Certifikované zváračské práce spoločnosti TechnoAlpin

Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu objednávok prešla v roku 2016 produkcia TechnoAlpin reštrukturalizáciou a neďaleko sídla sa vybudovalo nové zváračské centrum. Presunutím sa zaistilo viac miesta pre zváračskú dielňu a tak môže vyhovieť zvyšujúcemu sa počtu objednávok.

Presťahovanie a z toho vyplývajúce zväčšenie zváračskej dielne odráža jej význam vo výrobe a projektovaní spoločnosti TechnoAlpin. Prostredníctvom tejto dielne spoločnosť zabezpečuje vyššiu kvalitu výroby technických zariadení, projektovania a výrobkov.

Zváračská dielňa je internou zámočníckou dielňou spoločnosti TechnoAlpin. Okrem iného sa tu vyrábajú zdvíhacie zariadenia, ramená a mobilné čerpadlá spoločnosti TechnoAlpin. Ďalšou a veľmi významnou súčasťou prác, ktoré sa vykonávajú v dielni, je predbežná montáž a zváranie pre výrobu technických zariadení. Vďaka tomuto procesu sa zmenšuje objem zváracích prác priamo na mieste výstavby. Všetky zváračské práce sa vykonávajú podľa normy ISO 3834-2. Vykonané prípravné zváračské práce, ako aj interné kontroly kvality zabezpečujú dodržiavanie noriem.

Spoločnosť TechnoAlpin kladie v rámci zvárania mimoriadne požiadavky na zabezpečenie kvality. Všetky zváračské práce, ktoré sa vykonávajú v dielni, podliehajú internej kontrole kvality. Určité percento sa kontroluje nedeštruktívnymi röntgenovými skúškami a ultrazvukom. Pri mnohých kilometroch čisto zváračských prác za rok tak možno dodržať všetky normy, čím sa zaručuje zákazníkom tá najvyššia kvalita.

archív aktualít