v dielni, je predbežná montáž a zváranie pre výrobu technických zariadení. Vďaka tomuto procesu sa zmenšuje objem zváracích prác priamo na mieste výstavby. Všetky zváračské práce sa vykonávajú podľa normy ISO 3834-2.

Spoločnosť TechnoAlpin kladie v rámci zvárania mimoriadne požiadavky na zabezpečenie kvality. Všetky zváračské práce, ktoré sa vykonávajú v dielni, podliehajú internej kontrole kvality. Určité percento sa kontroluje nedeštruktívnymi röntgenovými skúškami a ultrazvukom. 

archív aktualít